środa, 25 listopada 2015

Poradnik kredytowy dla nowo otwieranych firm

Poradnik kredytowy dla nowo otwieranych firm


Autor: Get-Money.pl


Masz pomysł na samozatrudnienie i chcesz założyć własną działalność gospodarczą by stworzyć firmę, która najprawdopodobniej zatrudni ludzi, lecz nie dysponujesz gotówką na samym początku? Sięgnij po kredyt dla nowych firm. Teraz jest łatwiej o pieniądze dla mikro-firm oraz małych i średnich przedsiębiorstw.


Na podobne problemy finansowe napotyka się tysiące osób zakładających działalność gospodarczą. Jednak w dzisiejszych czasach banki chętnie wychodzą naprzeciw potrzebom początkujących biznesmenów i finansują w całości bądź w części ich projekty. Większość banków udziela kredytów MŚP, które wykazują już dochody a ich działalność przekracza 12 mies. Są jednak i takie, które wspierają zupełnie nowe przedsięwzięcia gospodarcze już od pierwszego dnia dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Decydując się na konkretny kredyt dla firm, należy zwrócić uwagę na wymagane formalności przy składaniu wniosku. Najatrakcyjniejsze oferty nie wymagają przedstawiania zaświadczeń z ZUS I US (wystarczą dokumenty rejestracyjne firmy) oraz oświadczenie kredytobiorcy. Nie wymagane są zabezpieczenia majątkowe (bez zabezpieczeń). Są banki, które oferują kredyty dla nowych firm, podmiotów gospodarczych i jednocześnie umożliwiają współpracę w dłuższej perspektywie. Oparte jest to na korzystnych rozwiązaniach poprzez konto firmowe. Można wówczas dalej zaciągać kolejne zobowiązania finansowe wraz z rozwojem firmy na korzystniejszych warunkach z obniżonym oprocentowaniem lub zwiększoną kwotą kredytu. Konto firmowe to również komfortowe zarządzanie (przez internet i telefon) oraz bezpłatne wykonywanie wszystkich przelewów internetowe do ZUS, organów podatkowych oraz opłat za rachunki związane z prowadzeniem firmy. Wygodnie i bezpiecznie. Nowoczesne konto firmowe daje nowemu przedsiębiorcy możliwość rozwoju oraz gospodarowania finansami firmy.

W trakcie poszukiwania korzystnej oferty dla firmy, proponuję zapoznać się z ofertą Getin Banku. Oferuje on nawet 15 tys. zł kredytu dla nowych firm, uproszczoną procedurę i decyzję kredytową wydaje w przeciągu 24 godzin.


Więcej na: www.get-money.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak usługi aktuarialne kształtują finanse firmy?

Jak usługi aktuarialne kształtują finanse firmy?


Autor: Jaspis


Aktuariusz to zawód, który do tej pory kojarzył się większości z nas głównie z branżą ubezpieczeniową, jednak zakres czynności, które leżą w gestii aktuariusza obejmuje znacznie szersze spektrum.


W związku z tym, że jest to specjalista z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżących projektów finansowych, zwłaszcza tych, które charakteryzują się długoterminowością, czy są obarczone wysokim ryzykiem, usługi aktuarialne oscylują także wokół wyliczania środków na tak zwane rezerwy pracownicze. Zatem, jeżeli pracodawca decyduje się na utworzenie tego rodzaju rezerw, a chce to uczynić zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami proceduralnymi, powinien wybrać w tym celu profesjonalne biuro aktuarialne. Decyduje o tym Uchwała Nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 roku, zgodnie z którą przyjęty został Krajowy Standard Rachunkowości nr 6.
Decyzję o wyliczaniu środków przeznaczonych na rezerwy na świadczenia emerytalne, rezerwy na odprawy emerytalne, czy rezerwy na nagrody jubileuszowe, podejmuje zwykle kierownik firmy, bądź opcjonalnie osoba, która została przez niego w tym celu wyznaczona. Pracodawca, który podejmuje się stworzenia rezerw, powinien brać pod uwagę wszystkich pracowników, którzy są zatrudnieni w jego zakładzie pracy na dzień bilansowy. Wyceny aktuarialne związane ze świadczeniami rezerwowymi, obejmują pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę (na czas określony i nieokreślony), także tych, którzy w danym momencie przebywają na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i zwolnieniach lekarskich. Finanse firmy to kwestia, którą warto rozstrzygać pod okiem specjalistów, dlatego sprawdzone i uznane biuro aktuarialne to wybór, który z pewnością zaprocentuje w przyszłości.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Istota faktoringu

Istota faktoringu


Autor: Bartek


Faktoring to kredyt udzielany w banku dla przedsiębiorstwa. Firma dzięki tym funduszom kupuje materiały do produkcji a w zamian dopuszcza bank do części spodziewanych zysków ze sprzedaży. Przedsiębiorstwa zajmujące faktoringiem rozwinęły się dzięki popularności tego typu umów oraz firmą chętnie przejącym rolę banku.


Podstawowy mechanizm

Faktoring w najprostszym wydaniu to kredyt udzielany w banku dla przedsiębiorstw, z którego finansują one zakup materiałów do produkcji w zamian za dopuszczenie banku do części spodziewanych zysków ze sprzedaży gotowych produktów. Ze względu na popularność tego typu umów oraz pojawienie się firm chętnych przejąć rolę banku, rozwinęły się przedsiębiorstwa zajmujące się tylko faktoringiem. Ich oferta jest szersza i bardziej konkretna.

W tym wypadku faktoring pozwala na szybsze uzyskanie pieniędzy za faktury, które nie są jeszcze wymagalne. Dokonuje się ich cesji na firmę faktoringową, która w tym momencie wypłaca nam kilkadziesiąt procent jej wartości a potem zajmuje się jej wyegzekwowaniem od dłużnika w odpowiednim terminie. Firmy faktoringowe nie przyjmują należności spornych. Reszta pieniędzy jest nam wypłacana w momencie spłaty należności przez dłużnika. Potrąca się wtedy prowizję faktoringową.

Korzyści dla firm

Podstawową korzyścią z faktoringu dla przedsiębiorstwa to odmrożenie swoich pieniędzy. Dzięki temu zamiast czekać na spłatę do dnia wymagalności faktury można mieć środki od razu i natychmiast zaangażować je w nowy cykl produkcyjny. Korzyści są jednak znacznie szersze i pojawiają się na wielu polach. Bezpośrednim elementem jest przykładowo możliwość pominięcia kontroli spłaty faktur przez firmę gdyż zajmuje się tym teraz faktor. Możliwe jest również zwiększenie sprzedaży dzięki zdolności do oferowania klientom dłuższych terminów spłaty. Realne profity daje ponadto współpraca finansowa z faktorem, który na bieżąco analizuje sytuację naszych dłużników, ostrzega przed ewentualnymi problemami i jest w stanie zaproponować odpowiednie kroki windykacyjne. Faktorant zyskuje przede wszystkim na czasie eliminując opóźnienia w przepływie strumieni pieniężnych.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Odblokowanie zatoru finansowego w firmie

Odblokowanie zatoru finansowego w firmie


Autor: Get-Money.pl


Pogarszająca się sytuacja finansowa firm, spowodowana niedotrzymywaniem terminów płatności przez kontrahentów, nakłania przedsiębiorców do podejmowania stosownych kroków poprzez faktoring, by odblokować korek płatniczy. To najbezpieczniejsza i szybka pomoc bankowa, przyspieszająca spływanie należności.


Zainteresowanie faktoringiem w bieżącym roku znacznie wzrosło. Spowodowane jest to trwającym kryzysem gospodarczym oraz zmieniającą się na lepsze mentalnością w sposobie myślenia i zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

- Banki oczekują dużo wyższej zdolności kredytowej, którą wnikliwie sprawdzają przed udzieleniem kredytu. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory „ratowali” swoją sytuację finansową poprzez kredyty dla firm, utracili tą możliwość. Nie mając pieniędzy w kasie na wypłaty, podatki oraz bieżącą działalność, pozostaje im przejście na nowoczesny system wspomagający zarządzanie płatnościami w firmie – Faktoring. Często to jedyne rozwiązanie, by uchronić przedsiębiorstwo od upadku.

- Firmy faktoringowe sprawnie zarządzają portfelem wierzytelności niezapłaconych w określonym terminie. Starają się indywidualnie dopasować ofertę, do potrzeb każdego przedsiębiorstwa, często poprzez nowatorskie rozwiązania. Faktoring jest nie tylko szybkim zastrzykiem gotówki, ale i świetnym zabezpieczeniem należności za sprzedany towar lub wykonane usługi. Często liczony w setkach tysięcy złotych. To skuteczna szczepionka na nierzetelnych nabywców. Sprawy sądowe są kosztowne i zazwyczaj trwają długo i nie dają żadnej gwarancji, że firma odzyska swoje pieniądze.

Faktorzy odnoszą duże korzyści z przyjętej strategii w naprawie płynności finansowej, ponieważ to bank pilnuje terminowych spłat kontrahentów klienta. Natomiast przedsiębiorca, może spokojnie skupić się nad rozwojem firmy.


Archiwum Kredytowe GetMoney: kredyty gotówkowe

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Kredyty dla nowych firm

Kredyty dla nowych firm


Autor: Get-Money.pl


Firmy nowo powstałe, których okres egzystencji nie przekracza roku, do tej pory miały kłopoty z uzyskaniem kredytu. Nowe dyrektywy i gwarancje unijne dla MSP, dały zielone światło na udzielanie kredytów na uproszczonych warunkach nowym przedsiębiorcą.


Prowadzisz działalność gospodarczą? To masz udoskonaloną ofertę na pozyskanie funduszy.

- Kredyty dla nowych firm udzielane są bez konieczności posiadania wkładu własnego, a maksymalna kwota kredytu zależy przede wszystkim od potrzeb danej firmy. Okres kredytowania ustalany jest z każdym przedsiębiorcą indywidualnie. Brak wymaganych zabezpieczeń, to największy atut kredytu dla firm, jakim pochwalić się mogą tylko niektóre banki. Zainteresowane osoby, ofertę taką, znajdą w referacie – kredyty dla nowych firm.

To ważna i zarazem bardzo dobra informacja, która optymistycznie nastawia osoby stawiające pierwsze kroki w biznesie. Przede wszystkim umożliwia rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa już na samym starcie. Za pozyskane środki można kupić niezbędne wyposażenie, maszyny lub zmodernizować park samochodowy. Każda inicjatywa, dająca duże prawdopodobieństwo zwiększenia przychodów firmy jest dobra. Wnioski rozpatrywane są szybko a pieniądze bezzwłocznie przelewane z wskazany rachunek bankowy dla firm.

- Budżet przeznaczony na ten cel jest duży. Nie mniej jednak, w związku z atrakcyjnością oferty, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie powinny zbyt długo zwlekać z decyzją o skorzystaniu z kredytu dla nowych firm. Zainteresowanie na samy wejściu tej propozycji kredytowej jest duże, ponieważ w odróżnieniu od konkurencyjnych ofert bankowych, kredyt dostaniemy już od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej aż do 12 miesiąca.

Większość banków już w pierwszym etapie eliminuje nowych klientów biznesowych, ponieważ wymaga minimum 18 miesięcznego udokumentowanego okresy prowadzenia działalności gospodarczej. Następną barierą jest szereg zabezpieczeń w postaci zaświadczeń z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz sprawiającą największe trudności zaświadczenie z urzędu skarbowego o uzyskiwanych dochodach. Nowo powstałe firmy nie mają przecież zysków by się nimi pochwalić.


Zobacz również: Kredyty gotówkowe

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Kredyt hipoteczny dla firm, zamiast inwestycyjnego.

Kredyt hipoteczny dla firm, zamiast inwestycyjnego.


Autor: Joanna M.


W tym artykule przedstawione zostaną sposoby otrzymania przez firmę dodatkowych pieniędzy na jej rozwój oraz nowe inwestycje. Wiele przedsiębiorstw wybiera oczywiście kredyt inwestycyjny, jednak, jak się okazuje, niekoniecznie jest to słuszna decyzja...


Każda firma, aby utrzymać się na rynku i rywalizować skutecznie ze swoją konkurencją, musi się oczywiście rozwijać. Jednak, aby to osiągnąć, potrzebuje środków finansowych. Banki w swojej ofercie mają bardzo dużo różnych usług zarówno dla wielkich przedsiębiorstw jak i średnich czy małych firm.

Zaskakującym produktem bankowym jest kredyt hipoteczny dla firm, który pozwala na sfinansowanie bieżących potrzeb (zakup i modernizacja sprzętu, rozbudowa infrastruktury, refinansowanie nakładów poniesionych wcześniej na inwestycje, zakup działki budowlanej, refinansowanie zaciągniętych pożyczek).
Jak się okazuje, takie rozwiązanie ma wiele zalet. Po pierwsze, jest o wiele mniej formalności oraz procedur do "przejścia" niż przy kredytach inwestycyjnych. Warto także zaznaczyć, iż znaczna część instytucji bankowych oferuje możliwość wliczenia w koszty prowadzenia działalności odsetek od danego kredytu - z pewnością więc jest to bardzo ważna i korzystna informacja dla przedsiębiorców.

Jednak musimy pamiętać, że mimo iż te kredyty są tak łatwo i szybko dostępne musimy jako firma spełnić wiele określonych warunków. Oczywiście wszystko zależy od danego banku, gdyż jak w każdym niemal produkcie każda instytucja ma odmienne procedury. Najczęściej przedsiębiorstwo, które ubiega się o taki kredyt hipoteczny musi działać na rynku co najmniej od dwóch lat oraz obowiązkowo osiągnąć w tym okresie dodatni wynik finansowy. Oczywiście firma nie może mieć równocześnie żadnych zaległości w płatnościach do Urzędu Skarbowego jak i do ZUS.
Jednak następną zaletą jest fakt, ze taki kredyt może być przyznawany nawet na 20 lat, więc spłata należności mniej obciąża budżet danego przedsiębiorstwa, w porównaniu do kredytu inwestycyjnego.


TUK.pl - blog finansowy

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Biegły rewident egzamin

Biegły rewident egzamin


Autor: Marta Kubuj


Posiadając kwalifikacje zawodowe możesz pracować na stanowisku biegłego rewidenta w firmie audytorskiej lub prowadzić samodzielną działalność. Dzięki szczegółowemu opisowi drogi do kwalifikacji dowiesz się jakie wymagania należy spełnić aby zostać biegłym rewidentem.


Postępowanie kwalifikacyjne

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie do Komisji Egzaminacyjnej, w terminie określonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego oraz kwestionariusza osobowego zawierającego: imię i nazwisko; datę i miejsce urodzenia; rodzaj i numer dokumentu tożsamości; obywatelstwo; wykształcenie; adres zamieszkania; dwie fotografie.

Opłata za pisemny egzamin na biegłego rewidenta jest ustalana w kwocie nieprzekraczającej równowartości 20%, zaś za egzamin dyplomowy w kwocie nieprzekraczającej równowartości 30% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok kalendarzowy.

Egzaminy

Egzaminy na biegłego rewidenta składają się z pytań testowych i zadań sytuacyjnych obejmujących 10 tematów egzaminacyjnych z zakresu:

1) teorii i zasad rachunkowości;
2) zasad sporządzania sprawozdań finansowych, w tym skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
3) międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej;
4) analizy finansowej;
5) rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej;
6) zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej;
7) rewizji finansowej;
8) standardów rewizji finansowej;
9) etyki zawodowej i niezależności biegłego rewidenta;
10) wymogów prawnych dotyczących badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Egzaminy pisemne składają się z czterech sesji egzaminacyjnych, z których każda obejmuje 2 albo 3 egzaminy. Zaliczenie egzaminów pisemnych z sesji I jest warunkiem przystąpienia do egzaminów pisemnych z sesji II. Egzaminy pisemne z sesji II i z sesji III kandydat na biegłego rewidenta może zdawać łącznie, a ich zaliczenie jest warunkiem przystąpienia do egzaminów pisemnych z sesji IV. Egzaminy z sesji od I do IV stanowią cykl egzaminacyjny.

Część pisemna egzaminu na biegłego rewidenta składa się z 4 bloków tematycznych zawierających łącznie 95 pytań testowych jednokrotnego wyboru i 7 zadań sytuacyjnych. Pytanie testowe jest pytaniem jednokrotnego wyboru, które jest oceniane w następujący sposób: odpowiedź prawidłowa — dwa punkty; odpowiedź nieprawidłowa — minus jeden punkt; brak odpowiedzi — zero punktów.

Zadanie sytuacyjne oceniane jest według skali punktowej podanej w zadaniu. Za nieprawidłowo rozwiązane zadanie lub brak rozwiązania nie stosuje się punktów ujemnych. Warunkiem zdania egzaminu pisemnego jest uzyskanie co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów z każdego bloku tematycznego.

Czas trwania poszczególnych egzaminów pisemnych jest uzależniony od liczby pytań testowych i zadań sytuacyjnych i nie może przekroczyć 240 minut. W trakcie egzaminu pisemnego kandydat na biegłego rewidenta może korzystać z przepisów prawa ogłoszonych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy, norm zawodowych, standardów rachunkowości, standardów rewizji finansowej, wskazówek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z urządzeń ułatwiających liczenie (kalkulatorów), z wyjątkiem urządzeń posiadających funkcje gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych.

Część ustna trwa nie dłużej niż 50 minut i polega na udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań zawartych w jednym z 10 zestawów, wylosowanym przez kandydata na biegłego rewidenta. Udzielone odpowiedzi oceniane są z uwzględnieniem poprawności i spójności odpowiedzi oraz umiejętności stosowania przepisów prawa. Podczas części ustnej nie można korzystać z żadnych pomocy. Niezaliczenie części ustnej jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu.

Jednak to nie wszystko! Kandydat na biegłego rewidenta musi odbyć jeszcze praktykę, aplikację i zdać egzamin dyplomowy. Dopiero wtedy będzie miał możliwość wykonywać czynności rewizji finansowej. Droga do zawodu biegłego rewidenta jest długa i skomplikowana. Dużą popularnością cieszą się tzw. kursy biegłego rewidenta przygotowujące do egzaminów w czasie cyklu egzaminacyjnego. Kursy to świetna sprawa, ale ich koszt jest dość wysoki.


ArsLege oferuje dostęp do testów egzaminacyjnych na biegłego rewidenta. Testy obejmują zagadnienia prawne dotyczące tematyki wymaganej przez Ministerstwo Finansów. Nauka poprzez rozwiązywanie testów to najbardziej efektywny sposób na przygotowanie się do egzaminu na biegłego rewidenta.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Szybki i lekki w spłacie Kredyt dla Firm

Szybki i lekki w spłacie Kredyt dla Firm


Autor: Get-Money.pl


Jeżeli chcemy wziąć kredyt gotówkowy to weźmy dobry: szybki, tani i bez wymaganego stosu zaświadczeń, na uproszczonych zasadach. Osoby prowadzące działalność gospodarczą każdego dnia stykają się z nadmierną biurokracją. Dlatego bank wyszedł naprzeciw potrzebom z propozycją kredytu bez zaświadczeń.


MSP, firmy zarządzane przez jednych z najbardziej zapracowanych ludzi czasem potrzebują wsparcia finansowego. Właściciele małych firm, prowadzących sklepy, zakłady usługowe oraz mnóstwo innych podmiotów gospodarczych wiedzą dobrze jak trudno pożyczyć pieniądze z banku.

W ich przypadku, przyznanie kredytu nie opiera się jedynie na zaświadczeniu o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach, jak ma to miejsce pośród osób zatrudnionych na umowę o pracę. Muszą oni dostarczyć bankowi szereg innych zaświadczeń z ZUS-u, Urzędu Skarbowego, nie tylko o uzyskiwanych przychodach, ale i o nie zaleganiu z podatkami. Skompletowanie tych wszystkich wymaganych przez banki zaświadczeń jest długotrwałe i utrudnia dodatkowo i tak ciężki dzień pracy.

Często jest tak, że pragnąc pożyczyć niewielkie pieniądze, do 20 000 zł, osoby prowadzące działalność gospodarczą dowiadując się jak duże wymagania stawiają im banki, rezygnują. [Oferta: Kredyt dla Firm].W przypadku większych sum, niezbędnych na modernizację firmy czy też zakup samochodu poprzez leasing, nie mają wyjścia i muszą najpierw odstać swoje po niezbędne zaświadczenia, a potem odczekać na decyzję banku.

Jest jednak bank, który dostrzegł problem tej grupy ludzi, samo zatrudniających się. Co prawda oferta pojawia się czasowo, i tak jak szybko zostanie przez osoby z branży MSP wykorzystana pula pieniędzy przeznaczona na kredyty gotówkowe bez zabezpieczeń, gotówka w ekspresowym tempie, tak szybko promocja kończy się. Pojawia się w miarę regularnie: raz w miesiącu.

Trzeba, więc zgłosić się szybko, można to zrobić również poprzez Internet: Kredyty dla Firm

Pieniądze przeznaczyć można na dowolny cel, a więc na dofinansowanie firmy, remont wiosenny, lub pokryć nimi zwiększone wydatki na zakup towaru w zmożonym okresie przedświątecznym.


Kredyty

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Nieuchronny upadek lokat anty-podatkowych

Nieuchronny upadek lokat anty-podatkowych.


Autor: Bartosz Sell


Wytyczne zaokrąglania podatku od przychodów osiąganych m. in. z lokat bankowych od 2011-07-01 zostaną zmienione. W rezultacie, nawet od pieniędzy zainwestowanych na lokatach z kapitalizacją dzienną będzie pobierany podatek od zysków kapitałowych tzw. podatek Belki.


Takie podejście doprowadzi do tego, że podstawa opodatkowania i sam podatek będą zaokrąglane już nie do jednego złotego, a do 1 gr. Skutkiem tego zniknie sposobność ominięcia podatku, kiedy obliczone odsetki będą niższe niż 2,5 zł. Postępowanie to ma za zadanie ukrócić rosnące powodzenie depozytów z dziennym naliczaniem odsetek, które powodują obniżenie zysków Ministerstwa Finansów.

Organy państwowe szacują, że obecnie udział oszczędności "anty-podatkowych", w całej sumie lokat gospodarstw domowych, wynosi około 13 proc. (ok. 55 miliardów zł) i przez cały czas będzie rósł. Sposób obchodzenia podatku, jako rozwiązanie na podwyższenie opłacalności depozytów zaczęto stosować już pod koniec 2008 r., lecz renomę zyskał po drugim kwartale 2009 r. Ogromna większość banków rozszerzyła swoją ofertę o sposoby omijające podatek belki dopiero w ubiegłym roku (2010). W rezultacie interesanci już w przynajmniej dwudziestu siedmiu bankach wynajdą dziś instrumenty finansowe, które pozwalają ominąć podatek Belki. A to oznacza, że te instytucje niebawem będą miały obowiązek uszczuplić swoją ofertę, bo antybelkowe produkty przestaną realizować swoje zadanie.

Obecnie pewnie zyskają te banki czy kasy oszczędnościowe, które proponują imponujące oprocentowanie na standardowych lokatach, gdzie naliczanie odsetek ma miejsce na zakończenie inwestycji. Świadomi użytkownicy, a w największej części tacy korzystają z możliwość zakładania depozytów bez podatku od zysków kapitałowych, będą szukać standardowych instrumentów mających oprocentowanie na wysokim poziomie. Możemy więc oczekiwać, że w bankach podniosą ich oprocentowanie. Dodatkową przyczyną wzrostu oprocentowania będą też zbliżające się systematyczne podwyżki stóp procentowych.


Bartek
www.bankierzy.eu

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Rezerwy nie tylko do skarpety

Rezerwy nie tylko do skarpety.


Autor: Jan Kowalski6


Tak, jak tradycyjnie postępujemy we własnym budżecie, odkładając oszczędności na „czarną godzinę”, podobnie postępują firmy tworząc rezerwy na świadczenia. Mało kto, zdaje sobie sprawę, że tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze jest ustawowym obowiązkiem narzuconym na firmy.


Kto ma obowiązek tworzyć rezerwy na świadczenia ?

Jednostki mają obowiązek pokazać, że oprócz bieżących kosztów wynagrodzeń, zobowiązują się do wypłaty w przyszłości dodatkowych kwot i kwoty takie systematycznie rezerwują. Rezerwę należy także utworzyć gdy zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu . Konieczność tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze występuje gdy jednocześnie spełnione są dwa warunki.

Obowiązek pracodawcy do tego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników wynika z prawa pracy , zbiorowych układów pracy lub umów o pracę. Kwoty tych świadczeń są istotne, w związku z tym ich nieuwzględnienie w sprawozdaniu finansowym zniekształciłoby obraz sytuacji finansowo-majątkowej oraz wynik finansowy jednostki. Jednostka nie jest zobowiązana do tworzenia rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych tylko w sytuacji, gdy ich wartość jest nieistotna (zasada istotności). Dzieje się tak na przykład w przypadku gdy jednostek o niedużym zatrudnieniu, które posiadają młodych stażem pracowników i dodatkowo posiadają minimalne regulacje, określone przez ogólne przepisy prawa, w zakresie wysokości świadczeń pracowniczych.

Realizacja wypłat z rezerw na świadczenia, czyli co z tego będziemy mieli...

Rezerwy wykazuje się w bilansie oraz księgach tak długo, jak długo aktualne jest ryzyko, na które je stworzono. Z chwila zrealizowania się rezerwy następuje zamiana rezerw na zobowiązania. Jeżeli kwot utworzonej rezerwy nie wystarcza na pokrycie zobowiązań, dokonuje się w ciężar odpowiedniej pozycji kosztów odpisu, tak y doprowadzić zobowiązanie do właściwej wielkości. W przypadku przeszacowania rezerw, rezerwę odpisuje się, zmniejszając koszt sprzedanych produktów, koszty sprzedaży bądź handlowe lub zwiększając pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe, zyski nadzwyczajne bądź zmniejszając obowiązkowe obciążenia, zależnie od przeznaczenia rezerw.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

W czyje ręce powierzyć wyliczenie rezerw pracowniczych?

W czyje ręce powierzyć wyliczenie rezerw pracowniczych?


Autor: Jaspis


Wedle najnowszych uwarunkowań prawnych regulowanych za pośrednictwem Uchwały Nr 7/08, każda firma, która zamierza zabezpieczyć tak zwane rezerwy pracownicze, powinna skorzystać w tym celu z pomocy placówek i osób wyspecjalizowanych w tym zakresie.


Wedle najnowszych uwarunkowań prawnych regulowanych za pośrednictwem Uchwały Nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości i przyjętego wraz z nią Krajowego Standardu Rachunkowości, każda firma, która zamierza zabezpieczyć tak zwane rezerwy pracownicze, powinna skorzystać w tym celu z pomocy placówek i osób wyspecjalizowanych w tym zakresie. Wszelkie wyceny aktuarialne, w zakres których wpisać można między innymi: rezerwy na świadczenia emerytalne, rezerwy na odprawy emerytalne, czy rezerwy na nagrody jubileuszowe, to zadania, które winniśmy realizować poprzez profesjonalne biuro aktuarialne. Wszelkie decyzje związane z tworzeniem rezerw w danej placówce, podejmowane są przez kierownika firmy, bądź też przez osobę, która została do tego upoważniona. Aktuariusz wylicza świadczenia, uwzględniając wszystkich pracowników danego zakładu pracy, zatrudnionych w nim na dany dzień bilansowy. Rezerwy dotyczą osób, które pozostają w stosunku pracy w ramach umowy o pracę na czas określony oraz na czas nieokreślony, ale także tych, które w konkretnym dniu bilansowym przebywają na urlopach macierzyńskich, wychowawczych oraz opcjonalnie na zwolnieniach lekarskich.
Decydując o wyborze firmy, w której gestii będą leżeć usługi aktuarialne związane z wyliczaniem rezerw pracowniczych, warto kierować się jej profesjonalizmem. Kalkulacja rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej oraz statystyki. Wszelkie kwestie związane z finansami firmy oraz późniejszymi świadczeniami pracowników są na tyle odpowiedzialne i bywają na tyle skomplikowane, by powierzać je osobom o udowodnionych kompetencjach i odpowiednim stopniu rzetelności.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Obliczanie ryzyka też może być ryzykowne

Obliczanie ryzyka też może być ryzykowne


Autor: Jaspis


Wbrew pozorom nasze życie da się wycenić i często jest wyceniane – czy to przez pracodawcę czy w zakładach ubezpieczeniowych. Zadaniem tym zajmuje się specjalnie wyszkolona osoba lub nawet cały zespół osób.


Jest nią aktuariusz, czyli mobilny pracownik każdego zakładu i każdej firmy ubezpieczeniowej. Dzięki serii pytań oraz ogólnej wiedzy o kliencie, biuro aktuarialne może z dokładnością do jednej złotówki wycenić polisę na życie danego człowieka, wysokość, ewentualnych odszkodowań a nawet przewidywany czas życia! Mimo mnogości informacji, analiz i przeglądów oraz wywiadu środowiskowego, usługi aktuarialne nie są nieomylne. Często zdarzają się drobne, a nawet i większe pomyłki, zwłaszcza gdy chodzi o wycenę różnych rezerw.

Zaliczamy do nich zaś przede wszystkim rezerwy na świadczenia emerytalne, czy rezerwy na wszelakie świadczenia zdrowotne. Kwestią zasadniczą we wszystkich wycenach jest jednak jeden czynnik – dokładne obliczenie ryzyka. W przypadku zakładów ubezpieczeniowych takim obliczeniom ryzyka będą podlegać przykładowo rezerwy na odprawy emerytalne. W przypadku konkretnej osoby – obliczenie ryzyka dotknie kwestii długości życia, stylu życia, chorób obecnych i przebytych.

Mając takie dane aktuariusz bez problemu przedstawi ubezpieczycielowi maksymalną kwotę, jaką dosłownie „wart” jest konkretny człowiek. I jakkolwiek brzmi to brutalnie, to na takie praktyki godzimy się cały czas. Podobnie rzecz się ma z wycenami innych rezerw, jak rezerwy pracownicze czy nawet rezerwy ubezpieczeniowe. Często dochodzi do pomyłek – w końcu aktuariusz to też człowiek – ale nie są one aż tak istotne w ustalaniu kwoty na, przykładowo, rezerwy na nagrody jubileuszowe, ponieważ w każdej firmie pełnią one marginalną rolę. A tym samym nie mają prawie żadnego znaczenia dla jej prawidłowego funkcjonowania.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

W czym pomoże nam aktuariusz

W czym pomoże nam aktuariusz


Autor: Jaspis


W naszym kraju aktuariusz jest zawodem, którego podstawy są trudno definiowalne dla przeciętnego obywatela, a bez wątpienia skutki działania tegoż specjalisty niejednokrotnie nie pozostają bez znaczenia dla naszych finansów.


W najprostszej definicji aktuariusz jest specjalistą z dziedziny szacowania ryzyka finansowego oraz wartości projektów finansowych, w szczególności tych, które charakteryzuje perspektywa długoterminowa lub tych obciążonych nadzwyczajnym ryzykiem. By móc działać sprawnie i w pełni kompetentnie w tym zakresie, aktuariusze powinni dysponować gruntownym przygotowaniem w materii statystyki, matematyki finansowej oraz ubezpieczeniowej. Zwykle zawód ten kojarzony jest z sektorem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym oraz działaniami w zakresie tworzenia planów emerytalnych, jednak biuro aktuarialne oraz zatrudnieni w nim specjaliści wykonują znacznie szerszy wachlarz usług.

W związku z aktualnym ustawodawstwem w zakresie wyceny rezerw na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników, wszelkie wyceny aktuarialne, takie jak rezerwy na świadczenia emerytalne, rezerwy na odprawy emerytalne, rezerwy na nagrody jubileuszowe, powinny być przeprowadzane zgodnie z metodologią aktuarialną, przy pomocy wykwalifikowanego aktuariusza. Krajowy Standard Rachunkowości nie bez przyczyny reguluje tego rodzaju procedury, ponieważ ustalanie kwot tychże rezerw bazuje na całej gamie założeń, powiązanych zarówno z uwarunkowaniami makroekonomicznymi, jak i założeń związanych bezpośrednio z rotacją pracowników, czy chociażby ryzykiem śmierci każdego z nich. Usługi aktuarialne świadczone przez kompetentną w tym zakresie jednostkę stanowią zatem konieczność w przypadku każdej firmy, która dąży do określenia wysokości, jaką będą osiągać jej rezerwy pracownicze.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Odprawy emerytalne

Odprawy emerytalne


Autor: Jaspis


Odprawa emerytalna (rentowa) to jednorazowe, obowiązkowe świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi od pracodawcy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.


Warunkiem uzyskania przez pracownika odprawy jest rozwiązanie stosunku pracy z pracodawcą, przy czym rozwiązanie stosunku pracy nie może nastąpić z winy pracownika.

Natomiast przepisy nie wprowadzają obowiązku rozwiązania stosunku pracy z chwilą spełnienia warunków uprawniających do emerytury (renty). Oznacza to, że pracownik, który po nabyciu uprawnień emerytalnych z jakiegoś powodu nie chce rozwiązać stosunku pracy, będzie mógł wystąpić o odprawę w późniejszym czasie.

Jak wyliczana jest odprawa emerytalna?
Do ustalenia wysokości odprawy wykorzystuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Określa je rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r., Nr 2, poz. 14, ze zm.).
Jeśli pracownik otrzymuje, zgodnie z umową o pracę, wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce, to ustalenie wysokości świadczenia nie jest problemem, bo stałe składniki wynagrodzenia uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do odprawy.

Gdy wynagrodzenie jest zmienne

Jeśli na wynagrodzenie pracownika składają się elementy zmienne za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, takie jak np. premia, wówczas te składniki uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy, przyjmuje się w przeciętnej wysokości z tego 3-miesięcznego okresu. Może się jednak zdarzyć, że pracownik nie przepracował pełnego okresu trzech miesięcy (np. chorował), wówczas wynagrodzenie faktycznie uzyskane przez niego w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które ono przysługiwało, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Pracownikowi przysługuje tylko jedna odprawa raz w życiu. Mówi to tyle, że jeśli pracownik otrzymał już odprawę emerytalną a następnie podjął ponownie pracę nie może już ubiegać się o kolejną odprawę emerytalną.
Odprawa podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych tak jak wynagrodzenie za pracę. Aby odpowiednio wyliczyć wartość odprawy emerytalnej czy też rezerw na odprawy emerytalne polecamy wyceny aktuarialne.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Metody opodatkowania przedsiębiorców - karta podatkowa

Metody opodatkowania przedsiębiorców - karta podatkowa.


Autor: pchytla


W tym artykule dokonano zwięzłej charakterystyki tego, czym jest karta podatkowa oraz określenia jakie są główne obowiązki, a jakie korzyści dla przedsiębiorcy, w związku z wyborem tej formy opodatkowania.


Jedną z pierwszych decyzji podejmowanych przez początkującego przedsiębiorcę, jest wybór formy opodatkowania. Karta podatkowa stanowi jedną z pięciu dostępnych możliwości. Jest to forma opodatkowania dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również dla spółek cywilnych osób fizycznych. Jest to najprostszy sposób rozliczenia przeznaczony dla niewielkich zakładów usługowych, wytwórczo-usługowych i handlowych. Można nią opodatkować np. usługi krawieckie, tapicerskie, czy usługi zegarmistrzowskie, handel detaliczny, a także częściowo rolnictwo i inne.

Jedną z zalet tej formy opodatkowania jest zwolnienie podatnika z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych w ciągu roku oraz wyliczania zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli podatnik rozliczający się za pomocą karty podatkowej zostaje płatnikiem podatku VAT, musi prowadzić ewidencje wymagane przez ustawę, czyli ewidencję sprzedaży i zakupu VAT. Dodatkowo, do obowiązków podatnika należy przechowywanie kopii wystawianych rachunków lub faktur (w kolejności numerów) w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.

Ustalona przez Urząd Skarbowy kwota podatku jest pomniejszana o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Należy ją wpłacić na rachunek lub w kasie urzędu do 7. dnia każdego miesiąca. Z wyjątkiem miesiąca grudnia, za który podatnik zobowiązany jest wpłacić kwotę do 28 dnia tego miesiąca, podatek opłacany jest za miesiąc poprzedni.

W formularzu PIT-16A, podatnik karty wykazuje składki zdrowotne zapłacone w poszczególnych miesiącach i odliczone od karty podatkowej. Zeznanie należy złożyć do końca stycznia. Podatnicy, którzy wybiorą zryczałtowane formy opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt), nie mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoby samotnie wychowujące dzieci.

Możliwość rozliczania się w formie karty podatkowej, wymaga spełnienia poniższych warunków:

- działalność, którą chce prowadzić podatnik, musi być wymieniona w załączniku nr 3 do Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 (załącznik nr 1);

- prowadzący działalność nie może korzystać z usług innych firm, ani zatrudniać osób na umowę zlecenia i o dzieło do wykonywania prac związanych ze swoją działalnością. Zatrudnianie osób na umowę o pracę jest natomiast dozwolone;

- współmałżonek nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie. Nie ma przeszkód, by współmałżonek pracował razem z podatnikiem, jednakże nie może on posiadać własnej firmy, której działalność jest taka sama jak podatnika lub pokrywa się z nią;

- niedozwolone jest również świadczenie usług i produkowanie dla innych firm.

W każdym roku podatkowym, naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników. W tej formie rozliczenia, podatek zależy od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości miejscowości, w której jest prowadzona, oraz liczby zatrudnionych (załącznik nr 1).


pchytla

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Biura Rachunkowe - jak sobie radzić z konkurencją?

Biura Rachunkowe - jak sobie radzić z konkurencją?


Autor: Łukasz Stolarski


Konkurencja - temat rzeka. Jest dźwignią reklamy, a reklama dźwignią handlu. Jak sobie z nią radzić i jak zawsze być o jeden krok do przodu? Na te pytania odpowiemy już za chwilę.


Ilość firm o przeróżnych branżach nieustannie rośnie. To naturalne zjawisko z pewnością się utrzyma. Wynikiem tego jest również obecność coraz większej ilości firm zajmujących się pełną obsługą rachunkową, księgową i prawną. Bez tego żadna korporacja nie ma prawa bytu. Jak jednak wybić się by zostać zauważonym?

Z pewnością potrzeba do tego specjalnego podejścia do tematu "firma-klient". Podstawową wskazówką jest pokazanie klientowi, że to on jest najważniejszy. Dużo bardziej działa na kogoś stwierdzenie "Nie będziesz musiał więcej kłócić się z Urzędem Skarbowym" niż "Uwaga! Promocja! We wrześniu 15% taniej". Oklepane i krzyczące hasła już nie są tak skuteczne. Ludzie przyzwyczaili się do otaczających ich "promocji" i "okazji". Chcą mieć pewność, że zostaną profesjonalnie obsłużeni, a zdania o tym, że dana firma jest najlepsza na pewno nie pomogą a mogą tylko zniechęcić.

W rejonach o dużym zagęszczeniu ludności, jak Górnośląski Okrąg Przemysłowy, doskonale widać jak trudno się przebić. Biuro rachunkowe nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Ważnym czynnikiem jest obecność w ofercie takiego punktu, który na pewno nie znajdzie się u konkurencji. Innowacyjność jest kluczowa by być zawsze o krok do przodu. By inni nas doganiali. Wtedy możemy mieć pewność, że zostaniemy zauważeni.

Oczywiście by to wszystko mogło przynosić rezultaty musimy być obecni w Internecie. Dobrze wypozycjonowana strona internetowa to czynnik, który może to wszystko zapiąć na ostatni guzik.


Łukasz Stolarski - współwłaściciel firmy WebAwans - projektowanie stron sosnowiec, zaprzyjaźnione Biuro Rachunkowe Sosnowiec

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Lokalizacja biura rachunkowego

Lokalizacja biura rachunkowego


Autor: Radosław Witek


Każde szanujące się biuro rachunkowe w Krakowie zlokalizowane jest w przemyślany i nieprzypadkowy sposób. Właściciele zdają sobie sprawę, iż odpowiednie umiejscowienie na mapie miasta to często, obok kwalifikacji i doświadczenia pracowników, klucz do sukcesu.


Każde szanujące się biuro rachunkowe w Krakowie zlokalizowane jest w przemyślany i nieprzypadkowy sposób. Właściciele zdają sobie sprawę, iż odpowiednie umiejscowienie na mapie miasta to często, obok kwalifikacji i doświadczenia pracowników, klucz do sukcesu. Warto zatroszczyć się o tę kwestię już podczas planowania założenia biura.

W przypadku stolicy Małopolski można mówić o dwóch najkorzystniejszych typach lokalizacji. Pierwszy z nich to miejska starówka. Jak wiadomo, mają tam swoje siedziby firmy i biura z najlepszą renomą i takie, których działalność przynosi duże zyski. Dzieje się tak, ponieważ tylko wysokie obroty mogą pozwolić na wynajęcie powierzchni biurowej w tym najdroższym rejonie miasta. Można więc spodziewać się, że biuro rachunkowe w Krakowie zlokalizowane w zabytkowej części miasta ma mnóstwo klientów, ale i wysoko ceni swoje usługi. Drugą z najchętniej wybieranych lokalizacji są nowoczesne dzielnice z dużą ilością biurowców, siedzib dużych korporacji i zarządów firm produkcyjnych.

W tych obszarach występuje bardzo silny popyt na usługi księgowe, a biuro rachunkowe w Krakowie dbające o swoich klientów musi szanować ich wygodę, więc zazwyczaj stara się ulokować jak najbliżej nich. Okazuje się jednak, że nawet dość przeciętna lokalizacja nie musi stanowić przeszkody w rozwoju biura i dotarciu do klienteli. Zasadniczą rolę odgrywa przemyślana promocja oraz wysoka jakość świadczonych usług. Zdobycie uznania i lojalnych klientów sprawi, że w przyszłości można będzie pomyśleć o przeniesieniu w bardziej dogodne miejsce.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Biuro rachunkowe oraz rozliczenia prawno-podatkowe

Biuro rachunkowe oraz rozliczenia prawno-podatkowe


Autor: koralina koralowa


We dzisiejszym świecie solidna i w pełni profesjonalna obsługa księgowości to absolutne minimum przy prowadzeniu rzetelnej i solidnej firmy. Zwłaszcza takiej, która chce coś znaczyć na rynku usług.


We dzisiejszym świecie solidna i w pełni profesjonalna obsługa księgowości to absolutne minimum przy prowadzeniu rzetelnej i solidnej firmy. Zwłaszcza takiej, która chce coś znaczyć na rynku usług. Biuro rachunkowe Sławomira Grabala to miejsce, w którym znajdziesz jedynie z fachową, bardzo dobrze przeszkoloną i uprzejmą kadrę stale podnoszącą swoje kwalifikacje. Działają na terenie miasta Łódź przy ulicy targowej 35. Jest to biuro rachunkowe zdecydowanie wyróżniające się na tle innych choćby tym, iż posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dużych spółek handlowych (z o.o. i S.A.), zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Również dyskrecja to ich mocna strona. Klient zawsze może mieć pewność, że dane w tej kancelarii są traktowane jako informacje wysoce poufne, dostępne jedynie klientowi. To biuro rachunkowe oferuje szeroki wachlarz usług w zakresie księgowości i doradztwa podatkowego. Pod ich pieczę z całkowitym spokojem możesz przekazać prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg rozchodów i przychodów, rozliczenia kadrowo-płacowe i zawsze możesz liczyć na profesjonalną pomoc. Współpracując z nimi możesz mieć pewność, że swoją księgowość powierzasz w ręce wysokiej klasy specjalistów. Kolejnym atutem przemawiającym na korzyść tego biura rachunkowego jest to, iż posiadają profesjonalna stronę internetową. Na niej można znaleźć wszystkie potrzebne informacje odnośnie aktualnych promocji czy zakresu świadczonych usług. Współpracując z tą firmą masz gwarancje, że nie zabłądzisz w dżungli księgowości czy prawa podatkowego, gdyż oni Ci na to nie pozwolą.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Patio w restauracji - praktyczne rozwiązanie dla Twojego biznesu

Patio w restauracji - praktyczne rozwiązanie dla Twojego biznesu


Autor: hotpatriot


Zbliża się lato, a sezon turystyczny nabiera rozpędu. Już dziś warto więc pomyśleć o tym, jak przyciągnąć do siebie klientów, a co równie istotne - dopasować Twoją restaurację do zwiększonego ruchu i sprostać oczekiwaniom nowych trendów oraz oczywiście - wymagających klientów.


Jeśli chcesz, by Twój lokal zyskał na popularności i wyróżniał się wśród konkurencji, rozwiązanie jest proste: zapewnij swoim klientom relaks na świeżym powietrzu. Zadaszona przestrzeń, ocieniony ogródek letni to nieodzowny element każdej restauracji, zwłaszcza w obliczu kapryśnej pogody, której dane nam jest doświadczać.

Co daje Ci zadaszona przestrzeń?

Po 1. - dodatkową powierzchnię
Podstawowa zaleta posiadania patio w restauracji jest oczywista - więcej miejsca dla gości. Patio docenią zarówno sami klienci, którzy w słoneczny dzień chętniej wypiją kawę w przyjemnym otoczeniu, wśród zieleni (o którą nota bene też musisz zadbać) niż w zamkniętym pomieszczeniu. Twój lokal natomiast będzie w stanie obsłużyć znacznie więcej gości, co oznacza większe zyski.


Po 2. - charakter i nastrój
Jak myślisz, które miejsce na wypicie wieczornego drinka wybierze zakochana para, mając do wyboru ogródek letni w stylu prowansalskim, z pięknymi roślinami, muzyką, lampionami oświetlającymi dyskretnie przestrzeń i wygodną huśtawką oraz stolik wewnątrz, nieważne jak stylowej i renomowanej restauracji? Taki taras bądź patio mogą być, obok doskonałego menu oczywiści, Twoim silnym atutem, zwłaszcza jeśli konkurencja wciąż go nie posiada. Musisz jednak zadbać o odpowiedni nastrój i wyjść na przeciw oczekiwaniom gości, a nawet ich zaskoczyć: wyszukane fotele, a może właśnie huśtawka? Poduchy, koszyki, loże - pomysłów na design twojego tarasu jest mnóstwo - wystarczy poszukać... Takie inwestycje się opłacają, budują lojalność klientów. Chętnie do Ciebie wrócą i będą polecać Cię innym.

Po 3. - dwa oblicza jednego miejsca
Dzięki zadaszonemu tarasowi pełniącemu funkcję ogródka letniego zyskujesz również przestrzeń na organizowanie sezonowych imprez, które nadadzą charakteru twojej restauracji: koncerty z muzyką na żywo, potańcówki, czy wesela, bankiety, komunie na świeżym powietrzu to doskonała forma rozszerzenia Twoich usług. I raz jeszcze - zadbaj o formę. Niech to miejsce będzie wyjątkowe...


Zobacz innowacyjne projekty architektury ogrodowej, zadaszenia, pergole, wiaty, altany i inne.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak drukować taniej?

Jak drukować taniej?


Autor: Natalia Rostworowska


Drukarki laserowe są stałym elementem wyposażenia wielu biur. Podstawowe modele drukarek laserowych, które zapewnią nam dobrą jakość wydruku możemy kupić już za 200 - 300 złotych. Przystępna cena sprawia, że ten typ drukarek coraz częściej wybieramy również na użytek domowy.


Jednak urządzenia te często okazują się dość kosztowne w eksploatacji. Koszt oryginalnego tonera waha się między 100 a 500 zł (w zależności od modelu i wydajności), czasem to wydatek nawet rzędu 1000 zł! Nie dziwi zatem fakt, że firmy coraz częściej poszukują tańszych rozwiązań. Czy stosownie zamienników to dobry wybór?

Z punktu ekonomicznego na pewno tak. Poniżej przedstawiamy argumenty przemawiające za skorzystaniem z tańszej alternatywy. Drukarki laserowe są stałym elementem wyposażenia wielu biur. Podstawowe modele drukarek laserowych, które zapewnią nam dobrą jakość wydruku możemy kupić już za 200 - 300 złotych. Przystępna cena sprawia, że ten typ drukarek coraz częściej wybieramy również na użytek domowy. Jednak urządzenia te często okazują się dość kosztowne w eksploatacji. Koszt oryginalnego tonera waha się między 100 a 500 zł (w zależności od modelu i wydajności), czasem to wydatek nawet rzędu 1000 zł! Nie dziwi zatem fakt, że firmy coraz częściej poszukują tańszych rozwiązań. Czy stosownie zamienników to dobry wybór?

Jakość i wydajność drukowania versus ekonomia


- Korzystając z markowych zamienników, możemy obniżyć koszty drukowania, co najmniej o połowę w stosunku do używania materiałów eksploatacyjnych, proponowanych przez producentów drukarek - zapewnia Michał Prejzner, wiceprezes firmy Laserton, polskiej marki światowej klasy producenta oryginalnych i alternatywnych cartridge’y z tonerem. Dla przykładu toner alternatywny o podwyższonej wydajności pozwala wydrukować o 25% stron więcej niż cartridge producenta drukarki. Biorąc pod uwagę rzeczywisty koszt wydruku 1 strony (zależny od wydajności oraz ceny) przy wyższej wydajności i niższej cenie oznacza to nawet 345 % wzrostu, czyli około 8 900 wydrukowanych stron zamiast 2 000. Poza wydajnością, zamienniki charakteryzuje również dobra jakość, która jest porównywalna do oryginalnych oraz atrakcyjna cena. Poza tymi atutami warto również zwrócić uwagę na proekologiczny i prospołeczny aspekt stosowania zamienników - dodaje Michał Prejzner. Produkowanie zamienników jest nie tylko ekologiczne, lecz także przyczynia się do zwiększenia miejsc pracy. W przeciwieństwie do oryginalnych cartridge’y produkowanych przez maszyny, zamienniki składane są przez człowieka.

Na co warto zwrócić uwagę?

Dobry cartridge powinien działać bez problemów od momentu jego instalacji, do momentu zużycia ładunku barwiącego. Przy wyborze cartridge’a alternatywnego warto zapytać sprzedawcę o wydajność, czyli średnią ilość wydruków, koszt wydruku jednej strony oraz certyfikaty jakości technologii wytwarzania i projektowania, jakie powinien posiadać producent.

Podejrzanie niska cena?

Najtańszy produkt nie zawsze oznacza największą oszczędność - w przypadku bardzo tanich tonerów możemy być zmuszeni do ich częstych reklamacji. Nie mamy również pewności, czy zadeklarowana przez producenta wydajność jest prawdziwa. Najkorzystniejszym wyjściem jest wybór cartridge’a o dużej wydajności, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości w stosunku do rozsądnej ceny. Takie rozwiązanie oferują przede wszystkim markowe produkty alternatywne - dodaje Michał Prejzner.

Czy można uszkodzić drukarkę używając zamiennika?

Jeśli stosujemy materiały eksploatacyjne pochodzące od wiarygodnych producentów nie ma możliwości uszkodzenia sprzętu. Znane marki oferują produkty tworzone zgodnie z międzynarodowymi normami. W najgorszym przypadku rozsypie się nam toner, jednak to zdarza się niezwykle rzadko i nie uszkadza sprzętu, a jedynie wpływa na jakość wydruku. Firmy oferujące zamienniki często też obejmują gwarancją swoje produkty. W przypadku produktów Lasteron, firma udziela swoim klientom 12-miesięcznej gwarancji. Współpracując z firmą serwisową gwarantuje naprawę urządzenia, jeśli powodem jego uszkodzenia było użycie cartridge'a Laserton. Aby jednak sprzęt służył nam długo bez zarzutu należy pamiętać o jego regularnej konserwacji. Dzięki okresowym przeglądom urządzenie będzie dłużej niezawodne.

Czy nie stracę gwarancji?

Kolejnym dylematem przy wyborze zamienników jest obawa przed utratą gwarancji, którą objęta jest drukarka. Wynika ona raczej z naszej niewiedzy, gdyż w dokumentacji dołączanej przez producentów nie ma takich zapisów. Dodatkowo, część producentów materiałów eksploatacyjnych obejmuje swoją gwarancją urządzenie drukujące za pomocą ich materiałów. Dlatego przy wyborze zamiennika warto sprawdzić, jaki pakiet gwarancyjny oferuje dany producent oraz czy możemy się starać o wymianę produktu i na jakich warunkach - radzi wiceprezes firmy Laserton.

„Jeśli nie widać różnicy to, po co przepłacać


Użycie tego reklamowego sloganu pewnego proszku do prania w odniesieniu do alternatywnych cartridge'y wydaje się w tym przypadku zasadne. Stosowanie oryginalnych tonerów oznacza pewną pracę i bardzo dobrą jakość wydruków, ale ma dość znaczącą wadę - wysoką cenę. Podczas gdy zamienniki możemy dostać nawet trzy razy taniej niż oryginały, a jakość i trwałość wydruków oraz żywotność drukarki jest przy ich zastosowaniu porównywalna z efektami pracy oryginalnego cartridge’a.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Finanse w firmie – o czym warto pamiętać?

Finanse w firmie – o czym warto pamiętać?


Autor: Patrycja Szambowska


Utworzenie nowego etatu w firmie to wydatek, dlatego wielu przedsiębiorców waha się przed zatrudnieniem osoby, która zajmowałaby się tylko zamówieniami lub tylko płatnościami.


Każdy właściciel firmy prowadzi ją, aby mieć z niej zysk – to podstawowe zamierzenie przedsiębiorców, którzy zajmują się własną działalnością. Gdy firma już istnieje i funkcjonuje, pojawiają się nowe wyzwania. Należy pilnować dostaw, pracowników, płatności itd. Nieduże firmy często łączą kilka stanowisk w jednym np. szef zajmuje się i wystawianiem faktur i zamówieniami. Niemniej wraz z rozwojem firmy, obowiązków przybywa. Jak więc racjonalnie gospodarować finansami i stanowiskami, aby jednocześnie oszczędzać i inwestować w przedsiębiorstwo?

Warto zastanowić się, jakie dana firma ma potrzeby. Jeśli towar zamawia rzadko, można nie tworzyć osobnego etatu, jeśli zaś codziennie pojawiają się nowe potrzeby warto zatrudnić osobę, która będzie odpowiedzialna za składanie zamówień tak, by nigdy niczego nie brakowało. Pracownik taki zadba nie tylko o potrzeby klientów firmy ale i o nią samą, zamawiając potrzebne artykuły biurowe, czy higieniczne. Dzięki oddzielnemu etatowi można spokojnie zająć się innymi aspektami działalności, by firma rozwijała się prężnie.

Inna kwestia ma się z płatnościami. Często jednoosobowe firmy nie mają potrzeby zatrudniania księgowej, gdyż płatności jest niewiele. Ale już kilkuosobowa firma wymaga osoby kompetentnej w dziedzinie księgowości. Można rozliczenia prowadzić samemu, niemniej zawsze lepiej zwrócić się do wykształconej księgowej lub odwiedzić biuro podatkowe. Bydgoszcz, Warszawa, czy Poznań – jak Polska długa i szeroka nie znajdzie się osoba, która samodzielnie bez doświadczenia i kierunkowego wykształcenia zrobi skomplikowane zestawienie finansowe albo duże rozliczenia. Jeśli przedsiębiorca nie chce zatrudniać księgowej, to powinien mieć chociaż kontakt z osobą kompetentną, która skoryguje jego błędy i wskaże dobre rozwiązania.

Tworzenie nowych stanowisk w firmie to zawsze wydatek – trzeba jednak pamiętać o tym, że osoby wyspecjalizowane w tym, co robią, mają dużą wiedzę i doświadczenie, za które często warto zapłacić, by uniknąć przestojów w firmie, czy kłopotów z urzędami.


Patrycja

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Ściągnij z klienta odsetki maksymalne

Ściągnij z klienta odsetki maksymalne


Autor: Robert Grabowski


Czy możesz zarobić na tym, że Twój klient nie płaci w terminie faktury? Oczywiście że możesz i to nie mniej niż bank na kredycie albo pożyczce. Tylko musisz być konsekwentny.


Kredyt kupiecki najczęściej funkcjonuje w biznesie. Polega na tym, że sprzedawca (towarów, usług) udziela nabywcy odroczonego terminu zapłaty. Czyli, że nabywca nie płaci przy odbiorze ale zwykle przelewem do końca terminu określonego zazwyczaj na fakturze albo w osobnej umowie. Terminy zapłaty są różne, najczęściej chyba 14 dni, 7 dni, 21 dni, ale bywają i dłuższe, zależy jak strony transakcji uzgodnią tę kwestię pomiędzy sobą.

Kredyt kupiecki jest nieoprocentowany aż do upływu terminu zapłaty. Jednak powszechnym zjawiskiem jest odwlekanie zapłaty przez klientów, jak najdłużej po upływie terminu zapłaty. Po przekroczeniu terminu zapłaty sprzedawcy należą się odsetki za zwłokę w zapłacie. Nawet jeżeli nie oznaczono ich na fakturze, to należą się - odsetki ustawowe. Nie są one niskie, na dzień dzisiejszy wynoszą 13% w skali roku. Czyli, mogą stanowić dla sprzedawcy nielichą rekompensatę za to, że nie otrzymał w terminie zapłaty.

Problem jednak w tym, że przedsiębiorcy bardzo często odpuszczają dłużnikom odsetki za zwłokę. Cieszą się że w ogóle otrzymali zapłatę - należność główną z faktury. Z drugiej zaś strony nie chcą zrażać (stałych) klientów poprzez żądanie zapłaty odsetek za zwłokę w zapłacie. Jeżeli nawet wystawiają im notę odsetkową, to często nie podejmują dalszych działań gdy ta nie zostanie zapłacona. To błąd i niepotrzebna powściągliwość oraz praktyka niesprzyjająca kształtowaniu dyscypliny i kultury płatniczej generalnie, w ujęciu globalnym. Więcej asertywności, zmień swoje podejście a w razie potrzeby zastosuj taktykę. Albowiem przecież gdy Ty miesiącami czekasz na zapłatę przeterminowanej faktury i z tego powodu nie możesz dalej inwestować, w tym czasie Twój klient - dłużnik w najlepsze obraca sobie Twoimi pieniędzmi albo rosną mu na koncie. Takie odwlekanie zapłaty może trwać dobrych kilka miesięcy albo i rok i dłużej i zależy w znacznej mierze od Twojej postawy.

A tymczasem odsetki maksymalne za zwłokę to nie wszystko co możesz i masz pełne prawo wycisnąć od klienta marudera. Tak jak w przypadku umowy pożyczki, tak i na fakturze możesz określić odsetki maksymalne za zwłokę. Ich wartość to czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP który na dzień dzisiejszy wynosi 5% a więc odsetki maksymalne to 20% w stosunku rocznym. Będą Ci się należały pod warunkiem, że klient podpisze fakturę z tak określonymi odsetkami albo ich wysokość zostanie określona w odrębnej umowie sprzedaży.

Masz opory przed egzekwowaniem odsetek ustawowych za zwłokę a co dopiero maksymalnych? Boisz się stracić klienta albo po prostu wstyd Ci uchodzić za "skąpca", "złotówę" itp.? A niby dlaczego? Przecież dajesz klientowi nieoprocentowany kredyt kupiecki (zamiast żądać płatności natychmiastowej - gotówką przy odbiorze) i nie po to umawiacie się na określony termin zapłaty aby on mógł sobie lekceważyć to, wszak Wasze wspólne, ustalenie. Zawierając transakcję, dając mu fakturę do podpisu grzecznie acz stanowczo poinformuj go że z tytułu oczekiwania na zapłatę przetermionowanych faktur Ty ponosisz straty gdyż nie możesz inwestować, dlatego bezwzględnie będziesz domagał się (maksymalnych) odsetek za zwłokę. Możliwe że klient powie Ci że ma ciężko, że sprzedaż nie idzie itp.; odpowiedz więc że masz ten sam problem. Ewentualnie jeśli możesz to zaproponuj mu termin zapłaty np. o siedem dni dłuższy niż zwykle jednocześnie uprzedzając klienta iż od tej pory będziesz stanowczy w egzekwowaniu odsetek gdyż przeterminowane należności u wielu klientów za bardzo "rąbią Cię po kieszeni". Albo więc raz w raz będziesz konsekwentnie kasował odsetki za zwłokę albo zdyscyplinujesz sobie klientów.

Na koniec przykład. Faktura na 20 tys. zł. z określonymi na niej odsetkami maksymalnymi. Termin zapłaty minął 2 miesiące temu, czyli "standard" w polskiej biznesowej rzeczywistości. Należy Ci się już 666,66 zł. z tytułu maksymalnych odsetek za zwłokę. Wystawiasz notę odsetkową, wysyłasz klientowi. Nie płaci - wysyłasz ostateczne wezwanie do zapłaty a następnie kierujesz prosty pozew o zapłatę na formularzu "P". Otrzymujesz nakaz zapłaty który, po uprawomocnieniu się tegoż kierujesz do komornika. No, chyba że 666 zł. to dla Ciebie nie jest pieniądz wart w sumie ok. jednej godziny nakładu papierkowej pracy.


firma windykacyjna

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

wtorek, 24 listopada 2015

Akcje

Akcje


Autor: Kysz


Akcje to papiery wartościowe, które są częścią kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Posiadacze akcji (akcjonariusze) mogą mieć uprawnienia do udziału w zyskach spółki w formie dywidendy, głosu na walnym zebraniu, majątku spółki w przypadku jej likwidacji oraz poboru akcji nowej emisji.


Ostatecznie prawa i obowiązki wynikające z akcji zależą przede wszystkim od rodzaju posiadanych akcji przez akcjonariusza.
Na polskim rynku występują dwa główne rodzaje akcji: imienne oraz na okaziciela. Akcje imienne wystawiane są na konkretną osobę wymienioną w dokumencie akcji z imienia i nazwiska. Według kodeksu spółek handlowych akcje muszą mieć charakter imienny gdy: akcjonariuszowi przyznane zostały szczególne uprawnienia (np. prawo głosu, prawo do dywidendy, podział majątku w przypadku likwidacji), akcjonariusz zobowiązany jest do świadczeń niepieniężnych (np. różnego rodzaju usługi), przejmowane są w zamian za wkłady niepieniężne oraz spółka zamierza wydać akcje przed pełną wpłatą.
Akcje na okaziciela, w przeciwieństwie do akcji imiennych, nie są związane z konkretną osobą oraz dane osobowe akcjonariusza nie są uwidocznione na dokumencie. Do tych akcji, uprawniona jest każda osoba, która jest w ich posiadaniu. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa na walnym zgromadzeniu, gdy zostaną złożone dokumenty w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia. Ponadto, zamiast akcji mogą zostać złożone zaświadczenia potwierdzające złożenie akcji u notariusza, w banku, a także w firmie, w której główną dziedziną są inwestycje. Zbywalność akcji na okaziciela nie może zostać ograniczona, a ich sprzedaż nie jest określona żadną szczególną formą. Akcje te są zbywane przez przeniesienie posiadania.
Ponadto, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, na żądanie akcjonariusza może być dokonana zmiana akcji na okaziciela na akcje na akcje imienne i odwrotnie.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak poprawić płynność firmy?

Jak poprawić płynność firmy?


Autor: Ekonomia dla blondynek


Zapraszam do zapoznania się z artykułem na temat zagadnienia dotyczącego factoringu. Artykuł ten jest kompilacją informacji zebranych w sieci.


Factoring jest rodzaj transakcji handlowych wykształconych w praktyce anglosaskich instytucji finansowych i w rozwiniętej już postaci przeniesionych na grunt europejski w latach pięćdziesiątych XX wieku. W ekonomii factoring jest konkurencyjnym wobec kredytu bankowego sposobem zapewnienia przedsiębiorstwu środków finansowych o charakterze obrotowym, a czasem również sposobem zabezpieczenia przed nieściągalnością należności. Faktoring jest rozwiązaniem dla firm, które:

- prowadzą sprzedaż towarów lub/i usług z odroczoną płatnością,

- posiadają grono stałych lub powtarzających się odbiorców,

- pilnie potrzebują gotówki,

- mają problemy z uzyskaniem innych źródeł finansowania
np. wskutek braku wymaganych przez banki zabezpieczeń,

- rozwijają się dynamicznie,

- chcą obniżyć koszty administracji należnościami,

- rozpoczynają współpracę z nowymi, nie sprawdzonymi
kontrahentami w kraju i za granicą.

Faktoring posiada szereg zalet. Do najważniejszych zaliczamy:

- Zapewnienie dużej ilości gotówki w szybkim czasie i bez zbędnych formalności.

- Oszczędność czasu i kosztów administrowania należnościami.

- Poprawianie relacji z klientami - to faktor kontaktuje się
z kontrahentami w sprawie długów.

- Poprawa płynności i zapewnianie lepszego planowania finansów.

- Faktoring nie obciąża bilansu firmy (w odróżnieniu od np. kredytu obrotowego).

- Pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej np. poprzez wydłużanie terminów płatności.

- Dostarcza informacji o sytuacji finansowej kontrahentów - szczególnie ważne przy rozpoczęciu współpracy z nowymi odbiorcami lub w niepewnych czasach.

- Eliminacja ryzyka działalności i gwarantuje odzyskanie należności.

- Redukcja kosztów ewentualnej windykacji i obsługi prawnej w przypadku kłopotów z odzyskaniem należności.


www.myfinance.com.pl
www.business2people.pl Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Znaczenie księgowości w firmie

Znaczenie księgowości w firmie


Autor: Patrycja Szambowska


Poznaj rolę księgowości w firmie i przekonaj się, że dobra księgowość to nie tylko porządek w dokumentach i poprawnie wystawione faktury. Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, należy umiejętnie prowadzić księgowość, aby móc ubiegać się np. o dofinansowania, czy uniknąć wizyty w skarbówce, w celu dokonania wyjaśnień.


Posiadasz firmę i zastanawiasz się, jak prawidłowo poprowadzić jej księgowość? A może uważasz, że wystarczy zachowanie porządku w fakturach, aby nie mieć kłopotów rozliczeniami i zeznaniami podatkowymi? Poznaj znaczenie księgowości w firmie, aby przekonać się, że to niezwykle ważna część jej prawidłowego funkcjonowania.

Każda firma, bez względu na wielkość, powinna odpowiednio prowadzić księgowość. Bydgoszcz jest tu chociażby jednym z wielu przykładów na to, że wiele firm jest niewielkich i to one często nie doceniają rzetelnej księgowości. Zdarza się, że małe przedsiębiorstwa starają się samodzielnie prowadzić dokumentację, bez wsparcia księgowej, co często kończy się rozmaitymi komplikacjami. Duże firmy z reguły posiadają taki etat, ale niewielkie mogą z różnych przyczyn nie zatrudniać wykwalifikowanej w tym kierunku kadry – z powodu np. oszczędności, czy mimo wszystko niedużej ilości pracy. Co może więc zrobić właściciel małej działalności, aby wspomóc swoją księgowość?

Przedsiębiorcy mogą obecnie korzystać z rozmaitych kursów, aby podnosić swoje kwalifikacje. Jeśli są zdecydowani na to, aby samodzielnie prowadzić księgowość firmy, to mogą skorzystać ze szkoleń z zakresu księgowości. Dzięki kursom takim zdobywa się niezbędną wiedzę oraz umiejętności, można z powodzeniem wprowadzić pewne zasady w życie firmy i zaprowadzić porządek w księgowości. Samodzielna praca w tym zakresie wymaga systematyczności oraz wyrobienia w sobie poczucia obowiązku, niemniej nakłady nie są duże a korzyści dla firmy spore. Należy jednak pamiętać, że przepisy dość szybko się zmieniają i należy aktualizować sobie bazę wiedzy, by nie popełniać błędów w rozliczeniach i uniknąć kłopotliwych korekt.

Wobec istotnych rozliczeń, można skorzystać z porady księgowej, która doskonale znając swój zawód, pomoże w ewentualnych poprawkach.


Patrycja

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Które konto wybrać dla firmy?

Które konto wybrać dla firmy?


Autor: Piotr Kopirajter


Każdy przedsiębiorca staje przed wyborem wyboru banku lub banków. Wybór powinien być słuszny, ponieważ może mieć wpływ m.in. koszty, terminowość transakcji i możliwość ewentualnego kredytu czy inwestycji.


W Polsce drzwi do swoich oddziałów otwiera co najmniej kilkadziesiąt banków. Pojawiają się nowe, z całkiem ciekawą ofertą. Jednak warto zapoznać się ze szczegółami. W naszym mini-teście bierzemy pod uwagę kilka banków o ustabilizowanej sytuacji rynkowej. Staramy się dostrzec największe zalety prowadzenia rachunków.

Który bank warto wybrać, które oferują darmowe prowadzenie konta i najtańsze koszty użytkowania w praktyce?

Na pierwszy rzut oka najatrakcyjniejsza wydaje się oferta ALIOR BANKU. To bank, którego już same wnętrza są dość imponujące i innowacyjne. Takie są również ich produkty. Alior Bank jako jeden z niewielu PŁACI każdemu przedsiębiorcy 50 zł miesięcznie, jeśli utrzymuje on saldo minimum 9000 miesięcznie. ALIOR BANK deklaruje również darmowe prowadzenie konta, jeśli saldo jest mniejsze.

Co miesiąc otrzymuje możliwość 10 darmowych przelewów, wydanie darmowej karty debetowej oraz pakiet bezpieczeństwa karty za 2 zł miesięcznie.

Główne zalety konta w Multibanku to darmowe prowadzenie konta przez 12 miesięcy, bezpłatne przelewy do ZUS i US, karta biznesowa VISA.

Podobne zalety oferuje mBank, warto jednak pamiętać, że jest do „wirtualny bank”, w którym nie wszystkie operacje wykonamy w oddziale. Konto mBiznes oferuje jednak limit kredytowy nawet do 10 tysięcy od 1 dnia prowadzenia rachunku.

W porównaniu z poprzednikami, ING wypada dość blado. Prowadzenie rachunku to koszt 9 zł miesięcznie, 0 zł za wyciąganie gotówki jedynie z bankomatów ING i Euronet. Przelew do innego banku kosztuje 1 zł, a w ramach przelewu na inne konto w ING jest darmowy.

Opinie przedsiębiorców:

"Zapisałem się do Alior Banku i jestm z nich zadowolony. Miła obsługa, znająca się na tym co robią" - Olek

"Chciałbym polecić rachunek w ING Banku Śląskim. Założyłem tam konto Direct u doradcy mobilnego i koszt prowadzenia 0 PLN, przelwy po 1 PLN do obcych banków. Karta debetowa 3 PLN" - Walent

"Ja od dłuższego czasu korzystam z mBanku jako osoba fizyczna i myślę czy firmowe tamże to dobry pomysł" - Infomatuss

Piotr Kopirajter


Piotr Kopirajter
www.ebanki24.pl - Twoja porównywarka bankowa Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Kredyt w rachunku bieżącym - sposób na pozyskanie kapitału zewnętrznego dla firmy

Kredyt w rachunku bieżącym - sposób na pozyskanie kapitału zewnętrznego dla firmy.


Autor: uleq


Wszyscy wiemy, że bez środków finansowych rozwój naszej firmy jest wręcz nie możliwy. Co więc zrobić? Dobrym pomysłem jest pozyskanie kapitału z zewnątrz.


Jeżeli juz podejmiemy decyzję o pozyskaniu kapitału zewnętrznego to pamiętajmy, że musimy rozważyć dwa czynniki: strukturę majątku firmy i profil prowadzonej działalności. Należy dopasować rodzaj finansowania do aktualnych potrzeb firmy i tak przedsięwzięcia inwestycyjne powinno się realizować z wykorzystaniem finansowania długoterminowego, natomiast środki na działalność bieżącą powinniśmy pozyskiwać poprzez najlepsze kredyty obrotowe odnawialne i nieodnawialne.

Na dzień dzisiejszy najlepsze kredyty odnawialny a zarazem najbardziej popularne są kredyty w rachunku bieżącym. A dlaczego? Ponieważ ten rodzaj kredytu pozawala firmie na zadłużenie się do ustalonego wcześniej limitu debetowego w rachunku bieżącym, a każda spłata całości lub części wykorzystanego kredytu powoduje odpowiednie odnowienie dostępnych środków o spłaconą kwotę a to daje możliwość wielokrotnego wykorzystania środków w czasie trwania umowy kredytowej, sama spłata kredytu jest realizowana automatycznie z wpływów na rachunek bieżący do wysokości zadłużenia. Jak sama nazwa wskazuje warunkiem uzyskania takiego kredytu jest posiadanie rachunku bankowego, drugim warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum 12 miesięcy, ponieważ banki zazwyczaj udzielają kredytu podmiotom gospodarczym o wyższym poziomie zdolności kredytowej czyli takim które prowadzą działalność od pewnego czasu. Ustalając wysokość kredytu banki biorą pod uwagę:
-obroty na rachunku bieżącym
-wysokość uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży
- poziom zdolności kredytowej
- rodzaj i wysokość bieżących potrzeb kredytowych
-rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu, standardowo wymagane jest pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem kredytobiorcy, weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy oraz oświadczenie o poddaniu sie egzekucji.

Jeżeli juz podejmiemy decyzję o zaciągnięciu kredytu w rachunku bieżącym to pamiętajmy aby sprawdzić w konkretnym banku wysokość :
-marży kredytowej
-opłaty z przyjęcie i rozpatrzenie wniosku
-prowizji za udzielenie, odnowienie i podwyższenie kredytu
-opłaty za zmianę warunków kredytowania w trakcie obowiązywania umowy.
Ważne jest także aby sprawdzić na jaki okres dany bank udziela kredytu, dodam iż w większość banków okres kredytowania wynosi 12 miesięcy a nieliczne banki oferują okres 24 miesięcy.
Z ostatnich obserwacji wynika, że tego typu sposób finansowania działalności gospodarczej powinien stać się ogólnodostępnym , jest to bardzo ważne ponieważ finansowanie obrotowe jest wręcz konieczne do bieżącego funkcjonowania działalności gospodarczej nie wspominając juz o uzyskaniu stabilności oraz w perspektywie rozwoju naszej firmy.


Portal finasowy - aktualne wiadomości ze swiata finasów. Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Barter prawie zawsze się opłaca

Barter prawie zawsze się opłaca


Autor: Krzysztof Król


Barter opłaca się prawie zawsze, ale co czyni opłacalnym udział w systemie barterowym? Temat jest zupełnie nieznany przeciętnemu Internaucie a co gorsza również nasi biznesmeni mają o nim mało informacji.


Barter sam w sobie jest rewelacyjnym rozwiązaniem. Pieniądz pomaga określić wartość towaru, ale sama transakcja nie wymaga jego posiadania. Barter opłaca się prawie zawsze trzeba tylko mieć rozeznanie w cenach rynkowych by nie przepłacić a można zrobić to również płacąc własnym towarem.

Co czyni opłacalnym udział w systemie barterowym?

Przede wszystkim należy się zastanowić czy mamy wolne moce przerobowe?

1. Jeśli mam magazyn zawalony towarem, który z trudem schodzi to warto pomyśleć o barterze.

2. Jeśli dysponujemy wolnym czasem, bo za mało mamy klientów a świadczymy usługi to wręcz głupotą jest nie być w systemie barterowym. Lepiej świadczyć usługi za punkty barterowe niż rozwiązywać krzyżówki.

3. Jeśli mamy wolne miejsca na kursach, imprezach, przelotach czy przejazdach to głupotą jest pozostawić miejsca niezagospodarowane lepiej jest je wypełnić klientami pozyskanymi z barteru

4. Kolejny powód, dla którego warto wejść w wymianę jest w tedy, gdy chcemy poczynić duże inwestycje za małe pieniądze

Mógłbym długo jeszcze pisać gdyż sam wymyśliłem bardzo korzystny system wymiany barterowej i wdrażam go na stronie www.opchaj.pl Zapraszam chętnych. Posługujemy się tam wewnętrzna walutą, która daje niesamowite korzyści.


Krzysztof Król Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Konta firmowe - każdemu według potrzeb

Konta firmowe - każdemu według potrzeb


Autor: Bartłomiej Bobrek


Wszyscy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 2000 rokiem dostrzegają z pewnością jak bardzo zmienił się stosunek polskich banków do przedsiębiorców.


A także jak bardzo zmieniła się oferta instytucji finansowych w zakresie prowadzenie kont firmowych. Dziś konta te przestały być kosmicznie drogie, (choć banki nadal na nich doskonale zarabiają), a osoba prowadząca działalność, zwłaszcza taka, która po raz pierwszy uruchamia konto firmowe - ma podobny problem do tego, jaki miał przedsiębiorca przed 10 laty. Problem – które konto i w jakim banku wybrać. Kiedyś jednak przede wszystkim szukano banku, który nie zedrze z firmy skóry i nie dobije jej w trudnym dla niej momencie, dziś chcąc założyć konto firmowe szuka się banku, który będzie miał do zaoferowania jak najwięcej istotnych dla danego przedsiębiorcy usług, które ułatwią mu finansowanie się na rynku. Dziś to banki, o czym mogą świadczyć zalewające nas ze wszech stron oferty reklamowe ich usług, walczą o klienta przedsiębiorcę, podkreślając w każdej swej usłudze korzyści, jakie może on mieć zlecając im prowadzenie firmowego konta.

Czasy, gdy za przelewy do ZUS-u Urzędu Skarbowego trzeba było płacić - bezpowrotnie miejmy nadzieję minęły. Skończyły się także horrendalne opłaty za otwarcie i prowadzenie konta. Tak, tak młodzi przedsiębiorcy mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że jeszcze parę lat temu szukało się samemu na oślep rozpytując a to bankowców, a to znajomych przede wszystkim o cenę konta, którego prowadzenie miało nie być rujnujące (zwłaszcza dla małej i średniej firmy), dziś cena nie jest już taką kartą przetargową jak kiedyś – a świat biznesu zlecając prowadzenie kont - oczekuje dodatkowych korzyści. Tych zaś na rynku jest sporo, co jakiś czas pojawiają się zupełnie nowe propozycje, które szybko podchwytywane są przez pozostałe instytucje.

Dziś oprócz atrakcyjnego cennika opłat za prowizje i usługi firmy szukają rozwiązań, które mogą pomóc im w prowadzeniu działalności. I wybierając konto zwracają uwagę na to czym banki usiłują je skusić. A są to m.in.:

-wysokie oprocentowanie przechowywanych pieniędzy

- możliwość zaciągnięcia określonego debetu lub kredytu odnawialnego, bądź także każdego innego kredytu, którego bank może w ramach prowadzonego konta udzielić każdemu przedsiębiorstwu na dość preferencyjnych warunkach.

- bezpłatne przelewy bankowe do US i ZUS

- dostęp do konta przez 24 godziny na dobę

- darmowe wypłaty z bankomatów

- możliwość elektronicznego zarządzania swoimi pieniędzmi oraz debetem (debet on-line)

- możliwość połączenia obsługi konta osobistego z rachunkiem firmowym (bardzo istotne dla małych firm i przedstawicieli wolnych zawodów), co zapewnia wygodę, oszczędność czasu i kosztów.

Ofert, które wskazują na korzyści dla mniejszych i większych przedsiębiorców jest całe mnóstwo. Są one także dostępne i szczegółowo opisane również w Centrum Finansowym, przez które można także założyć konto firmowe, by jeszcze bardziej ułatwić firmie życie… Jedynym problemem może być teraz wybór. Ale uwaga – zaczynają pojawiać się niczym w telefonii komórkowej oferty przygotowane pod konkretną firmę z dodatkami, które najbardziej ją interesują. Jeśli wiemy, co naprawdę chcielibyśmy mieć w ramach firmowego konta – wybierajmy w myśl reklamy te wszystkomające…


Copyright MixControl! Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Skąd wziąć fundusze na prowadzenie firmy w UK

Skąd wziąć fundusze na prowadzenie firmy w UK


Autor: Sergiusz Rydosz


Jeśli pracujesz obecnie na kontrakcie i myślisz o prowadzeniu własnej działalności warto wiedzieć o sposobach postępowania i źródłach finansowania jeśli potrzebne są dodatkowe środki na jej prowadzenie.


Każda działalność na początku wymaga nakładów finansowych. Aby zdobyć pieniądze na jej prowadzenie powinieneś trzymać się ściśle określonego planu, który w skrócie przedstawiamy poniżej.

Zanim wystartujesz oblicz ile pieniędzy musisz zainwestować. Inwestycje są różne w zależności od prowadzonego biznesu ale generalnie można powiedzieć, że będziesz potrzebował środków na:

1. zakup sprzętu (od komputera po wiertarkę),

2. zakup samochodu (większość firm bez niego nie może istnieć),

3. ewentualne wynajęcie lokalu,

4. promocję i reklamę,

5. ewentualne szkolenia i kursy dokształcające,

6. prowadzenie działalności zanim nie znajdziesz pierwszych klientów.

Pamiętaj także o tym, że musisz za coś żyć i przewidzieć koszty związane z utrzymaniem samego siebie i rodziny zanim interes się nie rozkręci.

Zdobywanie środków na prowadzenie działalności zacznij od samego siebie. Jeśli masz jakiś kapitał wykorzystaj go. Kolejny krok to znajomi, którzy mogą cię wesprzeć prywatną pożyczką lub inną pomocą. W przypadku, gdy dwa pierwsze sposoby zawiodły bądź suma pieniędzy nadal jest niewystarczająca musisz już rozważyć zaciągnięcie kredytu. Jeśli masz kiepski credit score, spóźniałeś się z płaceniem rat za cokolwiek, to szanse na powodzenie są niestety nikłe. Zakładając, że w czasie swojego pobytu w UK miałeś konto w banku i wpływały na nie regularnie pieniądze z tytułu zatrudnienia możesz śmiało zacząć od wystąpienia o kartę kredytową 0% na zakupy ale najlepiej w innym banku. Powód tego jest prosty: swój bank traktuj jako ewentualne źródło kredytu gotówkowego i miejsce, gdzie będziesz prowadził konto firmowe. Banki cenią sobie lojalnych klientów i twoja pozycja będzie dużo lepsza. Jeśli karta zostanie Ci przyznana masz już możliwość dokonania pierwszych zakupów na kredyt, który przez 12 lub 10 miesięcy nie będzie oprocentowany. Wysokość przyznanego limitu na początek jest różna ale jeśli miałeś dochody na poziomie 20 tyś funtów brutto rocznie możesz liczyć na około 4 tysiące funtów kredytu (podana wartość jest szacunkowa i każdy bank będzie indywidualnie rozpatrywał złożony wniosek). W tym miejscu należy zwrócić uwagę jeszcze na jedną ważną rzecz: o kartę kredytową należy wystąpić zanim rozpocznie się działalność.

W momencie kiedy środki na karcie kredytowej się skończyły musisz udać się do swojego banku i zacząć negocjacje na temat prowadzenia przez nich konta firmowego. Zapytaj o możliwość zaciągnięcia kredytu, początkowy dopuszczalny debet, wysokość opłat za prowadzenie konta i usługi dodatkowe. Zanim cokolwiek podpiszesz przeczytaj wszystko, co jest napisane drobnym druczkiem i bądź pewny, że rozumiesz to, co podpisujesz. O ile debet na koncie firmowym dostaniesz z reguły bez większego problemu o tyle kredyt będzie już wymagał więcej zachodu. Różnica między tymi dwoma opcjami to wielkość środków, jakie bank zaoferuje. Pamiętaj, że bank musi wiedzieć na co jego pieniądze będą wydane-potrzebujesz dokładnego biznes planu. Kolejna rzecz, to zabezpieczenie kredytu i gwarancja, że będziesz go spłacać. Bardzo dobre darmowe wzory biznes planów dla niemal każdej działalności znajdziesz na stronie bplans.co.uk

Aby zdobyć środki możesz też poszukać inwestora z zewnątrz. Jest sporo firm i instytucji, które w zamian za udziały w firmie wyłożą część pieniędzy na jej rozkręcenie. Tutaj jednak sprawa jest nieco trudniejsza, bo potrzebujesz doskonałego biznes planu i musisz przekonać inwestora, że to właśnie Twój pomysł na działalność jest tym, w który powinni zainwestować.

Dodatkowo możesz jeszcze starać się o dofinansowanie od państwa na prowadzenie działalności. Pieniądze mogą pochodzić z rożnych funduszy. Należy jednak pamiętać, że zdobycie takiego dofinansowania to nie lada wysiłek i nie należy liczyć na to, że po złożeniu wniosku za tydzień na koncie będzie 100 tysięcy funtów. O dotacjach państwowych przeczytasz niebawem na łamach serwisu dlapolaka.co.uk.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Sposoby prowadzenia usług księgowych w firmie

Sposoby prowadzenia usług księgowych w firmie.


Autor: Monika Ozonek


Artykuł określa sposoby wykonywania usług księgowych w każdym podmiocie gospodarczym. Udowadnia, że prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem.


Prowadzisz działalność gospodarczą? Tak jak większość firm musisz prowadzić rozliczenia podatkowe względem Urzędu Skarbowego, rozliczenia względem ZUS oraz innych podmiotów... Tego typu usługi księgowe można wykonywać na kilka sposobów.

Pierwszy sposób to prowadzić rozliczenia podatkowe i kadrowe samemu - oznacza to, że oprócz szefa jesteś także księgowym. Głównym celem Twojego działania jest prowadzenie firmy, a Ty musisz jeszcze borykać się z rozliczeniami podatkowymi i kadrowymi. Musisz ciągle uaktualniać swoją wiedzę, ponieważ przepisy prawne ciągle zmieniają się.

Drugim sposobem prowadzenia księgowości jest zatrudnienie księgowego, który na bieżąco monitoruje zmiany przepisów i jest specjalistą w swojej dziedzinie. Jednakże takie rozwiązanie jest dosyć drogie ze względu na wynagrodzenie pracownika.

Trzecim sposobem prowadzenia księgowości jest skorzystanie z usług zewnętrznych np. takiego podmiotu jak biuro rachunkowe z certyfikatem księgowym wydanym przez Ministra Finansów. Powierzając nam zadanie wykonania usług księgowych masz pewność prawidłowo sporządzonych rozliczeń podatkowych i kadrowych. Otrzymujesz także gwarancję, że usługi księgowe będą dobrze wykonane dzięki wykupionej przez biuro rachunkowe polisie ubezpieczeniowej OC. Dodatkowo zauważysz także zmniejszenie kosztów usług księgowych oraz posiadanie większej ilości wolnego czasu.

Jeśli chciałbyś zmienić sposób prowadzenia księgowości w Twojej firmie, wejdź na firmową stronę, zadaj pytanie dotyczące orientacyjnej stawki za usługi księgowe i umów się na uszczegółowienie oferty.


rachunkowo

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Obniżanie kosztów działalności

obniżanie kosztów działalności


Autor: Dawid Kowalski


To, że pierwsza założona działalność gospodarcza jest prowadzona na preferencyjnych zasadach - mniejsze opłaty na ZUS (obecnie około 330 zł miesięcznie) wie praktycznie każdy zainteresowany. Jak jeszcze można obniżyć koszty prowadzenia firmy oszczędzając bezcenne złotówki na jej rozwój?


To, że pierwsza założona działalność gospodarcza jest prowadzona na preferencyjnych zasadach - mniejsze opłaty na ZUS (obecnie około 330 zł miesięcznie) wie praktycznie każdy zainteresowany. Jak jeszcze można obniżyć koszty prowadzenia firmy oszczędzając bezcenne złotówki na jej rozwój?


LOKAL - miejsce, w którym można pracować, przechowywać dokumenty oraz co chyba najistotniejsze spotykać się z klientami. Nie każdy jednak jest w stanie i chce wydzielić pokój w swoim prywatnym mieszkaniu. Problem powierzchni biurowej można rozwiązać na kilka sposobów: zgłaszając się do instytucji wspierających przedsiębiorczość takich jak na przykład Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (oferują dostęp do biura za niewielkie pieniądze), wykupując abonament w wirtualnych biurach - w przypadku niewielkiego zapotrzebowania na czas spędzony w biurze (wirtualne biura najczęściej oferują stawki godzinowe), można również wynająć mieszkanie i korzystać z niego razem z kilkoma zaprzyjaźnionymi firmami. W przypadku realizowania usług głównie dla firm warto zaproponować np. wykonanie strony internetowej lub prowadzenie księgowości firmie posiadającej dużą powierzchnie w zamian za możliwość korzystania z wydzielonego pokoju lub jego części.

KONTAKT Z KLIENTAMI - jak wiadomo im łatwiej jesteśmy uchwytni i im więcej możliwości kontaktu oferujmy tym więcej klientów będzie zgłaszało się z zapytaniami. Jak ograniczyć koszty telefonu, faxu, strony internetowej? Skype za niewiele ponad 17zł oferuje abonament w którym można dzwonić bez ograniczeń na numery stacjonarne, jest również możliwość zamówienia numeru. Fax można zastąpić usługami typu fax2mail (fax zostaje zamieniony na dokument elektroniczny i przesłany e-mailem) i web2fax (za pośrednictwem strony WWW można wysyłać pliki formatu *.pdf i *.doc na numer „normalnego" faxu). Profesjonalnie wyglądającą stronę www z hostingiem, transferem 1 GB i co najważniejsze CMSem - systemem umożliwiającym samodzielne tworzenie podstron, ankiet, uzupełnienie treści można założyć za darmo dzięki czeskiemu projektowi webnode.com (system posiada również polski interface).

REKLAMA I PROMOCJA - kilka firm oferuje pozycjonowanie stron firmowych przez 3 miesiące za darmo i bez zobowiązań. Warto wspierać projekty non profit, publikować raporty ze swojej branży, kontaktować się z dziennikarzami często takie działania pomagają budować spójny i silny wizerunek.

Powyższe działania są skuteczne dla każdej branży, warto poszukać nowych specyficznych dla danej działalności i zoptymalizować swoje koszty jeszcze przed założeniem firmy.


Dawid Kowalski

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Podstawowe funkcje finansów publicznych...

Podstawowe funkcje finansów publicznych ...


Autor: Anna Gumułka


Podstawowe funkcje finansów publicznych ...


Podstawowe funkcje finansów publicznych to:

- funkcja alokacyjna,

- funkcja redystrybucyjna,

- funkcja stabilizacyjna


FUNKCJA ALOKACYJNA polega na tym, że finanse publiczne są narzędziem rozmieszczania dóbr zgodnie z zapotrzebowaniem różnych podmiotów. Skutkiem alokacji części zasobów, którymi dysponuje gospodarka jest dostarczanie towarów i usług ogółu społeczeństwa. W sferze prywatnej odbywa się to głównie przy pomocy mechanizmu rynkowego poprzez transakcję kupna-sprzedaży (zaspokajanie indywidualnych potrzeb człowieka). W sferze publicznej obywatele korzystają z dóbr nieodpłatnie - najczęściej są to usługi. Dobra te są alokowane z wykorzystaniem mechanizmu administracyjnego (obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne, służba dyplomatyczna, administracja państwowa).
FUNKCJA REDYSTRYBUCYJNA inaczej nazywana ROZDZIELCZA polega na dokonywaniu za pomocą finansów podziału produktu dochodu narodowego poprzez kształtowanie odpowiednich przychodów i wydatków wszystkich uczestników ogniw (podział funduszu nabywczego).

Fundusz nabywczy zależy od:

zależy od:

- przychodu materialnego

- przychodu redystrybucyjnego

- przychodu kredytowego

- wydatków redystrybucyjnych

- wydatków kredytowych

- oszczędności

Metody gromadzenia funduszu nabywczego to:

- samofinansowanie; przedsiębiorstwa,

- budżetowe; państwo

- kredytowe

Funkcja redystrybucyjna jest więc związana z alokacją dóbr publicznych, które dostarczane są społeczeństwu nieodpłatnie. Państwo spełniając te obowiązki ponosi wydatki, sięga więc do dochodów społeczeństwa poprzez opodatkowanie.FUNKCJA STABILIZACYJNA wykorzystuje politykę budżetową jako instrumentu utrzymywania wysokiego stanu zatrudnienia, racjonalnego poziomu stabilności cen oraz właściwej stopy wzrostu gospodarczego z uwzględnieniem efektów bilansu płatniczego.

Władze publiczne oddziaływają na gospodarkę poprzez kształtowanie podatków (dochodów budżetowych) wydatków budżetowych oraz salda budżetu państwa. Niskie podatki sprzyjają aktywności gospodarczej, wzrostowi zatrudnienia, wzrostowi zysków przedsiębiorstw oraz dochodów ludności a co za tym idzie wzrostowi popytu. Natomiast wzrost podatków hamuje aktywność gospodarczą, spada zatrudnienie, spadają dochody ludności w konsekwencji spada popyt.

Polityka monetarna pozwala oddziaływać poprzez kontrolę podaży pieniądza na poziomie cen i stopy procentowej.FUNKCJA KONTROLNA - polega na wykorzystaniu związków zachodzących między ruchem wartości materialnych i usług a ruchem zasobów pieniężnych w celu uzyskania informacji o przebiegu procesów rzeczowych w gospodarce

Tani kredyt mieszkaniowy Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.