wtorek, 16 stycznia 2018

Umiejętne oszczędzanie czyli jak zaplanować finanse osobiste?

Umiejętne oszczędzanie czyli jak zaplanować finanse osobiste?


Autor: Rafał Morawski


Dobrze zorganizowany plan finansowy pozwala każdemu przede wszystkim przetrwać trudne chwile związane z brakiem płynności finansowej. Niestety większa cześć społeczeństwa, choć jeszcze nie w dominującej części zapomina, że odkładanie kapitału finansowego jest jedną z recept na dobre życie.


Wiąże się z to z tym, że społeczeństwo wychodzi z założenia polegającego na posiadaniu pracy do końca życia, zapominając o tym, że mogą zostać zwolnieni, że mogą nie znaleźć pracy tak szybko jakby tego chcieli. Inwestowanie kapitału, który posiadamy to połowa sukcesu, którego efekty przyjdzie nam zbierać po kilkunastu latach życia. Trzeba zrozumieć, że inwestowanie oznacza płacenie sobie na początku.

Czym jest rezerwa finansowa

Planowanie finansów osobistych oznacza racjonalne gospodarowanie posiadanymi srodkami finansowymi jak również inwestowanie i pomnażanie zgromadzonych już funduszy. Jak wynika z różnych sondaży społecznych blisko połowa społeczeństwa nie posiada żadnych oszczędności. Z kolei praktycznie tylko 20% społeczeństwa posiada określone rezerwy finansowe na poziomie dwóch miesięcznych pensji. Co ważne. społeczeństwo doskonale zdaje sobie sprawę z tego jak bardzo ważnym jest odkładanie pieniędzy na przyszłość. Niestety jeżeli nie posiadamy rezerwy finansowej to trudno jest mówić o planach finansowych które będą przejrzyste i racjonalne. Warto przy określaniu takich planów brać pod uwagę różne niespodziewane okoliczności jak np. utrata pracy. Warto założyć, że osiągając minimalny przychód jesteśmy w stanie odłożyć pewną kwotę. Przyjmuje się, że poziom ten osiągnąć może 20%, choć niekiedy poziom ten może wynieść i 5%. Zakładając, iż pobieramy wynagrodzenie rzędu 2000 zł na rękę, jesteśmy w stanie odłożyć z tego 100 zł, bądź 200 zł. Kwoty te nie są wygórowane, ale racjonalne. Przy założeniu, że będą one odkładane systematycznie, co miesiąc wówczas uzyska się dość dobre sumy, które można pomnażać na kontach oszczędnościowych.
Jednym z niepożądanych rozwiązań jest odkładanie zgromadzonych funduszy do „skarpety”, chyba, że inflacja nie jest nam obca. Gromadzenie pieniędzy na własną rękę nie jest dobrym rozwiązaniem przyszłościowym. Bowiem nie przynosi żadnych korzyści a wyłącznie skutkuje zmniejszeniem zaoszczędzonych sum.

czym jest rezerwa finansowa

Jak planować oszczędzanie?

Planowanie oszczędzania powinno przede wszystkim polegać na stałej kontroli wydatków oraz ograniczanie tych, które są zbędne. Nie wystarczy jedynie sumiennie, co miesiąc odkładać określoną kwotę. Trzeba je skutecznie również pomnażać. Kluczowym z punktu widzenia planowania oszczędzania jest ograniczenie kosztów oraz wnikliwa analiza aktualnych wydatków. Być może znajdą się te które rzeczywiście są zbędne, nawet zmiana operatora telefonii komórkowej może przynieść korzyści, czy ograniczenie ilości wykorzystywanego prądu,. Oczywiście nie ma, co popadać w paranoje i ograniczać swoje przyjemności. niemniej jednak korzystanie z nich w sposób racjonalny przyniesie korzyści. Należy przeanalizować wydatki, jakie musimy ponieść w związku z swoim własnym funkcjonowaniem np. rachunki itd., oraz te wydatki, które nie muszą być realizowane. Wówczas otrzymamy obraz gdzie możemy zaoszczędzić, a gdzie nie.

Gdzie lokować oszczędności?

Jednym z sposobów racjonalnego oszczędzania jest założenie konta oszczędnościowego. Takie konto daje możliwość realizacji przelewów i kontroli nad saldem konta. Konta oszczędnościowe są oprocentowane na około 2%. Są oferty gdzie przy założeniu takiego konta procent przez kilka miesięcy wynosi około 4%. Wówczas warto wpłacić większą kwotę. Nie jest to znaczący procent, ale jednak zysk jest przy minimalnym wkładzie. Mamy też zagwarantowany dostęp do zgromadzonych środków finansowych, które możemy wypłacać w dowolnym momencie. Gromadząc pieniądze na lokacie stają się one zamrożone na dłuższy czas i jeżeli umowa zostanie zerwana, wówczas tracimy cześć lub całość zgromadzonych odsetek. W przypadku wycofania zgromadzonych środków z konta oszczędnościowego nie tracimy zarobionych pieniędzy.

gdzie składać oszczędności
Pieniądze odkładane na konto oszczędnościowe wypracowują mały zysk, to ich posiadanie ma swoja wartość. Posiadane konto pozwala nam na efektywne zarządzanie własnym portfelem finansowym jak również zdeponowanymi środkami finansowymi.
Wadą kont oszczędnościowych są limity przelewów. Bezpłatnie można zrealizować jeden bądź dwa przelewy, co zależy od ofert danego banku. Z drugiej strony takie rozwiązanie nie pozwala na realizowanie dużej ilości przelewów, i tym samym mamy szanse, że zgromadzone środku utrzymają się dłużej na koncie.

Oszczędzanie od zawsze przynosi korzyści mniejsze bądź większe. Warto jest oszczędzać i deponować środki czy to na kontach oszczędnościowych czy lokatach. Wpłacając, co miesiąc określoną kwotę nie odczujemy tego znacząco. Co ważne po kilkunastu miesiącach oszczędzania kwota z takich wpłat urośnie do znaczącej co będzie na pewno wpłynie na poczucie bezpieczenstwa finansowego.

Żródło: MojaFaktura24.pl - Jak zaplanować finanse osobiste?


Serwis finansowy MojaFaktura24.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

5 powodów, by nie oszczędzać. Dlaczego nie warto?

5 powodów, by nie oszczędzać. Dlaczego nie warto?


Autor: Rafał Morawski


Zakładając, że światowy system finansowy padnie i nastąpi krach na giełdzie, możemy stwierdzić, że inflacja pożre dosłownie wszystkie zyski z lokaty. W takiej wizji, oszczędzanie rzeczywiście nie ma sensu. Warto jednak pamiętać o złotej regule biznesu – dywersyfikacji ryzyka.


1. Brak stabilnej waluty, która nie podlega kształtowaniu przez banki centralne i która zapewniłaby nam realną ochronę finansową

Polacy niechętnie podchodzą do zakładania lokat w bankach, ze względu na mało atrakcyjne warunki. Proponowane lokaty mają bardzo niskie oprocentowanie, co nie sprzyja oszczędzaniu w złotówkach. Przy zakładaniu lokat walutowych możemy liczyć na maksymalnie 1.2% zysku przy półrocznym utrzymywaniu lokaty. W połączeniu z wysokim wskaźnikiem inflacji i niestabilnym kursem walut, lokaty nie są atrakcyjnym rozwiązaniem. Nie możemy liczyć na realną ochronę finansową przy obecnych walutach.

2. Oszczędności zostaną pochłonięte przez inflację

Największe zagrożenie dla naszych oszczędności stanowi inflacja. Opierając się chociażby na przykładzie reklam bankowych, widzimy, że proponowane na rynku oprocentowanie wynosi np. 6%, ale w skali roku. Najczęściej odsetki są podawane przez instytucje finansowe w formie wartości brutto, więc należy pamiętać dodatkowo o tym, że od naszego zysku będziemy musieli jeszcze opłacić 19-procentowy podatek. Biorąc pod uwagę wcześniejszy przykład oprocentowania 6%, po uwzględnieniu podatku Belki otrzymamy ok. 5.5% netto zysku w skali roku. Istotne jest również to, że na koniec musimy również odjąć wskaźnik inflacji, który aktualnie wynosi 3%. Uwzględniając te operacje, realny zysk, na jaki możemy liczyć, to tylko 2.5%. Przyjmując, że wrzucimy na konto 1000 złotych, osiągniemy zysk w wysokości zaledwie 25 złotych, czy w takim razie warto w ogóle oszczędzać?

dlaczego nie warto oszczędzać

3. Niedalekie bankructwo banków komercyjnych

Czym skończy się masowa likwidacja depozytów i wybierania gotówki przez klientów banków? Bank posiada takie aktywa jak Obligacje Skarbu Państwa, kredyty i wolne środki pieniężne a także pasywa, którymi są własne kapitały i depozyty klientów danego banku. Nierozważna polityka kredytowa banku lub afera w mediach mogą doprowadzić do poniesienia strat przez instytucję finansową, co może skutkować paniką bankową. Bank może początkowo sprzedać obligacje i spieniężyć kredyty, ale jeśli to nie pomoże, pozostaje tylko ubieganie się o pożyczkę, której otrzymanie w powyższej sytuacji jest tak naprawdę nierealne. Ani refinansowanie, ani wypowiedzenie umowy kredytowej nie pomogą wyciągnąć banku z bankructwa. Prawda, że naprawdę mało potrzeba, aby bank zbankrutował?

4. Opieranie systemów finansowych przede wszystkim na zaufaniu publicznym i rosnącym długu

Aby banki prawidłowo funkcjonowały, każdy pieniądz, który jest w ich obiegu, powinien być pożyczony. Jeśli zostałyby spłacone wszystkie kredyty, tym samym nie byłoby w obiegu żadnego pieniądza. Tym samym jesteśmy w pewien sposób uzależnieni od banków komercyjnych. Banki muszą stworzyć odpowiednią ilość sztucznych pieniędzy, abyśmy my mogli właściwie funkcjonować, korzystając z tych pieniędzy. Ten system pieniężny nie jest naprawdę trwały, co jest absurdem i pokazuje skalę wiecznie zagrażającego niebezpieczeństwa.

5. Nie musimy oszczędzać pieniędzy na przyszłość, ponieważ nic nie grozi naszym emeryturom

W Polsce nie istnieje żadne realne zagrożenie, że świadczenia emerytalne będą pomniejszane. Patrząc jednakże na inne kraje, jak na przykład Grecja czy Irlandia, widzimy, że czasem emerytury państwowe są przedmiotem obaw. Wynika to z niewłaściwego zarządzania oszczędnościami państwowymi i przerostu ambicji, przez co emerytury są zmniejszane, bądź waloryzacja zostaje zatrzymana.

Oszczędzanie nie ma sensu, jeśli przyjmiemy, że światowy system finansowy może paść, dojdzie do krachu na giełdzie a inflacja pochłonie wszystkie możliwe zyski z lokat. Najważniejsze jest przyjęcie odpowiedniej taktyki biznesowej, polegającej na dywersyfikacji ryzyka. Jeśli podzielimy nasze pieniądze i każdą część zainwestujemy w inny sposób, możemy zminimalizować ryzyko. Nie da się niestety uniknąć tego, że na skutek inflacji nasz majątek za kilkadziesiąt lat będzie miał zdecydowanie mniejszą wartość niż dzisiaj. Inwestycja w długoterminowe obligacje jest jednym ze sposobów na walkę z inflacją, ponieważ wysokość ich oprocentowania jest proporcjonalna do wartości wskaźnika inflacji.

Podsumowując, przy obecnych możliwościach i wysokości oprocentowania, zysk z odsetek jest tak niski i słabo odczuwalny, że skutecznie zniechęca do oszczędzania. Utrzymywanie lokaty tak naprawdę dopiero po kilku latach może przynieść kwoty, które będą miały realną wartość, więc wieloletnie oszczędzanie, a co za tym idzie duża ilość wyrzeczeń - niekoniecznie finalnie będą się opłacać i przyniosą satysfakcję.

Żródło: Mojafaktura24.pl - 5 powodów, dla których NIE warto oszczędzać


Serwis informacji finansowej http://mojafaktura24.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak oszczędzać mając niskie dochody?

Jak oszczędzać mając niskie dochody?


Autor: Barbara Lisowska


Wielu z nas, słysząc o oszczędzaniu, myśli: „to nie dla mnie”. Przecież najpierw trzeba mieć z czego odkładać, a miesięczne zarobki wystarczają jedynie na życie i utrzymanie rodziny.


Jednak mimo powszechnej opinii nawet inkasując pensję nie wyższą niż 2000 zł można nieco zaoszczędzić. Wystarczy dobry plan działania, kilka pomysłów oraz trochę samozaparcia. Oto recepta na sukces.

Zapisywanie wydatków

Jeśli pod koniec każdego miesiąca z drżeniem serca sprawdzamy stan konta, a pieniądze uciekają nam z portfela do bliżej nieznanych lokalizacji, warto pomyśleć o bieżącej kontroli wydatków. Zakładamy specjalny zeszyt (lub tworzymy plik w excelu), dzielimy na kategorie (czynsz, jedzenie, ubrania itp.) i uzupełniamy go po każdym zakupie. Dzięki temu będziemy wiedzieli, na co wydajemy pensję i z czego możemy zrezygnować w przyszłym miesiącu, by trochę pieniędzy zostało w kieszeni.

Grosz do grosza

Wielu z nas pamięta pewnie akcje „Góra grosza” z lat szkolnych. Uczniowie wysupływali z portfeli miedziaki, a zebrane fundusze przeznaczane były na szczytny cel. I chociaż wkład każdej osoby zwykle nie przekraczał złotówki, efekty akcji bywały oszałamiające. W ten sam sposób możemy oszczędzać w domu. Nawet dwa złote odłożone po każdych zakupach pozwolą nam po pewnym czasie uzbierać sporą sumę pieniędzy. Dzięki temu nie tylko zyskamy więcej funduszy, ale również wyrobimy w sobie nawyk oszczędzania.

Rozsądek przede wszystkim

Pierwsze sukcesy w oszczędzaniu sprawiają, że zaczyna nas kusić ciemna strona mocy – mówiąc krótko, pragniemy natychmiast wydać uzbierane pieniądze na przyjemności. Warto zatrzymać się na chwilę i zastanowić, czy dobrym wyjściem nie byłoby zagospodarowanie ich w inny sposób. Może to być konto oszczędnościowe, niewielka pożyczka do spłacenia czy zbliżające się święta. Nawet jeśli w obecnej chwili nie cierpimy na brak gotówki, pamiętajmy o tym, że dodatkowe pieniądze mogą się przydać w najmniej oczekiwanym momencie.

Zakupy z listą

Pewnie każdy z nas choć raz wpadł do sklepu po jedną rzecz, a wyszedł z pełnym koszykiem. Aby temu zapobiec, na zakupy spożywcze warto zabierać dokładną listę, a do sklepów z ubraniami zawitać wtedy, gdy będziemy potrzebować konkretnej rzeczy. Dobrym ruchem jest także polowanie na promocje oraz kupowanie w internecie. Dzięki takim sprytnym zabiegom jesteśmy w stanie oszczędzić również na niezbędnych do życia artykułach.

Wbrew pozorom sukces w oszczędzaniu można osiągnąć również wtedy, gdy nasze zarobki pozwalają nam jedynie na dotrwanie do pierwszego. Wystarczy odrobina wytrwałości i – nim sami się zorientujemy – dodatkowe pieniądze znajdą się na naszym koncie.


Więcej porad finansowych można znaleźć na: https://www.pozyczkomat.pl/kategoria/budzet-domowy

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Darmowe konta bankowe, czy jest w nich jakiś haczyk?

Darmowe konta bankowe, czy jest w nich jakiś haczyk?


Autor: Rafał Morawski


W dzisiejszych czasach konsumenci są ostrożni i nieufni. Nie wierzą ślepo w zapewnienia powtarzane w reklamach. Dotyczy to nie tylko dóbr materialnych, ale też usług, takich jak konta bankowe. Coraz częściej słyszy się obietnice prowadzenia darmowego konta. Czy jest to prawda?


Konta bankoweSkoro bank chce zarabiać na swoich klientach. to jaki ma interes w oferowaniu produktów bez opłat? To pytania, które nasuwają się same po usłyszeniu sloganu: „konta bez opłat”.

Czy można znaleźć konto bankowe, które jest rzeczywiście darmowe?

Pod ofertą banku oferującego konta bez opłat, często kryją się informacje znacznie bardziej złożone. Często okazuje się, że konto będzie darmowe dopiero po spełnieniu przez klienta odpowiednich warunków. Przykładowo, stanowić je mogą comiesięczna wpłata wynagrodzenia na konto, czy też obowiązek wykonania operacji kartą płatniczą na odpowiednią kwotę. Warunki stawiane przez banki są różne, dlatego też warto przyjrzeć się im dokładniej. Można znaleźć ofertę odpowiadającą comiesięcznej rutynie klienta, dzięki której darmowe konto nie będzie wymagało podejmowania żadnych dodatkowych czynności.

Przed założeniem konta w banku, należy zawsze dowiedzieć się, za co i w jakiej kwocie może pobierać opłaty manipulacyjne. Powinno się także sprawdzić, czy już po podpisaniu umowy, bank ma możliwość zmiany warunków prowadzenia konta. Rachunki oszczędnościowe bez opłat to nie mrzonka, należy być jednak świadomym konsumentem i unikać sytuacji, w których bank może takie opłaty naliczyć.

Opłaty manipulacyjne, na czym banki zarabiają najczęściej?

Banki coraz częściej oferują konta bez opłat. Niestety, nie zawsze w zupełności darmowe. Przygotowywane przez banki oferty zawierają niekiedy kruczki, z których klient zdaje sobie sprawę dopiero podczas korzystania z oferty. Zdarza się, że za prowadzenie konta bank nie pobiera bezpośrednich opłat. Naliczanie są one pod postacią opłat manipulacyjnych za dokonywanie przez klienta konkretnych czynności.

Za co banki pobierają opłaty, skoro nie za prowadzenie konta? Możliwości jest wiele:

 • Opłata za wydanie karty. Standardowa karta jest zwykle bezpłatna, ta z naklejką do płatności zbliżeniowych kosztuje w niektórych bankach nawet 15 zł.
 • Opłata za kartę debetową. Miesięczna płatność wynosząca nawet 7 złotych. Można jej uniknąć po spełnieniu warunków stawianych przez bank. Zwykle jest to odpowiednia ilość transakcji bezgotówkowych.
 • Przelewy internetowe są zwykle darmowe, niemniej banki mogą naliczać opłaty za przelewy natychmiastowe (około 5 złotych). Niekiedy płatne są także przelewy SEPA.
 • Opłacie podlegać mogą także wypłaty z bankomatów i bankomatów za granicą.
 • Należy także uważać na usługi dodatkowe, które bank często dodaje do konta. Mogą to być ubezpieczenia lub dodatkowe ułatwienia. Zdarza się, że dana usługa jest bezpłatna jedynie przez kilka pierwszych miesięcy.

W większości banków, przy spełnieniu określonych warunków i nieposiadaniu dodatkowych usług, konto może być rzeczywiście bezpłatne. Warto znać warunki prowadzenia konta, dzięki czemu uniknie się opłat.

Przykłady kont darmowych – czy pobiera się za nie opłaty?

Konta bez opłat są reklamowane coraz częściej. Banki chcą w ten sposób pozyskać nowych klientów. Kuszą wygodą i możliwością zaoszczędzenia. Należy jednak pamiętać, że niektóre konta są darmowe tylko z nazwy. W rzeczywistości mogą okazać się mniej korzystne niż te, za które pobierana jest opłata, aczkolwiek zawierają w standardzie wszystkie niezbędne usługi

Warto posłużyć się przykładami. Do zestawienia wybrane zostały banki oferujące konta bez opłat. Cechują je:

 • Brak opłaty za prowadzenie konta i obsługę karty płatniczej,
 • Darmowe przelewy ELIXIR
 • Darmowe wypłaty z bankomatów

Idea Bank

Bezpłatne konto oferuje Idea Bank. Otwarcie i prowadzenia konta jest bezpłatne. Nie ma opłat za korzystanie z karty debetowej. Podobnie jest z transakcjami w oddziałach banku i przelewami dokonywanymi przez Internet. W ciągu miesiąca można także wykonać dwa darmowe przelewy natychmiastowe i SEPA. Kolejne są płatne. Korzystanie z bankomatów w Polsce jest nieodpłatne. Płatne są natomiast bankomaty za granicą (prowizja 2%). Konto jest praktycznie bezpłatne, bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. Konto Idea Bank to ciekawa propozycja, której dodatkową zaletą są atrakcyjniejsze oferty oszczędnościowe dla posiadaczy rachunku.

mBank

Kolejne konto bez opłat oferuje mBank. Jest darmowe bezwarunkowo przez pierwsze dwa lata. Po tym okresie naliczana jest miesięczna opłata za kartę w wysokości 4 zł. Można jej uniknąć, wykonując w każdym miesiącu co najmniej pięć transakcji kartą. Darmowe mogą być także wypłaty z niektórych bankomatów. Warunkiem jest wypłata kwoty nie niższej niż 100 zł. Przelewy internetowe są darmowe, za te natychmiastowe pobierana jest jednak opłata. Bank oferuje także wiele promocji dla swoich klientów.

Nest Bank

Nest Bank oferuje darmowe konto, za którego prowadzenie nie pobiera opłat. Darmowa jest także karta debetowa i wypłaty z bankomatów w Polsce. Operacje, takie jak przelewy ELIXIR i zlecenia stałe, również nic nie kosztują. Kosztowne jest korzystanie z bankomatów za granicą – 3%. To kolejne konto bezwarunkowo bezpłatne. Co więcej, posiadacze rachunków mogą korzystać z oferowanych promocji.

Bank Millennium

Bank Millennium oferuje konto bezpłatne 360. Jest darmowe po spełnieniu pewnych warunków. Klient musi wykazywać się comiesięcznym wpływem o wysokości co najmniej 1000 zł. Jest także zobowiązany do wykonania co najmniej jednej operacji kartą płatniczą. W przeciwnym razie za konto pobierana jest dość wysoka opłata - 8 zł za prowadzenie rachunku i 7 zł za kartę debetową. Dla osoby zatrudnionej na etacie, mającej w zwyczaju płacenie kartą, konto będzie darmowe.

Podsumowanie

Konta bez opłat istnieją i są łatwo dostępne. Decydując się na konkretną ofertę, warto przeanalizować swoją rutynę finansową i wybrać najbardziej dopasowane konto. Należy jednak uważać na takie haczyki jak konieczność wpłaty minimalnej czy minimalnej wypłaty z bankomatu.


RAFSOFT - Faktura VAT online

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Weryfikacja pożyczkobiorcy

Weryfikacja pożyczkobiorcy


Autor: kredytolog


Fakt, że pożyczki pozabankowe są bardzo popularne, przyczynił się do stworzenia wokół nich mnóstwa zupełnie niewłaściwych mitów. Spora ich część dotyczy kwestii weryfikacji pożyczkobiorcy. O ile bowiem firmę pożyczkową można sprawdzić w rejestrach gospodarczych, to już procedury sprawdzania potencjalnych klientów przez firmy bywają dość enigmatyczne.


Podstawowa weryfikacja

W zasadzie można powiedzieć, że firmy pożyczkowe nie przeprowadzają podstawowej weryfikacji samodzielnie. W przypadku pożyczek internetowych robią to za nie… banki. Wszystko jest możliwe dlatego, że wniosek o kredyt autoryzuje się przelewem bankowym, a ten zawiera już sporo danych na temat posiadacza rachunku, wystarczy więc jeszcze tylko sprawdzić te dane z aktualnym dowodem osobistym, żeby mieć niemal całkowitą pewność co do tożsamości osoby składającej wniosek. Jest to procedura, którą można wykonać w parę minut i jednocześnie powód, dla którego konieczne jest wykonywanie przelewów autoryzacyjnych zawsze ze swojego konta i nigdy ze SKOK-ów.

Sprawdzenie baz danych

Tutaj już zawsze pojawiają się wątpliwości, a sprawa wcale nie jest skomplikowana. Otóż: jeśli pożyczka jest udzielana zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, to pożyczkodawca ma obowiązek weryfikacji zdolności i wiarygodności kredytowej aplikującego o pożyczkę. Ustawa jednak nie precyzuje, co ma z tej weryfikacji wynikać, stąd możliwych jest kilka wariantów:

 • udzielenie pożyczki bez względu na wynik weryfikacji – dziś jest to postępowanie właściwie niepraktykowane, co akurat jest słuszne, ponieważ uniemożliwia napędzanie chwilówkami spirali zadłużenia;

 • udzielenie pożyczki na mniej korzystnych warunkach – jeśli transakcja niesie dla pożyczkodawcy spore ryzyko, może on inaczej wycenić pożyczkę, ograniczyć jej maksymalną wysokość, bądź zmienić czas spłaty. To dość często stosowana ścieżka postępowania;

 • nieudzielenie pożyczki – to logiczne posunięcie. Jeśli bowiem klient już ma długi, z którymi sobie nie radzi, to szanse na to, że spłaci pożyczkę na czas, są stosunkowo nieduże. Wielu pożyczkodawców po weryfikacji szacuje ryzyko i jeśli jest ono zbyt wysokie, to odmawia udzielenia pożyczki.

Co doradzamy?

Przede wszystkim nie należy bać się weryfikacji. Odbywa się ona bardzo szybko, więc nie przedłuża procesu rozpatrywania wniosku, a pozwala firmom pożyczkowym działać w bezpieczniejszy sposób. Ostatecznie również w interesie klienta jest, aby pożyczkodawca miał stabilną sytuację i jasno określał zasady współpracy. Jest to tym ważniejsze, że najczęściej posiadanie starych albo niezbyt wysokich długów w bazach danych, nie uniemożliwia zaciągnięcia pożyczki.

Kredytolog doradza, aby nie szukać od razu pożyczek bez BIK i KRD. Te rozwiązania najczęściej są ekstremalnie kosztowne i zwykle dość niebezpieczne także dla pożyczkobiorcy, a nie każdy dług uniemożliwia zaciągnięcie znacznie tańszych pożyczek. Pod tym względem polityka parabanków bardzo się różni, więc warto najpierw sprawdzić na własnych danych, jak przełoży się na możliwość uzyskania pożyczki.


Pomagamy w dolegliwościach finansowych - Kredytolog.com

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.