środa, 29 stycznia 2014

Co w razie bankructwa banku?

Co w razie bankructwa banku?


Autor: człowieczek z błyskiem w oku


W dzisiejszych niepewnych czasach wielu z nas zastanawia się czy nasze pieniądze ulokowane w banku są bezpieczne. Nie chodzi tu o zabezpieczenie przed kradzieżą, bo to prawie niemożliwe, lecz o widmo bankructwa.


Kilkanaście lat temu Polskim sektorem bankowym wstrząsnęła informacja o upadku Banku Staropolskiego. Tysiące klientów czekających w kolejkach po wypłatę swoich pieniędzy, których już nie było. Większość klientów banku odeszło z kwitkiem, straciwszy swoje oszczędności. Do tej pory toczą się sprawy o odzyskanie zdeponowanych środków i na razie nie widać końca tej drogi.

Po tych wydarzeniach wzrosła niechęć i nieufność Polaków do instytucji bankowych. Dlatego w połowie lat dziewięćdziesiątych powołano do życia nową instytucje finansową, mającą zapobiec takim wypadkom. BFG, czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma za zadanie wypłatę złożonych depozytów, dla klientów banku w razie jego bankructwa. Obowiązkowo muszą do niego należeć wszystkie legalnie działające Banki oraz Kasy Oszczędnościowe.

System gwarancyjny działa w dość prosty sposób. W razie bankructwa banku BFG wypłaca klientom zgromadzone depozyty, przy czym nie więcej niż 100 000 euro na osobę. Jeżeli właścicielami rachunku były dwie osoby, wówczas przysługuje im dwu krotność tej sumy. Fundusz gwarancyjny pozyskuje niezbędne środki do wypłat, z obowiązkowych składek innych banków. Potocznie mówiąc wszystkie banki składają się na wypłatę środków za bankruta. BFG w razie potrzeby może zwrócić się o pożyczkę do skarbu państwa. Na tym nie kończy się rola Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, monitorując na bieżąco płynność finansową wszystkich podopiecznych, może reagować zanim dojdzie do bankructwa.

Od powstania funduszu do upadków banków dochodzi rzadziej i nie są tak spektakularne. W czasie działania BFG upadło 5 banków komercyjnych i 89 spółdzielczych, bez straty dla ich klientów. Sumarycznie fundusz wypłacił 320 tysiącom klientów upadłych banków, niebagatelną kwotę 815 mln zł Wyraźnie widać jakie straty mogli by ponieść klienci, gdyby nie było wsparcia z BFG.

Pamiętajmy, że BFG gwarantuje wypłatę depozytów, tylko po upadłości banków. Wszystkie instytucje pozabankowe oferujące składanie oszczędności, w razie plajty sa pozostawione same sobie. A odzyskanie o pieniędzy będzie bardzo trudno,czego doświadczyli już klienci Amber Gold.


Kredyty gotówkowe porównaj oferty

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak działa BFG

Jak działa BFG


Autor: człowieczek z błyskiem w oku


Bankowy fundusz gwarancyjny ma za zadanie wypłatę depozytów klientom, których bank zbankrutował. Plajta banku nie zdarza się często, tak więc często nawet nie wiemy jak w praktyce będzie wyglądał zwrot naszych pieniędzy.


Musimy pamiętać że gwarancje funduszu odnoszą się tylko do polskich banków, działających z zezwoleniem KNF. Jeżeli korzystamy z usług zagranicznego banku, który w Polsce ma tylko swoje przedstawicielstwo w razie jego bankructwa, będziemy musieć dochodzić swoich praw w macierzystym kraju bankiera.

BFG gwarantuje sto procent zwrotu zdeponowanego kapitału do 100 tyś euro. Jeżeli rachunek posiadał wielu właścicieli np. małżeństwo, wówczas kwota przysługuje każdemu z właścicieli konta. Klienci posiadający na rachunku wyższą kwotę, często dzielą środki lokując je w różnych bankach, dzięki czemu ich kapitał jest w pełni objęty gwarancją.

Pamiętajmy że SKOK-i nie są objęte gwarancjami funduszu. Dotąd kasy oszczędnościowe miały własny system na wzór BFG. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych SKOK działało na podobnych zasadach jak BFG. W razie plajty jednego z uczestników ubezpieczenia pozostali składali się na wypłatę depozytów bankruta. W zeszłym roku prezydent podpisał nową ustawę, która włącza SKOK-i do BFG. Jednak równocześnie skierował kilka jej zapisów do trybunału konstytucyjnego, co zapewne przedłuży wcielenie ustawy w życie.

Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, wypłata gwarantowanych środków nastąpi maksymalnie w ciągu 20 dni roboczych. Czas liczony jest od momentu spełnienia gwarancji, czyli zazwyczaj od daty zawieszenia działalności banku, ustanowienia zarządu komisarycznego i złożenia wniosku o upadłość. Jak pokazuje doświadczenie BFG wypłaca środki już kilka dni po spełnieniu warunków, jednak za zgodą KNF-u termin 20 dni może zostać wydłużony, maksymalnie o 10 kolejnych dni.

Pamiętajmy że wszystkie parabanki nie są w żaden sposób objęte żadnymi gwarancjami. W każdej chwili możemy stracić swoje oszczędności. Należy mieć to na uwadze wybierając formę oszczędzania.


Kredyty gotówkowe porównaj oferty

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Wszystko co piwienieneś wiedzieć o kartach

Wszystko co piwienieneś wiedzieć o kartach


Autor: człowieczek z błyskiem w oku


Jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce nikt nie słyszał o kartach płatniczych. Sporadycznie używano czeków bankowych, jednak w sklepach, restauracjach, stacjach benzynowych królowała gotówka. W zaledwie kilka lat wszystko się zmieniło, przebojem plastikowy pieniądz wdarł się do naszych portfeli.


Pomimo że poziom świadomości o kartach płatniczych stanowczo się podniósł, wielu z nas niema pojęcia czym różnią się funkcjonalności kart oferowanych przez banki. A co najważniejsze jakie koszty niosą za sobą. Litera prawa opisuje elektroniczny pieniądz jako kartę identyfikującą posiadacza rachunku oraz umożliwiającą obciążenie konta. Karta upoważnia również do wypłaty środków również z wykorzystaniem kredytu.

Karty bankowe możemy podzielić ze względu na funkcjonalność, którą oferują klientowi.

Karty Kredytowe.
Jest to najstarszy rodzaj kart jakie wydawały banki. Karta kredytowa to nic innego jak odnawialny kredyt o określonym limicie. Po spłacie kredytu zaciągniętego poprzez kartę, linia kredytowa odnawia się umożliwiając kolejne zakupy czy płatności. Klient może sam zdecydować kiedy spłacić zobowiązanie, jednak banki wymagają zazwyczaj co miesięcznej minimalnej spłaty w wysokości 10-20% zadłużenia. Karty kredytowe pomyślane są jako typowe karty płatnicze, służące do płacenia bezgotówkowo w sklepach, lokalach itd. Dlatego z karty w bankomacie wiąże się z wyższymi opłatami.

Karty Debetowe.
Choć podobne do kart kredytowych, zdecydowanie się od nich różnią. Są ściśle powiązane z rachunkiem osobistym i pozwalają na jego obciążenie tylko do wysokości środków na nim zgromadzonych. Banki często zakładają możliwość zaciągnięcia debetu, czyli krótkoterminowej linii kredytowej. Jeżeli bank przyznał nam taki debet możemy użyć karty do zapłaty większej kwoty niż zgromadzona na koncie, jednak zazwyczaj mamy około miesiąca na spłacenie tego kredytu. Karty debetowe wymagają autoryzacji podczas każdej przeprowadzonej operacji. Sprawdzane jest również na bieżąco saldo konta, jego status i autentyczność karty. Sprawia to że karty debetowe są najbezpieczniejszą formą elektronicznego pieniądza.

Karty Obciążeniowe.
Charakterystyczną ich cechą jest obciążenie rachunku powiązanego po umownym czasie od wykonania transakcji. Podobnie jak karta kredytowa i ta pozwala na dysponowanie środkami, którymi klient faktycznie niema na koncie. Oczywiście, bank ustala limit kwoty do jakiej możemy się zadłużyć. Podobnie jak przy debecie bank zażąda spłaty całego zadłużenia po ustalonym terminie. Naliczy również prowizję od udzielonego kredytu, w wysokości 1-2% wysokości zobowiązania.

Karty przedpłacone.
Najmłodsze dziecko elektronicznej bankowości określane również jako wirtualna portmonetka. W odróżnieniu od kart kredytowych czy obciążeniowych, aby móc korzystać z tej karty najpierw należy zasilić wirtualne konto karty o określoną kwotę. Niemożna wydać więcej niż znajduje się na rachunku karty. Istnieją karty jednorazowe, jak i odnawialne, które można ponownie zasilić po wyczerpaniu środków. Karty przedpłacone są idealne dla nastolatków, które można powoli przyzwyczajać do bankowości i jednocześnie kontrolować ich wydatki.

Wraz z rozwojem transakcji bezgotówkowych , wzrasta aktywność oszustów. Dlatego wydawcy kart ciągle je unowocześniają, chcąc jak najlepiej chronić pieniądze klientów. Najstarszym technologicznie rozwiązaniem jest pasek magnetyczny. jednak ze względu na łatwość skopiowania danych z takiej karty wprowadzono zabezpieczenie w postaci mikroprocesorowego chipa. Jak dotąd jest to najlepszy sposób kodowania danych klienta na karcie. Nowoczesne karty wydawane klientom posiadają oba zabezpieczenia. Najnowszym pomysłem wydawców kart jest możliwość autoryzacji operacji jedynie poprzez zbliżenie karty do terminala. Sceptycy tego rozwiązania wskazują na to że, sygnał jakim komunikuje się karta z terminalem jest bardzo łatwy do przechwycenia. Jednak dla każdej operacji generowany jest wielocyfrowy jednorazowy kod. Tak więc nawet jeżeli ktoś go przechwyci jest zupełnie bezużyteczny dla oszusta.

Bezpieczeństwo naszych kart jest na wysokim poziomie. Zapewnia to też duża konkurencja wśród wydawców kart, każdy z nich chce aby jego karty uchodziły za najbezpieczniejsze. W Polsce rynek zdominowały MasterCart oraz Visa, ich swoisty duopol jest przyczyną wciąż wysokich opłat za terminale, co zniechęca wielu sprzedawców do wprowadzania bezgotówkowych rozliczeń. Jednak nie sposób zapomnieć o takich potentatach jak American Express, JCB International czy Diners Club.

W ostatnim czasie popularne stało się wydawanie kart lojalnościowych i okolicznościowych. Supermarkety, Kluby, Restauracje, Stacje Paliw widzą w tym idealny sposób na przyciągnięcie z powrotem klienta, oferując zniżki za korzystanie z takiej karty. Jak widać plastikowa karta ma ogromne możliwości zastosowań, a kto wie do czego jeszcze może nam służyć.


Kredyty gotówkowe porównaj oferty

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Pożyczki społecznościowe

Pożyczki społecznościowe


Autor: człowieczek z błyskiem w oku


Po Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych przyszedł czas na Polskę. Od niedawna rozpoczęły działalność serwisy pożyczek społecznościowych. Nowa forma pożyczania w internecie może zyskać wielu sympatyków, jednak niesie ze sobą wiele zagrożeń.


Po Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych przyszedł czas na Polskę. Od niedawna rozpoczęły działalność serwisy pożyczek społecznościowych. Nowa forma pożyczania w internecie może zyskać wielu sympatyków, jednak niesie ze sobą wiele zagrożeń.

Serwisy pożyczek społecznościowych rozwijają się coraz lepiej. Zasada działania tego typu stron jest prosta. Polega na kojarzeniu ze sobą inwestorów z ludźmi potrzebującymi pożyczki. Typowy serwis wymaga od użytkowników rejestracji. W tym celu przyszły pożyczkobiorca musi podać informacje o swojej sytuacji finansowej. Oczywiście określa kwotę i cel pożyczki. Dzięki temu inwestorzy będą mogli oceniać ryzyko jakie wiąże się z pożyczeniem danej osobie pieniędzy.

Pożyczki społecznościowe stanowią dużą konkurencje dla banków oraz firm pożyczkowych w udzielaniu mini kredytów z krótkim terminem spłaty. Klienci banków, którym odmówiono pożyczki w banku chętnie sięgają po tą formę finansowania. Po drugiej stronie, jeżeli ktoś dysponuje większymi środkami z powodzeniem może inwestować pieniądze udzielając pożyczek z odpowiednim oprocentowaniem. Jest to dość ryzykowne, od strony prawnej pożyczanie pieniędzy w serwisie opiera się na umowie cywilnej. W razie braku spłaty, odzyskać pieniądze można w zasadzie poprzez firmie windykacyjną bądź na drodze sądowej przez egzekucje komorniczą.

Wysokość kosztów pożyczki zazwyczaj zależą od stopnia ryzyka i wiarygodności finansowej osoby zaciągającej pożyczkę. Często wybór oferty odbywa się na zasadach licytacji. Niewątpliwą zaletą pożyczek społecznościowych jest brak dodatkowych opłat czy prowizji, jakie stosują banki. Dlatego oprocentowanie jest jedynym wyznacznikiem kosztów pożyczki.

Serwisy pożyczek społecznościowych dokładają wszelkich starań do zwiększenia bezpieczeństwa dla inwestorów. Podczas rejestracji przyszły klient oprócz podania danych osobowych i opisania ogólnej kondycji finansowej, zostanie również sprawdzony w bazach BIK i BIG. Podobnie jak w bankach, jeżeli pożyczka nie zostanie spłacona, dane niesolidnego kredytobiorcy zostaną wpisane na listę dłużników. Taki zabieg właściwie uniemożliwi mu w przyszłości zaciągnięcie podobnej pożyczki.


Kredyty gotówkowe porównaj oferty

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Kredyty w obcej walucie

Kredyty w obcej walucie


Autor: człowieczek z błyskiem w oku


Wybierając kredyt hipoteczny sugerujemy się przede wszystkim całkowitym kosztem kredytu. Analizując oferty często okazuje się że kredyty w obcych walutach są tańsze. Banki pobierają mniejsze prowizje i oferują atrakcyjniejsze oprocentowanie. Decyzja o zmianie waluty kredytu powinna być gruntownie przemyślana.


W zasadzie wybór walut kredytów hipotecznych ogranicza się do złotego, franka szwajcarskiego bądź euro. Jeżeli cenimy sobie stabilność rat złoty będzie najodpowiedniejszy. Dla tych kredytów jesteśmy w stanie oszacować dość dokładnie wysokość wszystkich rat. Jedyną niepewną składową jest stopa WIBOR. Przy kredytach w obcej walucie dochodzi zmiana kursu waluty, na której można zyskać, jak i stracić.

Na pierwszy rzut oka kredyty w obcej walucie wydają się korzystniejsze. Wynika to w zasadniczej mierze z niższych stóp oprocentowania dla zagranicznych walut. Różnica jest na tyle duża, że rata w symulacji spłaty kredytu jest sporo niższa. Jednak decydując się na takie rozwiązanie przyjmujemy na siebie ryzyko zmiany kursu. Jak pokazują doświadczenia sprzed kilku lat mogą one dramatycznie powiększyć wysokość raty w trakcie spłaty kredytu.

Oczywiście, możemy zabezpieczyć się przed sporym wzrostem ceny waluty. Wystarczy zadbać aby w umowie kredytowej zawarty został zapis odnoszący się do przewalutowania kredytu. Najlepiej aby taką możliwość mieć przez cały okres spłaty kredytu. Oczywiście, należy mieć na uwadze że bank nie zrobi tego za darmo. Jeżeli nie naliczy bezpośredniej prowizji za taką operację, to zarobi na tzw. "spreadzie". Mówiąc krótko jest to różnica pomiędzy ceną po jakiej bank kupi od kredytobiorcy walutę, a ceną po jakiej będzie ją sprzedawał.

Polska jako członek Unii Europejskiej, wcześniej czy później wprowadzi walutę euro. Biorąc pod uwagę czas spłaty kredytu hipotecznego, najczęściej wynoszący kilkanaście do kilkudziesięciu lat, można przyjąć że połowę kredytu przyjdzie spłacić w euro. Przyjmując takie rozwiązanie, najkorzystniej było by zaciągnąć kredyt w walucie Unii Europejskiej. Stopy procentowe dla euro to 0,6-07%, dla złotego to 4-5%.


Kredyty hipoteczne- porównie ofert

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Co zrobić gdy nie mozesz spłacac kredytu

Co zrobić gdy nie mozesz spłacac kredytu


Autor: człowieczek z błyskiem w oku


W ostatnich latach Polski rynek finansowy nabrał tempa rozwoju. Najlepiej rozwijają się kredyty gotówkowe oraz szybkie chwilówki. W raz ze wzrostem zainteresowania tymi produktami, pojawiło się duże niebezpieczeństwo pętli kredytowej. Co zrobić gdy z jakiegoś powodu nie jesteśmy w stanie spłacać dotychczasowe raty kredytu?


Ostatnie lata w sektorze bankowym przyniosły serie wzrostów. Na rynku pojawiły się nowe pożyczki udzielane przez firmy pozabankowe na preferencyjnych warunkach. Podobnie banki, znacząco obniżyły swoje wymagania przy udzielaniu kredytów gotówkowych. Po części przyczyniła się do tego rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego. Niestety, szał pożyczania nie obejmuje rzetelnego informowania o zagrożeniach jakie niesie zaciągnięcie pożyczki czy kredytu. Banki i instytucje pozabankowe nastawione są przede wszystkim na zysk i nikomu nie zależy na podniesieniu poziomu wiedzy klientów na temat niebezpieczeństw związanych z pożyczaniem pieniędzy. Efekt jest łatwy do przewidzenia, coraz więcej niespłacanych kredytów, więcej zajęć komorniczych i wielu klientów z poważnymi problemami finansowymi.

Często w wyniku różnych zdarzeń, których nie mogliśmy przewidzieć, nie jesteśmy w stanie spłacać kredytu. W takim przypadku jak najszybciej musimy zgłosić się do banku. Nie można zamiatać problemu pod dywan. Czasami dłużnicy próbują unikać odpowiedzialności, nie odbierają listów czy telefonów z banku. Takie zachowanie może doprowadzić jedynie do egzekucji sądowej z majątku kredytobiorcy. Pamiętajmy, że bankowi zależy na spłacie kredytu w takim samym stopniu jak nam, dlatego warto negocjować. Bank może zawiesić spłatę kredytu na kilka miesięcy. Często zawiesza spłatę odsetek od kredytu, co zmniejsza wysokość raty prawie o połowę. Oczywiście, aby bank mógł nam złagodzić spłatę kredytu, musimy posiadać odpowiednie dokumenty. Jeżeli straciliśmy pracę będziemy potrzebować świadectwo pracy czy zaświadczenie z urzędu pracy. W przypadku utraty zdrowia czy wypadku zazwyczaj musimy przedstawić zaświadczenie lekarskie, historię choroby itd. Oczywiści taka procedura w różnych bankach wygląda inaczej. Najlepiej zapytać konkretnie pracownika banku, jaki dokument będzie niezbędny. Najlepiej udać się do placówki banku zanim zaczniemy zalegać ze spłatami, wówczas jesteśmy w stanie uniknąć wpisów do BIG czy BIK.

Każdy kto zaciąga kredyt, powinien wiedzieć o dwóch podstawowych narzędziach, które zostaną zastosowane przez bank, w razie zalegania ze spłatami. Pierwszym jest wpisanie do rejestru dłużników. W Polsce funkcjonuje Biuro Informacji Kredytowej. Dostęp do informacji biura, mają wszystkie banki. Dlatego po wpisaniu na listę dłużników, żaden bank nie udzieli już nam żadnego kredytu. Nawet po spłacie zaległego zobowiązania, możemy mieć problem z dostaniem kredytu. Drugim bardziej radykalnym rozwiązaniem jest bankowy tytuł egzekucyjny. To narzędzie daje bankom możliwość szybkiego i prostego odzyskania pieniędzy od dłużnika. Często przy zaciąganiu kredytu klient podpisuje dokument dotyczący dobrowolnemu poddaniu się egzekucji w przypadku zalegania ze spłatą. Ta zgoda daje możliwość przeprowadzenia egzekucji bez długotrwałego postępowania sądowego. Tak więc sprawa trafia bardzo szybko do komornika.

Niezależnie od skomplikowanych przepisów i zasad dotyczących udzielania kredytów. Nic nie zastąpi zdrowego rozsądku kredytobiorcy. Bez świadomości co grozi za brak spłaty kredytu, długo jeszcze będziemy słyszeć o rosnącej liczbie ludzi żyjących w pętli kredytowej.


Kredyty gotówkowe porównaj oferty

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Pożyczka a kredyt - różnice

Pożyczka a kredyt - różnice


Autor: lapiszon


W powszechnym rozumieniu, pożyczka często mylona jest z kredytem. Warto jednak wiedzieć, iż są to dwie różne instytucje prawne.


W powszechnym rozumieniu, pożyczka często mylona jest z kredytem. Warto jednak wiedzieć, iż są to dwie różne instytucje prawne. Pożyczki udzielane są na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym, zaś kredyty mogą być udzielane wyłącznie przez banki na zasadach zawartych w prawie bankowym. W związku z tym, pożyczka i kredyt pociągają za sobą całkowicie różne skutki zarówno prawne, jak i ekonomiczne.

Kodeks cywilny nie zawiera ograniczeń jeśli chodzi o podmioty mogące udzielać pożyczek. Pożyczkodawcą zatem może być dowolna osoba fizyczna lub instytucja. Przedmiotem pożyczki mogą być zarówno środki finansowe jak i rzeczowe, jednak w praktyce większość udzielanych pożyczek stanowią pożyczki pieniężne. Środki uzyskane z pożyczki – o ile w sporządzonej umowie nie zawarto stosownych postanowień - mogą być wydane w dowolny sposób. W przypadku niskich kwot, sporządzenie umowy nie jest wymagane. Jeśli natomiast wartość pożyczki przekracza 500zł, umowa powinna być zawarta na piśmie. Nie jest to wymóg obarczony rygorem niewazności, należy jednak pamiętać, iż umowa sporządzona na piśmie - w razie potrzeby - będzie podstawą do dochodzenia swoich należności i warto ją sporządzić do celów dowodowych. Pożyczka, w przeciwieństwie do kredytu, może być nieodpłatna. Jedyny wymóg jest taki, że pożyczane pieniądze muszą być własnością pożyczkodawcy. Umowa kredytu musi również zawierać termin jego zwrotu, przy pożyczce zaś wymóg taki nie istnieje.

W związku z liberalnym ustawodawstwem, na rynku można zaobserwować tendencję do powstawania firm specjalizujących się w udzielaniu szybkich pożyczek bez sprawdzania historii w BIK. Tak zwana chwilówka to pożyczka udzielana przez internet, bardzo często w ciągu kilkunastu minut od złożenia wniosku. Niezaprzeczalną zaletą takiego rozwiązania jest fakt, iż tego typu pożyczki mogą zostać udzielone praktycznie każdej osobie fizycznej, która ukończyła 18 lat i legitymuje się dowodem osobistym.


www.kasanajuz.pl - pożyczki chwilówki

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Skąd banki wiedzą że spłacisz kredyt?

Skąd banki wiedzą że spłacisz kredyt?


Autor: człowieczek z błyskiem w oku


Analizę zdolności kredytowej bank zaczyna od określenia dochodów przyszłego kredytobiorcy. Jednak zanim uzyskamy pozytywną opinię, bankier prześwietli nas na kilka sposobów.


Banki udzielając kredytu musi zbadać zdolność klienta do jego spłaty. Banki aby usystematyzować pracę analityków, stosuje kilka głównych zasad, które decydują o pozytywnej decyzji banku.

Wysokość dochodów.

Pracownik banku na samym początku rozmowy dotyczącej kredytu, zawsze pyta o wysokość dochodów. Jest to główny czynnik decydujący o wysokości przyznanego przez bank kredytu. Oczywiście aby udowodnić wysokość dochodu, potrzebujemy odpowiedniego zaświadczenia od pracodawcy. W przypadku prowadzenia własnej działalności kredytowej, niezbędne okaże się zeznanie podatkowe. Pracownicy banku mogą kontaktować się bezpośrednio z działem księgowym twojej firmy, w celu potwierdzenia wysokości uzyskiwanego dochodu. Oprócz wewnętrznych zasad, bank musi przestrzegać również reguły narzucone przez KNF. W tym momencie bank nie może udzielić kredytu, którego rata będzie przekraczać 50% przychodów klienta. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy potencjalny klient zarabia powyżej średniej krajowej. Wówczas bank może udzielić kredytu o racie stanowiącej 65% wynagrodzenia.

Historia kredytowa.

Niemal równocześnie z dochodami, analityk banku sprawdzi historię kredytową klienta. Wykorzystywane są do tego dwie bazy danych BIK I BIG. Biuro informacji kredytowej gromadzi wszystkie zapisy odnośnie produktów bankowych, z których korzysta klient. Tak więc, znajdują się tam zapisy o koncie bankowym klienta, kredytach, regularności ich spłaty itd. W Biurze informacji gospodarczej znajdziemy zapisy dotyczące comiesięcznych pozabankowych zobowiązań. Najczęściej są to rachunki za prąd, telewizje, telefon itd. Narzędzia te są niewiarygodnie cenne dla banku, pokazują jak klient do tej pory radzi sobie finansowo, czy nie zalega z opłatami czy ratami innego kredytu. BIG i BIK pozwala również na dokładne oszacowanie miesięcznych wydatków klienta. Dobrze jest budować historie kredytową, choćby przez korzystanie z karty kredytowej. Może się okazać, że będzie to decydujący element w przyznaniu kredytu.

Scoring.

Jest to metoda porównawcza. Bank systematycznie gromadzi kilka krytycznych informacji o swoich klientach. Analizuje jak radzą sobie ze spłatą zaciągniętych kredytów. Tak powstaje wirtualny profil doskonałego kredytobiorcy. Następnie, każdy klient ubiegający się o kredyt jest porównywany z tym profilem. Im więcej mamy wspólnego z ludźmi, którzy wcześniej otrzymali kredyt i radzą sobie ze spłatą, tym mamy większe szanse na pozytywną opinię kredytowania.

Oczywiście, pomiędzy bankami istnieją różne sposoby oceny ryzyka kredytowego. Dlatego w różnych bankach zdolność kredytowa będzie się nieco różnić. Jednak podstawą jej obliczenia zawsze będzie zdolność kredytowa i wysokość dochodów.


Kredyty gotówkowe porównaj oferty

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Grzechy główne kredytobiorcy

Grzechy główne kredytobiorcy


Autor: człowieczek z błyskiem w oku


Kredyty są potężnym środkiem finansowania, zarówno drobnych zakupów, jak i tych dużych. Banki wciąż rozbudowują swe oferty, o kolejne produkty finansowe mające lepiej zaspokajać potrzeby klientów.


Pożyczki stwarzają wiele możliwości, jednak niosą za sobą wiele niebezpieczeństw. Zazwyczaj drobne przeoczenia lub zwykłe lenistwo bywa przyczyną poważnych problemów finansowych. Jakie błędy popełniamy zaciągając pożyczkę?

Pożyczamy więcej niż potrzebujemy.
To oczywiste gotówka zawsze się przyda. Wystarczy sugestia pracownika banku i chętnie decydujemy się na zaciągnięcie większej pożyczki niż planowaliśmy. Pamiętajmy że kredyt ma sens, gdy właściwie spożytkujemy kapitał. Wydawanie środków z kredytu na drobne przyjemności, czy codzienne wydatki, może tylko wpędzić nas w spiralę długów. Bankierzy świadomie informują o możliwości zaciągnięcia wyższego kredytu, większa pożyczka oznacza wyższy zysk.

Kredyt tylko w moim banku.
W dzisiejszych czasach, większość osób posiada własne konto w banku. Przyzwyczajeni do korzystania z usług tego banku, nawet nie porównujemy ofert kredytów. W ciemno zakładamy, że bank stałemu klientowi zaproponuje najlepszą ofertę. Niestety, w finansach powinny liczyć się tylko cyferki. Banki często wykorzystują przyzwyczajenia klientów i brak rozeznania na rynku kredytów. Zawsze przed wybraniem oferty pożyczki powinniśmy sprawdzić kilka ofert. Za lenistwo możemy drogo zapłacić np. spłacając wyższe raty.

Jak kredyt, to tylko z ubezpieczeniem.
Banki konkurując między sobą, chętnie oferują coraz to niższe oprocentowanie kredytu bądź niższą prowizje za zakup dodatkowego produktu. Najczęściej proponowanym dodatkiem jest ubezpieczenie. Sprzedaje się bardzo dobrze, bo działa na psychikę klienta. Za kilka złotych dziennie klient może zapewnić sobie zabezpieczenie, na wypadek utraty pracy, czy poważnej choroby. Jednak, zanim podpiszesz umowę ubezpieczenia, policz ile będzie cię ono kosztować. Obniżka kosztów kredytów często nie rekompensuje kosztów ubezpieczenia.

Rzadko czytamy umowy kredytowe.
Umowa kredytowa, to najważniejszy dokument dotyczący twojego kredytu. Oprócz najważniejszych kwestii, oprocentowania, prowizji, wysokości rat, znajdziesz w niej procedury, jakie uruchomi bank w razie braku spłaty kredytu, czy okres do jakiego możesz odstąpić od kredytu. Podczas podpisywania umowy klienci znudzeni czytaniem wielostronicowej umowy, zazwyczaj pobieżnie przewertują zapisy i podpisują umowę. Tym samym skazując się na łaskę banku.

Im niższa rata tym lepiej.
Wręcz odwrotnie, koszty kredytu w dużej mierze zależą od okresu kredytowania. Większe raty oznaczają wyższe obciążenie domowego budżetu, jednak zapewnią sumarycznie niższy koszty całego kredytu. Nie zwiedźmy się obietnicami "lekkości spłaty", zaniżona rata to zazwyczaj spore koszty pożyczki.

Najlepszy kredyt na promocji.
Nie zawsze najbardziej promowany produkt jest najkorzystniejszy dla klienta. Banki inwestując w reklamę, chcą przekierować klientów na oferty dzięki których najwięcej skorzysta sam bank. Bankierzy w reklamach muszą podawać pełne koszty kredytu, wyrażone we wskaźniku RRSO. Robią to jednak w sposób, dzięki któremu łatwo przeoczyć faktyczny koszt pożyczki.

Pamiętaj, jeżeli zaciągniesz kredyt i zorientujesz się że zostałeś w jakiś sposób oszukany bądź warunki kredytu są inne niż ci przedstawiono. Zawsze możesz odstąpić od umowy w terminie do 14 dni jest to zagwarantowane w Polskim prawie.


Najlepsze kredyty gotówkowe

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Czy wiesz czym różni się kredyt od pożyczki?

Czy wiesz czym różni się kredyt od pożyczki?


Autor: człowieczek z błyskiem w oku


Otaczają nas wszędzie, na bilbordach, w telewizji, w radiu, w gazetach. Reklamy szybkich kredytów i pożyczek, po które coraz częściej sięgamy. Jednak niewielu wie czym różni się kredyt od pożyczki. Ta różnica jest powodem problemów finansowych wielu Polaków.


Kto udziela kredytu, a kto pożyczki.
Podstawową różnicą pomiędzy pożyczką a kredytem jest podmiot udzielający zobowiązania. Kredyt może udzielić jedynie podmiot posiadający zezwolenie na pieniądzedziałalność bankową. Takie pozwolenia wydaje Komisja Nadzoru Finansowego, która pełni funkcje nadzoru nad sektorem bankowym w Polsce. Działanie banków reguluje odrębna ustawa z kodeksem prawnym. Pożyczkę może udzielić każda osoba fizyczna czy firma. Właściwie wystarczy spełnić tylko jeden warunek, pożyczane pieniądze muszą być własnością podmiotu pożyczającego. Zasady udzielania i spłaty pożyczek reguluje kodeks cywilny.

Kolejną ważną różnicą są warunki umowy.
Umowa kredytowa jest zawsze zawierana na piśmie. Określa pełen koszt jaki poniesie klient, sposób i termin spłat rat zobowiązania. Często narzucony jest też cel, na jaki zostaną przeznaczone środki z kredytu. Warto wspomnieć, że w myśl prawa bankowego pożyczone środki pochodzące z kredytu, są własnością banku przez cały czas trwania spłaty. Tak więc, jeżeli np. wykorzystamy kredyt samochodowy do zakupu sprzętu RTV, bank może wypowiedzieć umowę kredytową i zażądać zwrotu środków. W przypadku pożyczki strony nie muszą spisywać pisemnej umowy. Niema też wymogu co do określenia konkretnej daty spłaty zobowiązania. Także cel pożyczki nie musi być określony. Dodatkowo koszty pożyczki nie muszą być wyrażone w formie oprocentowania.

Informowanie.
Na bankach ciąży obowiązek informowania o wszystkich kosztach, jakie poniesie klient zaciągając kredyt. Pełne koszty wyrażane są w RRSO. W Przypadku pożyczki, instytucje pozabankowe już takiego obowiązku nie mają.Parabanki często świadomie nie informują o kruczkach prawnych w swoich umowach. Także milczą o kosztach dodatkowych i karnych opłatach.

Kontrola
W Polsce mamy bardzo dobrze rozbudowany system kontroli banków, co za tym idzie także kredytów. Niestety pożyczek w naszym kraju, tak naprawdę nikt nie kontroluje.
Ustawa anty lichwiarska została stworzona, by ograniczyć ilość drogich pożyczek. Z ważneZałożenia ustawa ogranicza maksymalne oprocentowanie kredytu do czterokrotności stopy lombardowej. Banki jeszcze długo przed wejściem ustawy w życie dostosowały swoje oferty do nowych zasad. Jednak równocześnie zwiększyły inne koszty kredytu, prowizje, koszty przygotowania i obsługi itd. Finalnie ustawa nie spowodowała żadnego spadku kosztów zaciąganych kredytów. Podobnie było z firmami pozabankowymi, oprocentowanie zastąpiono innymi opłatami.

Czasami zaskoczeni nieoczekiwanymi sytuacjami w życiu, jesteśmy zmuszeni korzystać z szybkich pożyczek. Jednak korzystanie z niesprawdzonych parabanków, może się dla nas źle skończyć.


Zadbaj o swoje finanse, nie każda oferta kredytu jest dla ciebie.

Porónanie ofert banków Kredyt gotówkowy

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

wtorek, 28 stycznia 2014

Chwilówki - garść uwag o tym, jak i gdzie brać szybkie pożyczki

Chwilówki - garść uwag o tym, jak i gdzie brać szybkie pożyczki


Autor: czarodziejOZ


Chwilówki i pożyczki pozabankowe budzą wiele kontrowersji a wielu osobom kojarzą się z naciąganiem i horrendalnymi opłatami. Fakty jednak są nieco inne, a obiegowe opinie nie do końca zgodne z prawdą.


Pomimo że chwilówki dużej części osób przywodzą na myśl finansową pułapkę i czekające na spłatę wielkie odsetki, w pewnej części przypadków prawda jest zupełnie inna. Oczywiście szybkie pożyczki odznaczają się wysokim oprocentowaniem, jednakże podaje się je w stosunku rocznym, natomiast jak sama nazwa - chwilówki – wskazuje, udziela się ich na `chwilę` w wyjątkowych sytuacjach i na okres nie dłuższy niż 30 dni. Poza tym są to firmy prywatne, niezwiązane prawem bankowym i instytucjami nadzoru bankowego w związku z tym mogą ustalać odrębne warunki udzielania swoich usług. Tutaj płaci się jednak w dużej mierze za wygodę, błyskawiczny czas realizacji usługi oraz co ważne – kiedy tradycyjne banki odmawiają udzielenia kredytu ze względu na najmniejsze czasem rysy na naszej historii kredytowej, parabanki są w tej kwestii znacznie bardziej tolerancyjne. Mimo iż również mają obowiązek sprawdzania swoich klientów po kątem wiarygodności oraz oceny możliwości spłaty zaciągniętego kredytu, nie są zbytnio rygorystyczne, pomimo nie korzystnych zapisów w bazach informacji o dłużnikach.

Kolejnym ważnym aspektem, jest fakt, że szybkie pożyczki zawsze można spłacić przed czasem (w sytuacji odzyskania stabilności finansowej czy przypływu gotówki), co przekłada się na mniejsze odsetki, proporcjonalnie do ilości dni, o które chwilówka została spłacona z wyprzedzeniem. W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na fakt, że każda firma oferuje możliwość wcześniej spłaty – jednak nie w każdej przekłada się to na pomniejszenie odsetek, dlatego jeśli przewidujemy taki scenariusz warto wcześniej sprawdzić tę informację pod kątem danej firmy.

Przeważnie można ją znaleźć w dziale FAQ/Pytania i Odpowiedzi.

Racjonalne korzystanie z chwilówek w nagłych wypadkach wcale nie musi być tak drogie, jak powszechnie się uważa widząc – RRSO na poziomie kilkuset czy tysiąca procent, nie oznacza, że spłacając pożyczkę zapłacimy dziesięć czy sto razy więcej, ze względu na minimalny czas jej trwania. Dlatego w szczególnych wypadkach skorzystanie z oferty firm pozabankowych udzielających chwilówki, może być zwyczajnie bardziej korzystne mając do spłaty kilkadziesiąt złotych więcej, niż pakowanie się w kłopoty związanie z brakiem zapłaty za daną usługę czy w dowolnej innej sytuacji.

Jeśli jesteś zmuszony skorzystać z chwilówki, zawsze w pierwszej kolejności korzystaj z ofert pożyczek udzielanych bez opłat!

Pierwsza pożyczka za darmo jest ofertą promocyjną dla nowych klientów danej firmy i jest ona w rzeczywistości udzielana bez żadnych opłat, co wielu osobom wydaje się niemożliwe, jednak w tych wypadku tych pożyczek RRSO wynosi ni mniej ni więcej jak 0%. Takie pożyczki są doskonałym źródłem finansowania nagłych, nieprzewidzianych wydatków, gdzie pieniędzy potrzebujemy `na już` a przy tym nie poniesiemy żadnych opłat.

Dlatego jak mówi powiedzenie - `wszystko jest dla ludzi`, kwestia tylko tego jak się korzysta z oferowanych możliwości.

Wracając do atutów, które przemawiają za chwilówkami, trzeba wziąć również pod uwagę wspomniany już czas realizacji usługi, od rozpatrzenia wniosku do przelania środków na konto pożyczkobiorcy, co często trwa kilkanaście minut zgodnie z tym jak reklamują się firmy pożyczkowe. Niestety część firm posiada możliwość realizacji przelewu tylko z paru różnych banków, co dla pożyczkobiorcy jest o tyle istotne, że jeśli nie posiada on konta w jednym z banków firmy udzielającej pożyczki – może czekać na taki przelew nawet do trzech dni w zależności od banków, między jakimi odbywa się operacja. Dlatego jeśli zależy Ci na szybkim przelewie, sprawdź czy firma, która udzieli Ci pożyczki ma konto bankowe w tym samym, co Ty banku. Część firm korzysta już z szybkich przelewów typu PayU, co jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż niezależnie od banku, w jakim posiadamy konto, mamy pewność, że pieniądze trafią do nas w przeciągu najbliższych minut.

Pomimo wielu plusów chwilówki online powinny być jednak przede wszystkim brane z rozwagą i w nagłych, nie przewidzianych sytuacjach, kiedy mamy pewność, że poradzimy sobie z ich spłatą, ponieważ w sytuacji, gdy nie będziemy mogli sobie na to pozwolić przez dłuższy czas – wówczas wspomniane wcześniej oprocentowanie, niegroźne przy normalnym zastosowaniu chwilówki, w tym przypadku może okazać się mało korzystnym rozwiązaniem. Dlatego parafrazując wcześniejsze powiedzenie - `chwilówki są dla ludzi` - trzeba natomiast umieć z nich korzystać i robić to z głową.


Autor artykułu po więcej informacji i porad na na tematy pożyczek odsyła do serwisu chwilowkaOK.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

7 rzeczy, o których musisz wiedzieć, zaciągając kredyt

7 rzeczy, o których musisz wiedzieć, zaciągając kredyt


Autor: człowieczek z błyskiem w oku


Kredyty stwarzają ogromne możliwości finansowania różnych potrzeb. Niosą ze sobą również ogromne zagrożenia. Wszyscy wiedzą, jak odpowiedzialne jest zaciągnięcie kredytu. Jednak w przypadkach nagłej potrzeby wsparcia finansowego, często podejmujemy nieprzemyślane decyzje.


Jak ustrzec się przed najczęstszymi błędami?

1. Szukanie kredytu zacznij od swojego banku.

Jeżeli jesteś stałym klientem banku, na twoje konto regularnie wpływa wypłata. Zatem jesteś wiarygodnym kredytobiorcą, dobrze znanym swojemu bankierowi. W takiej sytuacji często możesz uzyskać lepsze warunki kredytu.

2. Pożycz tylko sumę, która jest Ci niezbędna.

W interesie bankiera będzie, aby klient pożyczył jak największą sumę. Pożyczkobiorcy często dowiadując się o możliwości zwiększenia kredytu, chętnie decydują się zaciągnąć większy kredyt. Pieniądze zawsze się przydadzą. Wyższa kwota oznacza wyższy zysk dla banku. Dla klienta oznacza wyższe raty, dłuższy czas spłacania, większy koszt pożyczki.

3. Ubezpieczysz się, zapłacisz drożej.

Banki często kuszą obniżeniem oprocentowania bądź prowizji kredytu w zamian za przystąpienie do ubezpieczenia. Zazwyczaj są to ubezpieczenia od zdarzeń losowych np. utraty zdrowia, pracy, wypadków. Za sprzedaż ubezpieczenia bank dostanie dodatkową prowizję, ty zaś będziesz płacił dodatkowo kilkadziesiąt złotych więcej miesięcznej raty. Z drugiej strony za niewiele ponad 2 zł dziennie zapewnisz sobie większy spokój i zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

4. Im krócej, tym lepiej.

Zawsze wybieraj opcje najkrótszego możliwego spłacania długu. To oczywiste, krótszy termin spłaty oznacza mniejszy koszt całkowity kredytu. Przy wyborze oferty zawsze wybieraj najkrótszy okres, na jaki pozwala zdolność kredytowa.

5. Przez internet jest taniej.

Oferty zamieszczane w internecie często są atrakcyjniejsze niż w placówkach banków. Oczywiście ma to związek z mniejszymi kosztami obsługi naszego kredytu (wynajem lokalu, pensja pracownika itp.). Dodatkowo załatwiając tego typu sprawy przez internet oszczędzamy czas.

6. Uważaj na promocje.

Nie zawsze sztandarowa promowana przez bank pożyczka jest najkorzystniejszą ofertą. Pamiętaj, bank musi zarabiać i będzie reklamował produkt, który daje mu największy zysk. Banki zobligowane są do podania pełnych kosztów kredytu. Jednak często banki robią to w taki sposób, aby łatwo było przeoczyć całkowity koszt kredytu.

7. Umowę kredytową możesz rozwiązać.

Dokładna procedura wypowiedzenia umowy kredytowej zawsze znajduję się w niej samej. Polskie prawo gwarantuje, że każdy kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej w ciągu 14 dni od otrzymania środków.


Zadbaj o swoje finanse

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak Polacy finansują zakup samochodu?

Jak Polacy finansują zakup samochodu?


Autor: człowieczek z błyskiem w oku


Jak pokazuje raport Komisji Nadzoru Finansowego, kredyty gotówkowe coraz częściej przeznaczane są na zakup samochodu. Dlaczego klienci wolą kredyty gotówkowe od kredytów samochodowych?


Kredyty gotówkowe uchodzą za uniwersalne źródło finansowania, banki zwykle nie określają celu, na jaki można przeznaczyć pozyskane w ten sposób fundusze. Pożyczki gotówkowe swą popularność zawdzięczają uproszczonym formalnościom przy zaciąganiu kredytu. Dodatkowo ostatnia rekomendacja KNF-u złagodziła wytyczne dla banków przy obliczaniu zdolności kredytowej kredytu gotówkowego. Także same banki bardzo wyraźnie promują ten rodzaj pożyczek, wydając miliony na kampanie reklamowe. Nie dziwi więc, że klienci tak chętnie godzą się na szybkie i proste kredyty gotówkowe.

Natomiast kredyty samochodowe od początku nie cieszyły się dużą popularnością. Choć ostatnie dane pokazują wzrost liczy udzielanych kredytów na samochód, zakup czterech kółek wciąż częściej finansują kredyty gotówkowe. Kredyt samochodowy może pochwalić się niższym oprocentowaniem w porównaniu z pożyczką gotówkową. Jednak okupione jest to sporą ilością formalności. Kredytobiorców odstrasza również obciążenie samochodu zastawem pod kredyt. Maksymalny poziom oprocentowania kredytu gotówkowego to 16%, oprocentowanie kredytu samochodowego zaczyna się już od 8-9%. Dobrze zgromadzić choć kilkanaście procent wkładu własnego. MBank za wkład własny obniży oprocentowanie do 6,37% oraz prowizje do 1%. Oczywiście musimy zgodzić się na dodatkowe ubezpieczenie, jednak i tak to wciąż korzystna propozycja. Większość ofert kredytów samochodowych dotyczy samochodów nowych. Za sfinansowanie zakupu samochodu używanego zapłacimy wyższe oprocentowanie. Spotkamy się również z niższymi maksymalnymi kwotami kredytów.

Po wielu miesiącach spadków, branża samochodowa notuje wzrosty sprzedaży, co z pewnością odbije się na zainteresowaniu bankowymi możliwościami sfinansowania wymarzonych czterech kółek. Czy banki w najbliższych miesiącach czymś nas zaskoczą?


Ranking kredytów samochodowych

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Za co płacisz biorąc kredyt?

Za co płacisz biorąc kredyt?


Autor: człowieczek z błyskiem w oku


Podpisując umowę kredytową, pracownik banku zawsze wymienia wszystkie opłaty, które poniesiemy. Niestety, dla większości terminy stosowane przez bankiera są niezrozumiałe. Dlatego tak często jesteśmy nieświadomi, za co płacimy zaciągając kredyt.


Banki mają obowiązek obliczyć pełen koszt kredytu, który wyrażony jest w postaci wskaźnika RRSO. Oprócz popularnej prowizji i oprocentowania banki stosują wiele opłat około kredytowych.

Najczęściej stosowane przez banki opłaty przy udzielaniu kredytu:

1. Opłata za przygotowanie wniosku. Najczęściej ogranicza się do wpisania naszych danych do komputera i wydrukowanie wniosku.
2. Prowizja, pobierana jednorazowo zawiera koszty przygotowania i uruchomienia kredytu. Zawierają się w nich, analiza zdolności i ryzyka kredytowego, przegotowane przez analityka bankowego.
3. Koszt przekazania środków pochodzących z kredytu, czyli opłata za przelew.
4. Opłata za wycenę zabezpieczenia. Często podczas udzielania kredytu bank żąda dodatkowego zabezpieczenia, np. samochodu, nieruchomości. Jest to opłata za rzeczoznawcę, który wycenił nasz zastaw.
5. Koszt ubezpieczeń oferowanych przy zaciąganiu kredytu. Często rekompensowany jest w części przez obniżenie prowizji lub oprocentowanie kredytu. Jeżeli nie mamy wystarczającego zabezpieczenia kredytu, ubezpieczenie będzie obowiązkowe.
6. Koszt bieżącej obsługi rachunku kredytowego, czyli opłaty za księgowanie rat itd.

Zazwyczaj wszystkie te opłaty mają charakter jednorazowy i doliczane są do kwoty udzielanego kredytu. Natomiast oprócz spłacania kapitału w raty bank wliczy kilka opłat, które będą pobierane cyklicznie.

Na comiesięczną ratę kredytu składa się:

- oprocentowanie, które zawiera zysk banku oraz poniesione koszty,
- prowizja za wcześniejszą całkowitą bądź częściową spłatę kredytu,
- miesięczna składka ubezpieczenia, które wykupiliśmy zaciągając kredyt,
- opłaty za powiadomienia, monity, upomnienia, karne odsetki itd.,
- opłaty za dodatkowe wnioski składane w trakcie spłaty kredytu np. o zmianę sposobu obliczania oprocentowania zmienne/stałe, przewalutowania kredytu, skrócenia/wydłużenia okresu kredytowania.


Zadbaj o swoje finanse

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Poznaj swój BIG i BIK

Poznaj swój BIG i BIK


Autor: człowieczek z błyskiem w oku


Każdemu z nas może przytrafić się opóźnienie w spłacie zobowiązania finansowego. Jeżeli będziemy zwlekać z zapłatą, trafimy na listę dłużników. Co w przyszłości może się niekorzystnie odbić na naszej zdolności kredytowej.


590975_95468965BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, jest potężnym narzędziem oceny ryzyka kredytowego. Dzięki niemu banki mogą wymieniać się informacjami o klientach. W bazie znajdują się wpisy dotyczące posiadanych kont, zaciągniętych kredytów, założonych kart kredytowych czy przyznanych debetów. Według prawa bankowego dostęp do tych informacji mogą mieć tylko banki. Do bazy dodawane są wszelkie opóźnienia w spłacie zobowiązań. W razie złej historii w BIK, klient będzie miał problemy z otrzymaniem kredytu. Nawet jeżeli spłacił w całości wcześniejsze zobowiązanie. Co ważne baza zawiera także pozytywne informacje. Może potwierdzić naszą sumienność i terminowość spłat kredytów, co zwiększy szanse na uzyskanie nowej pożyczki.

Korzystać z BIK-u mogą tylko instytucje bankowe, dlatego stworzono BIG. W Polsce funkcjonuje kilka tego typu baz dostępnych dla wszystkich. Trzy największe biura informacji gospodarczej to Europejski Rejestr Informacji Finansowej, Krajowy Rejestr Długów i Info-monitor. Tutaj oprócz bankowych informacji, mogą się znaleźć wpisy dotyczące innych zobowiązań wobec np. operatorów telefonicznych, dostawców prądu, internetu, telewizji itd. Baza obrazuje jak klient radzi sobie z wywiązywaniem się z comiesięcznych opłat. Aby trafić na listę BIK, zobowiązanie musi wynosić co najmniej 300 zł, a opóźnienie min. 60 dni. Większość parabanków przy udzielaniu pożyczek, właśnie na podstawie tej bazy określa zdolność kredytową. Korzystają z niej również inne firmy np. świadczące usługi abonamentowe. Co ciekawe, banki też chętnie sprawdzają, czy sumiennie płacimy rachunki.

BIG i BIK są bardzo efektywnym narzędziem w ocenie ryzyka kredytowego. Co jeżeli trafimy na którąś z list dłużników? Nie mamy dużego wyboru, oprócz terminowej spłaty pozostałego zobowiązania. Każdy może sprawdzić jakie dane są o nim zgromadzone w rejestrze. Usługa jest bezpłatna, raz na pół roku, częstsze sprawdzanie bazy wiąże się z dodatkowymi opłatami. Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy bankowej. Ministerstwo chce, aby wpisu do BIG mógł dokonać każdy wierzyciel, nawet osoby prywatne. Pomysł ten może zwiększyć szansę na odzyskanie prywatnych pożyczek


Zadbaj o swoje finanse

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Na czym polega inwestycja w lokatę bankową?

Na czym polega inwestycja w lokatę bankową?


Autor: Robert Malanowski


Lokata bankowa jest inwestycją polegającą na powierzeniu bankowi swoich środków pieniężnych. Osoba powierzająca swoje środki nazywana jest deponentem. Zapłatą za powierzenie swojego kapitału są odsetki wypłacane deponentowi przez bank. Wysokość odsetek jest różna w zależności od rodzaju, kwoty lokaty oraz jej oprocentowania.


Oprocentowanie lokat jest różne, ponieważ każdy bank sam ustala jego wysokość, jednak jest ono związane z poziomem oficjalnych stóp procentowych. W Polsce ich wysokość ustala i ogłasza Rada Polityki Pieniężnej. Lipiec 2013 roku przyniósł kolejną obniżkę oficjalnych stóp procentowych. Obecnie wynoszą ona 2,5% i są najniższe w historii.

Rynek finansowy ma bardzo szeroką i różnorodną ofertę lokat bankowych i nie da się jednoznacznie stwierdzić, która jest najlepsza. Wszystko zależy od oczekiwań jakie ma klient wobec banku, w którym deponuje swoje pieniądze. W zależności od preferowanych przez siebie warunków umowy wybiera on rodzaj lokaty najbardziej dostosowany do swoich wymagań i potrzeb. Najlepsze to oczywiście te, które dają największe zyski. Tym kierują się doradcy finansowi przy wyborze rodzaju lokaty dla swojego klienta.

Czym kierować się przy wyborze lokaty?

Jednym z kryteriów podziału lokat jest sposób ich oprocentowania. Lokaty ze stałym oprocentowaniem gwarantują zysk na ustalonym wcześniej poziomie bez względu na wahania poziomu stóp procentowych. W lokatach z oprocentowaniem zmiennym wysokość odsetek może być wyższa lub niższa od wcześniej zakładanej. Obie formy oprocentowania mają swoje dobre i złe strony i należy je rozważać indywidualnie dla każdego klienta. Zastanawiając się nad lokatą ze zmiennym oprocentowaniem, trzeba też odpowiednio ocenić obecną sytuację na rynkach oraz zapoznać się z prognozami dotyczącymi przyszłych zmian.

Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu pieniędzy w lokatę dobrze jest przeczytać ranking lokat. W większości rankingów znajdziemy zestawianie wszystkich rodzajów lokat oferowanych przez poszczególne banki. Taki przejrzyście stworzony dokument daje klientowi łatwy wgląd w ofertę każdego z wielu obecnych na polskim rynku banków. Łatwiej jest dzięki temu wybrać bank oferujący najkorzystniejsze warunki założenia wybranego rodzaju lokaty.

Najważniejsze rodzaje lokat bankowych związane są ze sposobem naliczania i wypłacania odsetek. Lokata terminowa to umowa powierzenia bankowi przez klienta określonej kwoty pieniędzy na z góry określony czas. Wycofanie przez klienta swoich środków przed ustalonym w umowie terminem powoduje utratę odsetek. Lokata terminowa może być odnawialna i automatycznie przedłużać się po ustalonym terminie.

Lokata dynamiczna pozwala w dowolnej chwili wycofać powierzone bankowi pieniądze bez konsekwencji utraty odsetek. Klient otrzyma odsetki za czas przez jaki bank dysponował jego kapitałem. Taka lokata ma mniejsze oprocentowanie niż lokata terminowa. Jest to jednak dobra forma zainwestowania oszczędności dla osób, które nie są pewne swojej sytuacji w przyszłości i nie chcą zamrażać swoich pieniędzy.

Lokata rentierska pozwala na długoterminowe ulokowanie pieniędzy z możliwością wypłaty odsetek w ustalonych odstępach czasu.


Dowiedz się jak skutecznie oszczędzać deponując środki na lokatach - porady dla oszczędzających i inwestorów

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

4 kroki do oszczędzania w codziennym życiu

4 kroki do oszczędzania w codziennym życiu


Autor: Jacek Gędłek - Uonline


Wiele jest powodów, dla których ludzie wzbraniają się przed oszczędzaniem. Jedni twierdzą, że już i tak żyją niczym mnisi i nie mają na czym oszczędzać. Inni z kolei uważają, że ich skromne możliwości finansowe nie pozwalają na odkładanie co miesiąc określonej sumy pieniędzy. Czy mimo wszystko można zaoszczędzić w życiu codziennym?


My sądzimy, że jak najbardziej. Poniżej przedstawiamy kilka kroków, które każdy z nas powinien przejść, jeśli chce oszczędzać nawet przy niewielkich miesięcznych dochodach.

Krok pierwszy – oszczędzamy na comiesięcznych rachunkach.

Bardzo dużo możemy zaoszczędzić na rachunkach za wodę, energię elektryczną i ogrzewanie. Wielu ludzi nie wie, że dużo energii marnuje się np. poprzez pozostawienie urządzeń w stanie spoczynku. Wodę niepotrzebnie tracimy chociażby wówczas, gdy nie korzystamy z pełnej ładowności bębna pralki. A zimą pamiętajmy, żeby wietrzyć mieszkanie przy zakręconych grzejnikach.

Krok drugi – korzystamy z promocji.

Cykliczne wyprzedaże produktów lub inne akcje marketingowe pomagają zaoszczędzić nawet duże kwoty. Jeśli jakiś produkt (np. telewizor) tej samej jakości w innym sklepie jest tańszy o kilkadziesiąt złotych, to może warto zdecydować się właśnie na niego, prawda? Nie bójmy się korzystać z promocji, nie przywiązujmy się również kurczowo do marek. Nie wszystko, co markowe, musi być najlepsze.

Krok trzeci – zaczynamy od małych kwot.

Jest takie mądre powiedzenie: „ziarnko do ziarnka, aż zbierze się miarka”. Nie musimy od razu decydować się na odkładanie dużych kwot. Na początek wystarczy nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Zobaczysz, że po roku z tak niewielkich sum mogą uzbierać się naprawdę dobre pieniądze.

A jeśli dalej masz z tym problem, to można łatwo go rozwiązać. Brnąc dalej w przysłowia – czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Możesz zrobić w ten sposób, że ustalona kwota pieniędzy co miesiąc jest automatycznie przelewana na inne konto.

Krok czwarty – korzystamy z produktów finansowych.

Lokaty i ubezpieczenia na życie zmuszają do regularnego oszczędzania. Niektórzy ludzie chyba potrzebują właśnie takiego bodźca. Oczywiście decyzję o takim produkcie należy podjąć mądrze i w zależności od potrzeb. Jeśli masz już odłożoną jakąś kwotę, chcesz, żeby pieniądze dla Ciebie pracowały i chciałbyś uzyskać zysk stosunkowo szybko, to najlepsza będzie lokata. Jeśli myślisz o zabezpieczeniu siebie i swoich najbliższych w dłuższej perspektywie czasu, to idealne okaże się zapewne ubezpieczenie na życie i dożycie.


Jeśli zainteresowała Cię tematyka pomnażania i dobrego inwestowania oszczędności, to może wejdziesz na www.polisynazycie.com.pl?

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Co jesteś w stanie zrobić dla pieniędzy? Co blokuje twoje finansowe możliwości?

Co jesteś w stanie zrobić dla pieniędzy? Co blokuje twoje finansowe możliwości?


Autor: wojciech.ozog.9


Najważniejszą wartością jest ludzkie życie. W obronie własnego życia ludzie są w stanie robić rzeczy, o których na co dzień nawet nie chcieliby słyszeć. Strach jest najsilniejszą ludzką emocją, która wyzwala w nas niesamowite możliwości. Jakie ma to odniesienie do pieniędzy? W którym momencie strach może nas zmusić do ich zdobywania?


Teoretycznie do życia nie potrzebujemy pieniędzy. Nie są one same w sobie do niczego potrzebne. To rzeczy, które możemy za nie kupić, wymuszają chęć ich zarabiania. W czasach, gdy nie było pieniędzy, ludzie wymieniali się dobrami pomiędzy sobą, dzięki czemu wszyscy mogli zaspokajać swoje potrzeby. Wzajemna wymiana była podstawą funkcjonowania społeczeństwa. Żaden człowiek nie był w stanie poradzić sobie samodzielnie. To były początki handlu, choć nikt wtedy o tym nie wiedział.

Potrzeba to brak czegoś, co powoduje, że podejmujemy działania, aby to zaspokoić. Jak silna musi być potrzeba, aby zmusić nas do zarabiania pieniędzy? Najbardziej znana hierarchia potrzeb została opracowana przez Abrahama Maslowa. Według niej najważniejsze są potrzeby fizjologiczne. Kolejne to potrzeba bezpieczeństwa, miłości i przynależności, szacunku i uznania oraz samorealizacji.

Realizacja potrzeb fizjologicznych jest obowiązkowa. Wszyscy musimy jeść, mieć się w co ubrać, mieć dach nad głową. Wiadoma sprawa, że do realizacji tego wszystkiego są potrzebne pieniądze. Każda kolejna potrzeba również wymaga inwestycji, ale nie jest już niezbędna do życia. Co sprawia, że jedni ludzie żyją zaspokajając tylko potrzeby fizjologiczne, a inni nie potrafią żyć bez zaspokajania kolejnych, nawet tych na samej górze?

Okazuje się, że ludzie najlepiej sobie radzą i potrafią zarabiać pieniądze mając nóż na gardle. Nic tak nie pobudza kreatywności i chęci działania, jak właśnie brak gotówki. W takich sytuacjach okazuje się, że znajdujemy możliwości, których wcześniej nie widzieliśmy. Co należy zrobić, aby taką chęć działania pobudzić w sobie do zaspokajania kolejnych potrzeb? Po kolei przez wszystkie pragnienia docieramy na samą górę piramidy, gdzie znajduje się potrzeba samorealizacji. Dlaczego tak mało od siebie wymagamy i udajemy, że nam dobrze w życiu?

Odpowiedzią jest zwyczajne lenistwo i zadowalanie się tym, co mamy. W głębi duszy każdy z nas marzy o bogactwie i dużych pieniądzach, a na zewnątrz mówi, że mu dobrze i nie potrzebuje więcej. Takie myślenie od razu przekreśla nam drogę do bogactwa. Wstydzimy się tego, że chcemy więcej i zamykamy się na otaczające nas możliwości. Wszyscy wokół mówią, że to nie dla nas, że nie jeden już próbował. Z tego powodu mnóstwo ludzi siedzi zamkniętych za murami, które postawili własnymi rękami. Boją się wyjść do świata, pokazać swoje marzenia i pragnienia.

Do realizacji kolejnych potrzeb potrzebne są pieniądze. Nie mając ich, realizujemy tylko te niezbędne do życia. Życie jest nudne i męczące, codziennie takie samo. Żadnych zainteresowań, żadnych pasji.

Jak będzie w życiu pasja, będą wyznaczone cele, to pieniądze zaczną się pojawiać. Chęć realizacji pasji i robienia tego, co kochamy, będzie taka sama jak głód. Te pieniądze będą musiały się znajdować. Człowiek głodny długo nie przeżyje. Człowiek, który nie może robić tego, co kocha – również. To możliwość robienia tego, co uwielbiamy, sprawia, że życie staje się fascynujące. Człowiek głodny, niemający pieniędzy idzie na polowanie. Człowiek głodny przygody i realizacji swoich marzeń wie, ze musi mieć pieniądze i idzie je zdobywać.

Kilka lat temu coś takiego przydarzyło się w moim życiu. Podczas rodzinnych wczasów w Chorwacji bardzo spodobało mi się nurkowanie. Pływałem wtedy na powierzchni wody i podziwiałem podwodny świat. Ograniczony ilością powietrza w płucach nie mogłem zobaczyć, co dzieje się głębiej. Po powrocie do domu zacząłem szukać rozwiązań, aby móc nurkować głębiej. Dowiedziałem się wtedy o możliwości nurkowania z całym sprzętem. W kolejnym roku podczas wakacji ukończyłem kurs nurkowania, zacząłem kompletować własny sprzęt i jeździć po świecie ciesząc się swoją pasją i nową przygodą w życiu.

Po kilku miesiącach takiej zabawy zaczęło do mnie coraz bardziej docierać, że nurkowanie nie jest tanie i aby dalej żyć w ten sposób i korzystać z uroków tego wspaniałego sportu, muszę mieć więcej pieniędzy. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W międzyczasie miały miejsce zmiany w zakładzie pracy, gdzie wtedy pracowałem i dostałem sporą podwyżkę pensji, dzięki której spokojnie mogłem kontynuować swoją ekscytującą przygodę. To nie był zbieg okoliczności. Zmiany w pracy pewnie i tak by się odbyły, ale moja podwyżka wymagała ode mnie dużej motywacji do robienia rzeczy, których do tej pory nie robiłem. Gdybym nie potrzebował tych pieniędzy, to dziś myślę, że nawet bym o się o nie tak nie starał.

Ludzie, którzy nie mają nic do zrobienia w życiu, nie zarabiają pieniędzy. Jeśli ich nie potrzebujesz, nigdy nie będziesz ich miał. Jeśli popołudnia i weekendy spędzasz przed telewizorem, to znaczy, że nie potrzebujesz pieniędzy. Jeśli tak będzie wyglądało Twoje życie, nigdy nie będziesz ich miał.

Zdecyduj, jak chcesz żyć. Ilość twoich pieniędzy jest proporcjonalna do tego, ile ich potrzebujesz. Jeśli wystarcza ci tylko na życie i twierdzisz, że jest dobrze, nigdy nie będzie lepiej. Jak znajdziesz w życiu pasje i cele, które wymagają pieniędzy do realizacji, w Twoim życiu zaczną dziać się dziwne rzeczy. Dziwne zbiegi okoliczności spowodują, że zaczniesz przyciągać pieniądze.

Nic w życiu nie dzieje się bez powodu ani przez przypadek. Wszystko jest sumą wcześniejszych naszych decyzji i ich rezultatów. Jeśli zaczniesz zarabiać więcej, to sam do tego doprowadziłeś odpowiednim zapotrzebowaniem na pieniądze i pozytywnym sposobem myślenia. Jeśli miałeś takie przypadki w życiu, napisz o tym w komentarzach.


Wojtek

http://zdobywajpieniadze.pl

http://www.jakwydawac.pl/

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Czy twoje pieniądze są bezpieczne w banku?

Czy twoje pieniądze są bezpieczne w banku?


Autor: człowieczek z błyskiem w oku


Sektor bankowy podlega surowym przepisom. W Polsce każdy bank musi posiadać specjalną zgodę na prowadzenie działalności wydaną przez KNF. Dodatkowo przepisy zobowiązują banki, do szczegółowych miesięcznych raportów.


Komisja Nadzoru Finansowego jest głównym organem kontrolującym pracę banków. Podlega bezpośrednio premierowi. KNF także tworzy rekomendacje, określa wymogi stosowane wobec banków. Dotyczą one poziomu płynności finansowej, wysokości kapitałów i zabezpieczeń czy stopnia wypłacalności. KNF kontroluje również, przestrzegania wewnętrznych przepisów i procedur, które ustalają same banki. Bankierzy zobowiązani są do zdawania miesięcznych raportów, zawierających wiele aspektów pracy banku. Raporty zwykle liczą po kilkaset stron, dane muszą być bardzo dokładne i rzetelnie opracowane. Dzięki temu, komisja co miesiąc prześwietla na wskroś prace banku. Niezależnie od tego, pracownicy KNF bezustannie przeprowadzają kontrole terenowe. Sprawdzając wiarygodność sprawozdań bankierów.

W razie bankructwa banku gwarantem zdeponowanych w nim środków jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Instytucja wypłaca pieniądze w ciągu 20 dni od daty ogłoszenia upadłości banku. Gwarancją objęte są środki do 100 tys. euro. Jeżeli właścicieli rachunku jest więcej, wówczas przysługuje kwota 100 tys. na osobę. W razie kłopotów banku BFG może działać prewencyjnie. Ma do dyspozycji środki, które może przekazać, aby uchronić bank przed niewypłacalnością. Skąd biorą się pieniądze w BFG? Banki zobowiązane są do odprowadzania środków na rzecz funduszu. BFG wykorzystuje również zyski z kredytów, które udziela bankom. BFG może skorzystać też z dotacji z budżetu państwa i kredytu z NBP.

BFG to tylko jeden z elementów dużej machiny nadzorującej banki. Co w przypadku gdy ta machina zawiedzie? Jeżeli zostaniemy oszukani przez bank,np. bank źle naliczy odsetki lub narzuci bezprawną karę. Możemy wnieść skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK może np. w naszym imieniu negocjować warunki ugody z bankiem. Istnieje również możliwość, wniesienia sprawy do sądu polubownego, działającego przy KNF. Konsumenci mogą zwracać się o pomoc do arbitra z Polskiego Związku Banków. Dopiero gdy to nie pomoże, odwołujemy się do sądu.


Zadbaj o swoje finanse

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak obiżyć raty kredytów?

Jak obiżyć raty kredytów?


Autor: człowieczek z błyskiem w oku


Nasz budżet domowy często obciążony jest różnymi ratami, np. za zakup sprzętu domowego, samochodu czy mieszkania. Musimy pamiętać o różnych kwotach i terminach spłaty kredytów, dodatkowo wykonujemy każdy przelew z osobna. Takie rozwiązanie jest niekorzystne dla naszego portfela.


Banki przychodzą z rozwiązaniem, proponują połączenie wszystkich zobowiązań w jeden kredyt. Konsolidacja zadłużenia jest skutecznym sposobem, na obniżenie comiesięcznego obciążenia domowego budżetu. Przy łączeniu zobowiązań, należy jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Musimy być świadomi korzyści i niebezpieczeństw, które niesie kredyt konsolidacyjny.

Zapadalność kredytu, czyli okres końca spłaty pożyczki jest najistotniejszym elementem. Konsolidując np. ratę kredytu samochodowego, gotówkowego i mieszkaniowego, pamiętajmy że okresy spłat tych zadłużeń bardzo się różni. Natomiast konsolidacja jeszcze dodatkowo wydłuży okres spłat. Niskie kilkuletnie zobowiązania po połączeniu będą droższe, gdyż zapłacimy więcej odsetek. Jednak spadnie wysokość miesięcznego zobowiązania.

Przy łączeniu kredytów, należy mieć świadomość wzrostu kosztów kredytu. Czy obniżenie rat zrekompensuje ich wzrost? Oczywiście że nie, bank jest przedsiębiorstwem, które musi zarabiać. Często zdarza się że zobowiązania przerastają budżet domowy. Wówczas konsolidacja obniża miesięczną ratę, ratując płynność finansową gospodarstwa domowego.

Do skonsolidowania dużych pożyczek, będzie niezbędne dobre zabezpieczenie. W przypadku kredytów mieszkaniowych, banki dopuszczają jako zastaw, nieruchomość kupioną za wcześniejszy kredyt. Jednak kwota nowego kredytu z dołączonymi dodatkowymi zobowiązaniami nie może przekroczyć wartości nieruchomości. Jeżeli konsolidowanym kredytem jest pożyczka na samochód, banki mogą uwzględnić pojazd jako zabezpieczenie.

Konsolidacja bywa wybawieniem, jednak często nic nie daje. Może się okazać, że po połączeniu zobowiązań, zyskujemy kilkanaście złotych miesięcznie. Dlatego warto przed przystąpieniem do kredytu, wykonać solidną symulację zysków i strat.


Zadbaj o swoje finanse

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak zmniejszyć opłaty bankowe

Jak zmniejszyć opłaty bankowe


Autor: człowieczek z błyskiem w oku


Co miesiąc tracimy pieniądze, nawet nie wiedząc o tym. Nieprzemyślane użycie kart płatniczych czy kredytowych, stare konto, do którego jesteśmy przyzwyczajeni - to tylko przykłady, przez które potrafimy stracić kilkaset złotych rocznie.


1. Jeżeli twoje konto jest za drogie, wybierz tańszą konkurencję.

Oferty kont bankowych ciągle się zmieniają. Duża konkurencja wymusza spadek opłat za prowadzenie rachunku. Klient, który założył konto kilka lat temu, płaci dużo więcej niż nowi klienci tego samego banku. W ekstremalnych przypadkach na zmianie konta zaoszczędzisz 200-300 zł miesięcznie. Pamiętaj, że niektóre banki posiadają ofertę powiadamiania urzędów, instytucji czy pracodawcy o zmianie numeru twojego konta. Nie bój się zmiany, będzie ona korzystna dla twojego portfela.

2. Wykorzystuj wszystkie bonusy.

W większości banków korzystanie z karty płatniczej obarczone jest stosowną opłatą. Jednak banki ustalają miesięczną sumę operacji, powyżej której klient jest zwolniony z opłaty za korzystanie z karty. To kilkadziesiąt złotych zaoszczędzonych w ciągu roku.
Wykorzystuj premie banków. Jeżeli na twoje konto wpływa co miesiąc określona kwota i utrzymujesz na nim odpowiednie saldo, wówczas banki często zwalniają z opłat za obsługę konta.

3. Wybierz konto dopasowane do swoich potrzeb.

Sprawdź, ile miesięcznie robisz przelewów, ile razy korzystasz z bankomatu, jak często płacisz za zakupy w sklepie kartą. Po zsumowaniu twojej aktywności, określ najczęściej wybieraną usługę. Pod tym względem porównaj dostępne oferty kont osobistych. Oceń, co jest dla ciebie najważniejsze i wybierz odpowiednią funkcjonalność.

4. Używaj internetu.

W dobie wszechobecnego internetu, wybierz bankowość internetową. Operacje za pomocą sieci są kilkanaście procent tańsze w porównaniu z tradycyjnym okienkiem bankowym. Dodatkowo oszczędzasz czas i pieniądze za dojazd do placówki.

5. Wybieraj z głową.

Jeżeli twoje konto nie gwarantuje bezpłatnych wszystkich bankomatów, nie korzystaj z usług urządzeń innych banków. Zapłacisz dużo wyższe prowizje, które mogą sięgać kilku procent kwoty operacji.

6. Pilnuj karty kredytowej.

Zawsze spłacaj terminowo swoją kartę kredytową. Po okresie bezodsetkowym bank naliczy ogromne odsetki, nawet z drobnej kwoty. Zwykle oprocentowanie długu na karcie kredytowej to 20%. Pamiętaj, że karty kredytowe pomyślane są jako karty płatnicze. Korzystanie z nich w bankomatach wiąże się z wyższymi prowizjami pobieranymi przez bank.


Zadbaj o swoje konto

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Kredyt to nie wyrok, możesz wypowiedzieć umowę

Kredyt to nie wyrok, możesz wypowiedzieć umowę


Autor: człowieczek z błyskiem w oku


Podpisanie niekorzystnej umowy o kredyt nie oznacza, że będziemy skazani na jego spłacanie. Wg ustawy o kredycie konsumenckim mamy prawo do wypowiedzenia umowy, we wcześniej określonym terminie.


Banki kuszą nas coraz to nowymi reklamami kredytów, w których nie zawsze podawane są pełne koszty zaciągnięcia zobowiązania. Często bankierzy skrzętnie ukrywają dodatkowe opłaty. Czasami jesteśmy pod presją czasu lub kierujemy się podpowiedziami sprzedawcy. Jednak w razie nieprzemyślanej decyzji o podpisaniu umowy, prawo gwarantuje klientowi możliwość odstąpienia od niej. Sposób zrywania umowy oraz czas, po jakim można to zrobić, określa odpowiedni paragraf. W większości przypadków okres ten nie przekracza trzech tygodni. Nie może być krótszy niż 14 dni. Podpisany wniosek o odstąpienie od umowy należy złożyć zazwyczaj w tej samej placówce osobiście bądź wysłać pocztą. Bankierzy przy podpisywaniu umowy zobowiązani są do przekazania odpowiedniego formularza. Dodatkowo pracownik banku poinformuje nas ustnie o terminie, do którego możemy złożyć wypowiedzenie.

Ważne jest, aby ustalić, czy bank sam obciąży nasz rachunek kwotą kredytu, czy też to my musimy wykonać przelew. Jest to o tyle ważne, że po złożeniu wniosku zwrot musi być dokonany w ciągu 30 dni. Oczywiście, najlepiej zrobić to jak najszybciej, za każdy dzień bank będzie naliczał stosowne odsetki. Warto tu wspomnieć, że to jedyna opłata, której może zażądać bank. Wyjątkiem są sytuacje, gdy bankier poniósł dodatkowe koszty np. wypis aktu notarialnego.

Sprawa nieco skomplikuje się przy sprzedaży ratalnej, ponieważ rozwiązanie umowy o kredyt nie jest równoznaczne z zerwaniem umowy sprzedaży. Dlatego dodatkowo należy udać się do punktu sprzedaży i poprosić o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia. Zazwyczaj nie ma z tym większego problemu, jeżeli sprzedawca nie będzie widział przyczyn do rozwiązania umowy kupna, będziemy musieć za towar zapłacić gotówką. Inaczej umowa kredytowa pozostanie nierozwiązana.


Zadbaj o swoje finanse

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Chwilówki pod nadzorem

Chwilówki pod nadzorem


Autor: człowieczek z błyskiem w oku


Ministerstwo finansów chce odgórnie ustalić limit prowizji kredytów pozabankowych. Może to wpłynąć na ograniczenie ofert firm pożyczkowych, paradoksalnie stwarzając zagrożenie łatwiejszego wciągnięcia klientów w spiralę długów.


Głównymi klientami firm pozabankowych są ludzie biedni, bez wystarczającej zdolności kredytowej. Banki zazwyczaj odmawiają im udzielenia kredytu. Parabanki oferują najdroższe pożyczki krótkoterminowe, jednak z najłatwiejszym dostępem. Wprowadzenie limitu oprocentowania czy prowizji, zwiększy kwoty proponowanych kredytów. Większe kwoty mogą przerosnąć pożyczających je klientów, doprowadzając do klasycznej spirali kredytowej.

Ministerstwo finansów w obawie przez rosnącym zadłużeniem Polaków chce ograniczyć koszty pożyczania w parabankach do 30%. Działanie wydaje się logiczne, jednak niektórzy sądzą, że wpłynie na sprawę odwrotnie niż zamierzano. Dziś w parabankach pożyczymy maksymalnie niewiele ponad tysiąc złotych, na bardzo krótki 30-dniowy okres. Zmiany spowodują konieczność podwyższenia kwot oferowanych pożyczek. Parabanki będą musiały rekompensować niższy zysk. Popularne chwilówki po prostu znikną, przekształcając się w kredyty gotówkowe udzielane wyłącznie w bankach.

Jednak sektor bankowy nie będzie miał nigdy w ofercie podobnego produktu. Zamiany uderzą najbardziej w pożyczkobiorców, którym zostaną tylko banki albo lombardy. Dzisiejszy koszt chwilówki kształtuje rynkowa konkurencja. Na polskim rynku tego rodzaju firm jest wystarczająco dużo, aby zapewnić klientowi relatywnie atrakcyjną cenę mini kredytu.

Pamiętajmy, że szybka pożyczka parabanku nie jest produktem bankowych. Jest skierowana do innej grupy pożyczkobiorców i nie stanowi konkurencji dla banków. Wielkim błędem będzie likwidacja tej formy pożyczania. Jak wynika z badań Homo Homini prawie połowa ankietowanych nie chce regulacji chwilówek, jeśli wpłynęłoby to na ofertę firm udzielających niskie kredyty.


Zadbaj o swoje finanse

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Przedświąteczne kredytobranie

Przedświąteczne kredytobranie


Autor: człowieczek z błyskiem w oku


Czas świąt to również czas wydatków, dlatego część Polaków rozgląda się za możliwością sfinansowania świątecznych wydatków kredytem. Jak banki walczą przed Świętami o klienta?


Banki oczywiście wychodzą naprzeciw klientom oferując promocyjne pożyczki. BZ WBK reklamuje 7,99 proc. oprocentowania swojego kredytu. Miniratka banku PKO, gwarantuje 10,99 proc. Millennium Bank niezmiennie kusi najniższym oprocentowaniem, z odroczoną spłatą od nowego roku. Natomiast w konkursie BGŻ możemy wygrać umorzenie jednej raty, pod warunkiem zaciągnięcia zobowiązania przed świętami.

Najchętniej banki oferują kredyty, przy których klient kupuje coś jeszcze. Jak reklamuje BZ WBK, możemy wygrać samochód, jednak należy zdecydować się na ubezpieczenie. Takie produkty przynoszą najwięcej zysku. Ograniczając ryzyko kredytowe, zarabiają na prowizji z ubezpieczenia. Obecnie banki sprzedają dodatkowe produkty finansowe, do dwóch trzecich podpisywanych umów.

Jak informuje Komisja Nadzoru Finansowego, po kilku chudych latach rynek kredytów notuje wzrost. Oczywiście, przyczyniła się do tego złagodzona rekomendacja M. Obojętne nie pozostają również rekordowo niskie stopy procentowe. Wszytko to pomimo odpłynięcia sporej części klientów do parabanków. Pomimo pojawienia się pozabankowych firm pożyczkowych, przed świętami banki notują wyższe wyniki sprzedażowe kredytów konsumpcyjnych.

Notowania banków mogą być jeszcze lepsze, pierwsze dwadzieścia dni grudnia to idealny czas na sprzedaż kredytów. Jednak okres przed nowym rokiem bywa zupełną stagnacją. W poprzednich latach grudniowe wyniki, w ogóle nie odbiegały od osiągnięć z poprzednich miesięcy.

Pozytywny trend będzie zauważalny również w nowym roku, jednak pamięć klienta jest krótka, więc możemy spodziewać się kolejnych kampanii reklamowych nastawionych na sprzedaż kredytów gotówkowych.

Niestety, zauważalna jest tendencja Polaków do finansowania świąt z kredytów. A przy aktualnej sytuacji gospodarczej, często wystarczyłoby racjonalne zaplanowanie wydatków.


Zadbaj o swoje finanse

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Odwrócona hipoteka

Odwrócona hipoteka


Autor: człowieczek z błyskiem w oku


Coraz częściej pojawiają się oferty instytucji firm pozabankowych, podszywające się pod odwrócony kredyt hipoteczny. W Polsce niestety brakuje przepisów prawnych, regulujących zasady przekazywania własności w zamian za renty dożywotnie.


Odwrócony kredyt hipoteczny jest dość nowym produktem finansowym. Może dlatego utożsamiany jest z każdą umową przenoszącą własność nieruchomości, w zamian za dożywotnie świadczenie.

Banki udzielają kredytu odwróconej hipoteki. Zasada działania jest dość prosta. W chwili podpisania umowy odwróconego kredytu ustanawiamy wpis do hipoteki na rzecz banku, który wypłaca w zamian określoną kwotę kredytu w comiesięcznych ratach. Istnieje możliwość wypłaty jednorazowej całej ustalonej kwoty kredytu od razu. Wysokość świadczenia zależy od wartości nieruchomości, często też od lokalizacji i stanu technicznego. Po śmierci świadczeniobiorcy, spadkobiercy mogą odzyskać mieszkanie spłacając zaciągnięte na hipotekę zobowiązanie. W razie braku spłaty nieruchomość przechodzi we władanie banku.

Jest to model kredytowy, czyli bank nie staje się od razu właścicielem nieruchomości. W Polsce pod tym samym pojęciem odwróconej hipoteki, pojawia się model sprzedażowy. W tym wypadku świadczeniobiorca po podpisaniu umowy, przenosi własność na świadczeniodawcę. W zamian jest on zobowiązany do wypłaty comiesięcznej renty w ustalonej kwocie do końca życia. Niezależnie czy świadczenia przekroczą wartość nieruchomości. Tego typu umowy często oferują instytucje pozabankowe, nad którymi w zasadzie nie ma żadnej kontroli.

Raport opublikowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów mówi o umowach przenoszących własność w zamian za dożywotnią rentę. W siedmiu na dziesięć przypadków, umowy były skonstruowane niezgodnie z prawem. Ministerstwo Gospodarki dopiero pracuje nad stworzeniem instytucji renty dożywotniej i uregulowaniu wszystkich aspektów prawnych. Na razie zastosowanie mają ogólne przepisy kodeksu cywilnego. Sprzyja to wszelkim nadużyciom, zwłaszcza, że firmy udzielające tych świadczeń, zazwyczaj mają do czynienia z osobami w podeszłym wieku.


zadbaj o swoje finanse

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.