wtorek, 16 stycznia 2018

Umiejętne oszczędzanie czyli jak zaplanować finanse osobiste?

Umiejętne oszczędzanie czyli jak zaplanować finanse osobiste?


Autor: Rafał Morawski


Dobrze zorganizowany plan finansowy pozwala każdemu przede wszystkim przetrwać trudne chwile związane z brakiem płynności finansowej. Niestety większa cześć społeczeństwa, choć jeszcze nie w dominującej części zapomina, że odkładanie kapitału finansowego jest jedną z recept na dobre życie.


Wiąże się z to z tym, że społeczeństwo wychodzi z założenia polegającego na posiadaniu pracy do końca życia, zapominając o tym, że mogą zostać zwolnieni, że mogą nie znaleźć pracy tak szybko jakby tego chcieli. Inwestowanie kapitału, który posiadamy to połowa sukcesu, którego efekty przyjdzie nam zbierać po kilkunastu latach życia. Trzeba zrozumieć, że inwestowanie oznacza płacenie sobie na początku.

Czym jest rezerwa finansowa

Planowanie finansów osobistych oznacza racjonalne gospodarowanie posiadanymi srodkami finansowymi jak również inwestowanie i pomnażanie zgromadzonych już funduszy. Jak wynika z różnych sondaży społecznych blisko połowa społeczeństwa nie posiada żadnych oszczędności. Z kolei praktycznie tylko 20% społeczeństwa posiada określone rezerwy finansowe na poziomie dwóch miesięcznych pensji. Co ważne. społeczeństwo doskonale zdaje sobie sprawę z tego jak bardzo ważnym jest odkładanie pieniędzy na przyszłość. Niestety jeżeli nie posiadamy rezerwy finansowej to trudno jest mówić o planach finansowych które będą przejrzyste i racjonalne. Warto przy określaniu takich planów brać pod uwagę różne niespodziewane okoliczności jak np. utrata pracy. Warto założyć, że osiągając minimalny przychód jesteśmy w stanie odłożyć pewną kwotę. Przyjmuje się, że poziom ten osiągnąć może 20%, choć niekiedy poziom ten może wynieść i 5%. Zakładając, iż pobieramy wynagrodzenie rzędu 2000 zł na rękę, jesteśmy w stanie odłożyć z tego 100 zł, bądź 200 zł. Kwoty te nie są wygórowane, ale racjonalne. Przy założeniu, że będą one odkładane systematycznie, co miesiąc wówczas uzyska się dość dobre sumy, które można pomnażać na kontach oszczędnościowych.
Jednym z niepożądanych rozwiązań jest odkładanie zgromadzonych funduszy do „skarpety”, chyba, że inflacja nie jest nam obca. Gromadzenie pieniędzy na własną rękę nie jest dobrym rozwiązaniem przyszłościowym. Bowiem nie przynosi żadnych korzyści a wyłącznie skutkuje zmniejszeniem zaoszczędzonych sum.

czym jest rezerwa finansowa

Jak planować oszczędzanie?

Planowanie oszczędzania powinno przede wszystkim polegać na stałej kontroli wydatków oraz ograniczanie tych, które są zbędne. Nie wystarczy jedynie sumiennie, co miesiąc odkładać określoną kwotę. Trzeba je skutecznie również pomnażać. Kluczowym z punktu widzenia planowania oszczędzania jest ograniczenie kosztów oraz wnikliwa analiza aktualnych wydatków. Być może znajdą się te które rzeczywiście są zbędne, nawet zmiana operatora telefonii komórkowej może przynieść korzyści, czy ograniczenie ilości wykorzystywanego prądu,. Oczywiście nie ma, co popadać w paranoje i ograniczać swoje przyjemności. niemniej jednak korzystanie z nich w sposób racjonalny przyniesie korzyści. Należy przeanalizować wydatki, jakie musimy ponieść w związku z swoim własnym funkcjonowaniem np. rachunki itd., oraz te wydatki, które nie muszą być realizowane. Wówczas otrzymamy obraz gdzie możemy zaoszczędzić, a gdzie nie.

Gdzie lokować oszczędności?

Jednym z sposobów racjonalnego oszczędzania jest założenie konta oszczędnościowego. Takie konto daje możliwość realizacji przelewów i kontroli nad saldem konta. Konta oszczędnościowe są oprocentowane na około 2%. Są oferty gdzie przy założeniu takiego konta procent przez kilka miesięcy wynosi około 4%. Wówczas warto wpłacić większą kwotę. Nie jest to znaczący procent, ale jednak zysk jest przy minimalnym wkładzie. Mamy też zagwarantowany dostęp do zgromadzonych środków finansowych, które możemy wypłacać w dowolnym momencie. Gromadząc pieniądze na lokacie stają się one zamrożone na dłuższy czas i jeżeli umowa zostanie zerwana, wówczas tracimy cześć lub całość zgromadzonych odsetek. W przypadku wycofania zgromadzonych środków z konta oszczędnościowego nie tracimy zarobionych pieniędzy.

gdzie składać oszczędności
Pieniądze odkładane na konto oszczędnościowe wypracowują mały zysk, to ich posiadanie ma swoja wartość. Posiadane konto pozwala nam na efektywne zarządzanie własnym portfelem finansowym jak również zdeponowanymi środkami finansowymi.
Wadą kont oszczędnościowych są limity przelewów. Bezpłatnie można zrealizować jeden bądź dwa przelewy, co zależy od ofert danego banku. Z drugiej strony takie rozwiązanie nie pozwala na realizowanie dużej ilości przelewów, i tym samym mamy szanse, że zgromadzone środku utrzymają się dłużej na koncie.

Oszczędzanie od zawsze przynosi korzyści mniejsze bądź większe. Warto jest oszczędzać i deponować środki czy to na kontach oszczędnościowych czy lokatach. Wpłacając, co miesiąc określoną kwotę nie odczujemy tego znacząco. Co ważne po kilkunastu miesiącach oszczędzania kwota z takich wpłat urośnie do znaczącej co będzie na pewno wpłynie na poczucie bezpieczenstwa finansowego.

Żródło: MojaFaktura24.pl - Jak zaplanować finanse osobiste?


Serwis finansowy MojaFaktura24.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

5 powodów, by nie oszczędzać. Dlaczego nie warto?

5 powodów, by nie oszczędzać. Dlaczego nie warto?


Autor: Rafał Morawski


Zakładając, że światowy system finansowy padnie i nastąpi krach na giełdzie, możemy stwierdzić, że inflacja pożre dosłownie wszystkie zyski z lokaty. W takiej wizji, oszczędzanie rzeczywiście nie ma sensu. Warto jednak pamiętać o złotej regule biznesu – dywersyfikacji ryzyka.


1. Brak stabilnej waluty, która nie podlega kształtowaniu przez banki centralne i która zapewniłaby nam realną ochronę finansową

Polacy niechętnie podchodzą do zakładania lokat w bankach, ze względu na mało atrakcyjne warunki. Proponowane lokaty mają bardzo niskie oprocentowanie, co nie sprzyja oszczędzaniu w złotówkach. Przy zakładaniu lokat walutowych możemy liczyć na maksymalnie 1.2% zysku przy półrocznym utrzymywaniu lokaty. W połączeniu z wysokim wskaźnikiem inflacji i niestabilnym kursem walut, lokaty nie są atrakcyjnym rozwiązaniem. Nie możemy liczyć na realną ochronę finansową przy obecnych walutach.

2. Oszczędności zostaną pochłonięte przez inflację

Największe zagrożenie dla naszych oszczędności stanowi inflacja. Opierając się chociażby na przykładzie reklam bankowych, widzimy, że proponowane na rynku oprocentowanie wynosi np. 6%, ale w skali roku. Najczęściej odsetki są podawane przez instytucje finansowe w formie wartości brutto, więc należy pamiętać dodatkowo o tym, że od naszego zysku będziemy musieli jeszcze opłacić 19-procentowy podatek. Biorąc pod uwagę wcześniejszy przykład oprocentowania 6%, po uwzględnieniu podatku Belki otrzymamy ok. 5.5% netto zysku w skali roku. Istotne jest również to, że na koniec musimy również odjąć wskaźnik inflacji, który aktualnie wynosi 3%. Uwzględniając te operacje, realny zysk, na jaki możemy liczyć, to tylko 2.5%. Przyjmując, że wrzucimy na konto 1000 złotych, osiągniemy zysk w wysokości zaledwie 25 złotych, czy w takim razie warto w ogóle oszczędzać?

dlaczego nie warto oszczędzać

3. Niedalekie bankructwo banków komercyjnych

Czym skończy się masowa likwidacja depozytów i wybierania gotówki przez klientów banków? Bank posiada takie aktywa jak Obligacje Skarbu Państwa, kredyty i wolne środki pieniężne a także pasywa, którymi są własne kapitały i depozyty klientów danego banku. Nierozważna polityka kredytowa banku lub afera w mediach mogą doprowadzić do poniesienia strat przez instytucję finansową, co może skutkować paniką bankową. Bank może początkowo sprzedać obligacje i spieniężyć kredyty, ale jeśli to nie pomoże, pozostaje tylko ubieganie się o pożyczkę, której otrzymanie w powyższej sytuacji jest tak naprawdę nierealne. Ani refinansowanie, ani wypowiedzenie umowy kredytowej nie pomogą wyciągnąć banku z bankructwa. Prawda, że naprawdę mało potrzeba, aby bank zbankrutował?

4. Opieranie systemów finansowych przede wszystkim na zaufaniu publicznym i rosnącym długu

Aby banki prawidłowo funkcjonowały, każdy pieniądz, który jest w ich obiegu, powinien być pożyczony. Jeśli zostałyby spłacone wszystkie kredyty, tym samym nie byłoby w obiegu żadnego pieniądza. Tym samym jesteśmy w pewien sposób uzależnieni od banków komercyjnych. Banki muszą stworzyć odpowiednią ilość sztucznych pieniędzy, abyśmy my mogli właściwie funkcjonować, korzystając z tych pieniędzy. Ten system pieniężny nie jest naprawdę trwały, co jest absurdem i pokazuje skalę wiecznie zagrażającego niebezpieczeństwa.

5. Nie musimy oszczędzać pieniędzy na przyszłość, ponieważ nic nie grozi naszym emeryturom

W Polsce nie istnieje żadne realne zagrożenie, że świadczenia emerytalne będą pomniejszane. Patrząc jednakże na inne kraje, jak na przykład Grecja czy Irlandia, widzimy, że czasem emerytury państwowe są przedmiotem obaw. Wynika to z niewłaściwego zarządzania oszczędnościami państwowymi i przerostu ambicji, przez co emerytury są zmniejszane, bądź waloryzacja zostaje zatrzymana.

Oszczędzanie nie ma sensu, jeśli przyjmiemy, że światowy system finansowy może paść, dojdzie do krachu na giełdzie a inflacja pochłonie wszystkie możliwe zyski z lokat. Najważniejsze jest przyjęcie odpowiedniej taktyki biznesowej, polegającej na dywersyfikacji ryzyka. Jeśli podzielimy nasze pieniądze i każdą część zainwestujemy w inny sposób, możemy zminimalizować ryzyko. Nie da się niestety uniknąć tego, że na skutek inflacji nasz majątek za kilkadziesiąt lat będzie miał zdecydowanie mniejszą wartość niż dzisiaj. Inwestycja w długoterminowe obligacje jest jednym ze sposobów na walkę z inflacją, ponieważ wysokość ich oprocentowania jest proporcjonalna do wartości wskaźnika inflacji.

Podsumowując, przy obecnych możliwościach i wysokości oprocentowania, zysk z odsetek jest tak niski i słabo odczuwalny, że skutecznie zniechęca do oszczędzania. Utrzymywanie lokaty tak naprawdę dopiero po kilku latach może przynieść kwoty, które będą miały realną wartość, więc wieloletnie oszczędzanie, a co za tym idzie duża ilość wyrzeczeń - niekoniecznie finalnie będą się opłacać i przyniosą satysfakcję.

Żródło: Mojafaktura24.pl - 5 powodów, dla których NIE warto oszczędzać


Serwis informacji finansowej http://mojafaktura24.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak oszczędzać mając niskie dochody?

Jak oszczędzać mając niskie dochody?


Autor: Barbara Lisowska


Wielu z nas, słysząc o oszczędzaniu, myśli: „to nie dla mnie”. Przecież najpierw trzeba mieć z czego odkładać, a miesięczne zarobki wystarczają jedynie na życie i utrzymanie rodziny.


Jednak mimo powszechnej opinii nawet inkasując pensję nie wyższą niż 2000 zł można nieco zaoszczędzić. Wystarczy dobry plan działania, kilka pomysłów oraz trochę samozaparcia. Oto recepta na sukces.

Zapisywanie wydatków

Jeśli pod koniec każdego miesiąca z drżeniem serca sprawdzamy stan konta, a pieniądze uciekają nam z portfela do bliżej nieznanych lokalizacji, warto pomyśleć o bieżącej kontroli wydatków. Zakładamy specjalny zeszyt (lub tworzymy plik w excelu), dzielimy na kategorie (czynsz, jedzenie, ubrania itp.) i uzupełniamy go po każdym zakupie. Dzięki temu będziemy wiedzieli, na co wydajemy pensję i z czego możemy zrezygnować w przyszłym miesiącu, by trochę pieniędzy zostało w kieszeni.

Grosz do grosza

Wielu z nas pamięta pewnie akcje „Góra grosza” z lat szkolnych. Uczniowie wysupływali z portfeli miedziaki, a zebrane fundusze przeznaczane były na szczytny cel. I chociaż wkład każdej osoby zwykle nie przekraczał złotówki, efekty akcji bywały oszałamiające. W ten sam sposób możemy oszczędzać w domu. Nawet dwa złote odłożone po każdych zakupach pozwolą nam po pewnym czasie uzbierać sporą sumę pieniędzy. Dzięki temu nie tylko zyskamy więcej funduszy, ale również wyrobimy w sobie nawyk oszczędzania.

Rozsądek przede wszystkim

Pierwsze sukcesy w oszczędzaniu sprawiają, że zaczyna nas kusić ciemna strona mocy – mówiąc krótko, pragniemy natychmiast wydać uzbierane pieniądze na przyjemności. Warto zatrzymać się na chwilę i zastanowić, czy dobrym wyjściem nie byłoby zagospodarowanie ich w inny sposób. Może to być konto oszczędnościowe, niewielka pożyczka do spłacenia czy zbliżające się święta. Nawet jeśli w obecnej chwili nie cierpimy na brak gotówki, pamiętajmy o tym, że dodatkowe pieniądze mogą się przydać w najmniej oczekiwanym momencie.

Zakupy z listą

Pewnie każdy z nas choć raz wpadł do sklepu po jedną rzecz, a wyszedł z pełnym koszykiem. Aby temu zapobiec, na zakupy spożywcze warto zabierać dokładną listę, a do sklepów z ubraniami zawitać wtedy, gdy będziemy potrzebować konkretnej rzeczy. Dobrym ruchem jest także polowanie na promocje oraz kupowanie w internecie. Dzięki takim sprytnym zabiegom jesteśmy w stanie oszczędzić również na niezbędnych do życia artykułach.

Wbrew pozorom sukces w oszczędzaniu można osiągnąć również wtedy, gdy nasze zarobki pozwalają nam jedynie na dotrwanie do pierwszego. Wystarczy odrobina wytrwałości i – nim sami się zorientujemy – dodatkowe pieniądze znajdą się na naszym koncie.


Więcej porad finansowych można znaleźć na: https://www.pozyczkomat.pl/kategoria/budzet-domowy

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Darmowe konta bankowe, czy jest w nich jakiś haczyk?

Darmowe konta bankowe, czy jest w nich jakiś haczyk?


Autor: Rafał Morawski


W dzisiejszych czasach konsumenci są ostrożni i nieufni. Nie wierzą ślepo w zapewnienia powtarzane w reklamach. Dotyczy to nie tylko dóbr materialnych, ale też usług, takich jak konta bankowe. Coraz częściej słyszy się obietnice prowadzenia darmowego konta. Czy jest to prawda?


Konta bankoweSkoro bank chce zarabiać na swoich klientach. to jaki ma interes w oferowaniu produktów bez opłat? To pytania, które nasuwają się same po usłyszeniu sloganu: „konta bez opłat”.

Czy można znaleźć konto bankowe, które jest rzeczywiście darmowe?

Pod ofertą banku oferującego konta bez opłat, często kryją się informacje znacznie bardziej złożone. Często okazuje się, że konto będzie darmowe dopiero po spełnieniu przez klienta odpowiednich warunków. Przykładowo, stanowić je mogą comiesięczna wpłata wynagrodzenia na konto, czy też obowiązek wykonania operacji kartą płatniczą na odpowiednią kwotę. Warunki stawiane przez banki są różne, dlatego też warto przyjrzeć się im dokładniej. Można znaleźć ofertę odpowiadającą comiesięcznej rutynie klienta, dzięki której darmowe konto nie będzie wymagało podejmowania żadnych dodatkowych czynności.

Przed założeniem konta w banku, należy zawsze dowiedzieć się, za co i w jakiej kwocie może pobierać opłaty manipulacyjne. Powinno się także sprawdzić, czy już po podpisaniu umowy, bank ma możliwość zmiany warunków prowadzenia konta. Rachunki oszczędnościowe bez opłat to nie mrzonka, należy być jednak świadomym konsumentem i unikać sytuacji, w których bank może takie opłaty naliczyć.

Opłaty manipulacyjne, na czym banki zarabiają najczęściej?

Banki coraz częściej oferują konta bez opłat. Niestety, nie zawsze w zupełności darmowe. Przygotowywane przez banki oferty zawierają niekiedy kruczki, z których klient zdaje sobie sprawę dopiero podczas korzystania z oferty. Zdarza się, że za prowadzenie konta bank nie pobiera bezpośrednich opłat. Naliczanie są one pod postacią opłat manipulacyjnych za dokonywanie przez klienta konkretnych czynności.

Za co banki pobierają opłaty, skoro nie za prowadzenie konta? Możliwości jest wiele:

 • Opłata za wydanie karty. Standardowa karta jest zwykle bezpłatna, ta z naklejką do płatności zbliżeniowych kosztuje w niektórych bankach nawet 15 zł.
 • Opłata za kartę debetową. Miesięczna płatność wynosząca nawet 7 złotych. Można jej uniknąć po spełnieniu warunków stawianych przez bank. Zwykle jest to odpowiednia ilość transakcji bezgotówkowych.
 • Przelewy internetowe są zwykle darmowe, niemniej banki mogą naliczać opłaty za przelewy natychmiastowe (około 5 złotych). Niekiedy płatne są także przelewy SEPA.
 • Opłacie podlegać mogą także wypłaty z bankomatów i bankomatów za granicą.
 • Należy także uważać na usługi dodatkowe, które bank często dodaje do konta. Mogą to być ubezpieczenia lub dodatkowe ułatwienia. Zdarza się, że dana usługa jest bezpłatna jedynie przez kilka pierwszych miesięcy.

W większości banków, przy spełnieniu określonych warunków i nieposiadaniu dodatkowych usług, konto może być rzeczywiście bezpłatne. Warto znać warunki prowadzenia konta, dzięki czemu uniknie się opłat.

Przykłady kont darmowych – czy pobiera się za nie opłaty?

Konta bez opłat są reklamowane coraz częściej. Banki chcą w ten sposób pozyskać nowych klientów. Kuszą wygodą i możliwością zaoszczędzenia. Należy jednak pamiętać, że niektóre konta są darmowe tylko z nazwy. W rzeczywistości mogą okazać się mniej korzystne niż te, za które pobierana jest opłata, aczkolwiek zawierają w standardzie wszystkie niezbędne usługi

Warto posłużyć się przykładami. Do zestawienia wybrane zostały banki oferujące konta bez opłat. Cechują je:

 • Brak opłaty za prowadzenie konta i obsługę karty płatniczej,
 • Darmowe przelewy ELIXIR
 • Darmowe wypłaty z bankomatów

Idea Bank

Bezpłatne konto oferuje Idea Bank. Otwarcie i prowadzenia konta jest bezpłatne. Nie ma opłat za korzystanie z karty debetowej. Podobnie jest z transakcjami w oddziałach banku i przelewami dokonywanymi przez Internet. W ciągu miesiąca można także wykonać dwa darmowe przelewy natychmiastowe i SEPA. Kolejne są płatne. Korzystanie z bankomatów w Polsce jest nieodpłatne. Płatne są natomiast bankomaty za granicą (prowizja 2%). Konto jest praktycznie bezpłatne, bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. Konto Idea Bank to ciekawa propozycja, której dodatkową zaletą są atrakcyjniejsze oferty oszczędnościowe dla posiadaczy rachunku.

mBank

Kolejne konto bez opłat oferuje mBank. Jest darmowe bezwarunkowo przez pierwsze dwa lata. Po tym okresie naliczana jest miesięczna opłata za kartę w wysokości 4 zł. Można jej uniknąć, wykonując w każdym miesiącu co najmniej pięć transakcji kartą. Darmowe mogą być także wypłaty z niektórych bankomatów. Warunkiem jest wypłata kwoty nie niższej niż 100 zł. Przelewy internetowe są darmowe, za te natychmiastowe pobierana jest jednak opłata. Bank oferuje także wiele promocji dla swoich klientów.

Nest Bank

Nest Bank oferuje darmowe konto, za którego prowadzenie nie pobiera opłat. Darmowa jest także karta debetowa i wypłaty z bankomatów w Polsce. Operacje, takie jak przelewy ELIXIR i zlecenia stałe, również nic nie kosztują. Kosztowne jest korzystanie z bankomatów za granicą – 3%. To kolejne konto bezwarunkowo bezpłatne. Co więcej, posiadacze rachunków mogą korzystać z oferowanych promocji.

Bank Millennium

Bank Millennium oferuje konto bezpłatne 360. Jest darmowe po spełnieniu pewnych warunków. Klient musi wykazywać się comiesięcznym wpływem o wysokości co najmniej 1000 zł. Jest także zobowiązany do wykonania co najmniej jednej operacji kartą płatniczą. W przeciwnym razie za konto pobierana jest dość wysoka opłata - 8 zł za prowadzenie rachunku i 7 zł za kartę debetową. Dla osoby zatrudnionej na etacie, mającej w zwyczaju płacenie kartą, konto będzie darmowe.

Podsumowanie

Konta bez opłat istnieją i są łatwo dostępne. Decydując się na konkretną ofertę, warto przeanalizować swoją rutynę finansową i wybrać najbardziej dopasowane konto. Należy jednak uważać na takie haczyki jak konieczność wpłaty minimalnej czy minimalnej wypłaty z bankomatu.


RAFSOFT - Faktura VAT online

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Weryfikacja pożyczkobiorcy

Weryfikacja pożyczkobiorcy


Autor: kredytolog


Fakt, że pożyczki pozabankowe są bardzo popularne, przyczynił się do stworzenia wokół nich mnóstwa zupełnie niewłaściwych mitów. Spora ich część dotyczy kwestii weryfikacji pożyczkobiorcy. O ile bowiem firmę pożyczkową można sprawdzić w rejestrach gospodarczych, to już procedury sprawdzania potencjalnych klientów przez firmy bywają dość enigmatyczne.


Podstawowa weryfikacja

W zasadzie można powiedzieć, że firmy pożyczkowe nie przeprowadzają podstawowej weryfikacji samodzielnie. W przypadku pożyczek internetowych robią to za nie… banki. Wszystko jest możliwe dlatego, że wniosek o kredyt autoryzuje się przelewem bankowym, a ten zawiera już sporo danych na temat posiadacza rachunku, wystarczy więc jeszcze tylko sprawdzić te dane z aktualnym dowodem osobistym, żeby mieć niemal całkowitą pewność co do tożsamości osoby składającej wniosek. Jest to procedura, którą można wykonać w parę minut i jednocześnie powód, dla którego konieczne jest wykonywanie przelewów autoryzacyjnych zawsze ze swojego konta i nigdy ze SKOK-ów.

Sprawdzenie baz danych

Tutaj już zawsze pojawiają się wątpliwości, a sprawa wcale nie jest skomplikowana. Otóż: jeśli pożyczka jest udzielana zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, to pożyczkodawca ma obowiązek weryfikacji zdolności i wiarygodności kredytowej aplikującego o pożyczkę. Ustawa jednak nie precyzuje, co ma z tej weryfikacji wynikać, stąd możliwych jest kilka wariantów:

 • udzielenie pożyczki bez względu na wynik weryfikacji – dziś jest to postępowanie właściwie niepraktykowane, co akurat jest słuszne, ponieważ uniemożliwia napędzanie chwilówkami spirali zadłużenia;

 • udzielenie pożyczki na mniej korzystnych warunkach – jeśli transakcja niesie dla pożyczkodawcy spore ryzyko, może on inaczej wycenić pożyczkę, ograniczyć jej maksymalną wysokość, bądź zmienić czas spłaty. To dość często stosowana ścieżka postępowania;

 • nieudzielenie pożyczki – to logiczne posunięcie. Jeśli bowiem klient już ma długi, z którymi sobie nie radzi, to szanse na to, że spłaci pożyczkę na czas, są stosunkowo nieduże. Wielu pożyczkodawców po weryfikacji szacuje ryzyko i jeśli jest ono zbyt wysokie, to odmawia udzielenia pożyczki.

Co doradzamy?

Przede wszystkim nie należy bać się weryfikacji. Odbywa się ona bardzo szybko, więc nie przedłuża procesu rozpatrywania wniosku, a pozwala firmom pożyczkowym działać w bezpieczniejszy sposób. Ostatecznie również w interesie klienta jest, aby pożyczkodawca miał stabilną sytuację i jasno określał zasady współpracy. Jest to tym ważniejsze, że najczęściej posiadanie starych albo niezbyt wysokich długów w bazach danych, nie uniemożliwia zaciągnięcia pożyczki.

Kredytolog doradza, aby nie szukać od razu pożyczek bez BIK i KRD. Te rozwiązania najczęściej są ekstremalnie kosztowne i zwykle dość niebezpieczne także dla pożyczkobiorcy, a nie każdy dług uniemożliwia zaciągnięcie znacznie tańszych pożyczek. Pod tym względem polityka parabanków bardzo się różni, więc warto najpierw sprawdzić na własnych danych, jak przełoży się na możliwość uzyskania pożyczki.


Pomagamy w dolegliwościach finansowych - Kredytolog.com

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Zwrot pożyczki: problemy i rozwiązania

Zwrot pożyczki: problemy i rozwiązania


Autor: kredytolog


Pożyczki pozabankowe często są udzielane jako kredyty konsumenckie, a więc dotyczą ich wszystkie przepisy, które zostały wprowadzone w tym zakresie przez ustawodawcę. Jednym z najmniej znanych, a jednocześnie budzących największy sprzeciw firm pożyczkowych, jest artykuł 53 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim.


Od umowy można odstąpić

W terminie 14 dni od zawarcia ważnej umowy kredytowej, można od niej odstąpić. W przypadku kredytów wynika to zresztą niezależnie z wyżej wspomnianego przepisu oraz zapisów ustawy o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Czas na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni. Mówiąc prostym językiem – dwa tygodnie od zawarcia umowy można poinformować pożyczkodawcę o chęci odstąpienia od umowy, a ten ma to umożliwić. Wiele firm pożyczkowych domaga się zwrotu środków w takim terminie, jednak ustawa jasno informuje, że odstąpienie od umowy jest ważne od dostarczenia oświadczenia woli, natomiast czas na zwrot środków to dalsze 14 dni.

Ile kosztuje odstąpienie od umowy?

Pożyczka, od której umowy się odstąpi, nie jest do końca darmowa. Jeśli pobrane były opłaty przygotowawcze, to często nie muszą one zostać zwrócone. Należy również spłacić odsetki za czas, przez jaki pożyczka faktycznie była dostępna. Są to jednak niewielkie kwoty i nie można ustalić żadnych dodatkowych opłat ani kar za skorzystanie z prawa do odstąpienia.

Od czasu do czasu docierają do nas sygnały, że nie wszystkie firmy pożyczkowe działają w tym zakresie uczciwie – albo nie przyjmują oświadczenia o odstąpieniu od umowy, albo naliczają wzięte z sufitu kary. Tego rodzaju praktyki są niedopuszczalne. Mało tego – w przypadku pożyczek internetowych to pożyczkodawca ma obowiązek poinformowania konsumenta o jego prawach, a jeśli tego nie zrobi to wówczas pożyczkobiorca zyskuje nieco większe możliwości.

A co z zakupionym produktem?

Od umowy pożyczki można odstąpić niezależnie od tego, czy się ze środków skorzystało, czy nie (aczkolwiek w pierwszym przypadku odstępuje się na podstawie ustawy o kredycie, a w drugim – odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny). Problem pojawia się jednak w innym punkcie: co zrobić z produktem, który został kupiony za środki z pożyczki?

 • Co do zasady nie trzeba go oddawać: umowa kupna była niezależna od umowy pożyczki i unieważnienie którejkolwiek z nich na drugą wcale nie wpływa.

 • W przypadku umów wiązanych, jakie zawiera się np. na niektórych portalach internetowych, biorąc pożyczkę na zakup konkretnego przedmiotu, strony mogą umówić się inaczej: domyślnie unieważnienie części umowy dotyczącej pożyczki spowoduje również konieczność zwrotu przedmiotu.

 • Warto pamiętać, że jeśli zakupy były internetowe, to produkt można zwrócić i otrzymać swoje środki. To w istocie sytuacja, w której dokonuje się dwóch niezależnych od siebie odstąpień.

Możliwość odstąpienia od umowy jest dla konsumenta gwarancją uczciwości i daje możliwość spokojnego zapoznania się z umową. Jest to możliwość, od której nie przewiduje się wyłączeń, jeśli pożyczka może być traktowana jako kredyt konsumencki.


Szybkie pozabankowe pożyczki chwilówki przez internet

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Konto to nie tylko przelewy

Konto to nie tylko przelewy


Autor: kredytolog


Wybierając konto osobiste, trzeba zwrócić uwagę na wiele czynników: czy jest darmowe, ile kosztuje karta, jakie produkty dodatkowe można dołączyć do swojej umowy, jaki bonus można w danym banku zgarnąć i za co, a także jakie formy płatności można dzięki danemu bankowi realizować.


Każda karta debetowa pozwala na dokonywanie klasycznych transakcji stykowych. Większość banków standardowo dziś wydaje karty bezstykowe (zwane zbliżeniowymi). Tę zbliżeniowość można opcjonalnie wyłączyć (przynajmniej w większości banków), ale dla wielu osób jest to ważny atut. Dzięki kartom bezstykowym można płacić za rachunki do wysokości 50 złotych bez podawania PIN-u.

Płatności w internecie to druga funkcja, z której można korzystać prawie na każdej karcie. Zwykle bowiem karty mają funkcję kart wirtualnych i są chronione kodem CVV2 umieszczonym na odwrocie, co umożliwia przeprowadzenie transakcji na odległość. Warto dodać, że tego typu karty są jedynymi, które można wykorzystać do płatności przez automatyczne infolinie: to rzadko stosowane rozwiązanie, ale niektórym użytkownikom może się przydać.

Naklejki zbliżeniowe w założeniu miały wyprzeć pełnowymiarowe karty, ale dziś są raczej gadżetem. Są jednak ludzie, dla których zbliżaki są najlepszym środkiem płatniczym. Te karty pozwalają wyłącznie na transakcje bezstykowe, aczkolwiek również te, które są zabezpieczone PIN-em. Dziś raczej zamiast takich kart, używa się telefonów z funkcjami NFC.

No właśnie: płatności mobilne mają dziś coraz większe znaczenie. NFC wymaga specjalnego telefonu i konta, które pozwoli na stworzenie kanału płatności. Inaczej działa BLIK, czyli usługa programowa, a nie sprzętowa. Dzięki tej technologii można wystawić „czek”, który wykorzystuje się do płacenia bez kart i bez pinów. Problem polega na tym, że z tej metody korzystać można tylko w wybranych bankach.

Jeszcze mniej banków wdrożyło AndroidPay, czyli metodę płatności stworzoną przez Google z myślą o wygodnych płatnościach telefonami. Zapewnia ona wysokie bezpieczeństwo danych i szybkość działania, ale nadal jest mało rozpowszechniona.

Proteza funkcji dodatkowych

Karty wielu banków można podpiąć do elektronicznych portfeli stworzonych przez wystawców kart. To dość szeroki temat i raczej odbiega od problematyki samych kont, natomiast warto pamiętać, że nawet jeśli konto bankowe w standardzie nie pozwala na dobór zaawansowanej karty ani nowoczesnych metod płatniczych, to istnieją jeszcze „furtki”, dzięki którym nie zostaje się w tyle. Oczywiście tutaj też z zastrzeżeniem, że dany bank nie musi uczestniczyć w tego rodzaju programach: niektóre banki są na tyle konserwatywne, że oferują tylko konto z przelewami, a zbliżeniowa karta jest wręcz ekstrawagancją, ale na specjalne życzenie klienta się taką wydaje.

Co zaś tyczy się samego konta, to warto zerknąć, czy konkretny bank bierze udział w sieci przelewów błyskawicznych, a jeśli tak, to ile kosztuje natychmiastowe wysłanie przelewu bez zewnętrznego pośrednika, a tylko w ramach systemu banku i Krajowej Izby Rozliczeniowej.


Osobiste konto bankowe - kredytolog.com

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

10 prostych i skutecznych sposobów na oszczędzanie

10 prostych i skutecznych sposobów na oszczędzanie


Autor: Justyna Kowal


Oszczędzanie nie musi być trudne. Wystarczy wyrobić sobie proste nawyki, które stosowane codziennie, po pewnym czasie staną się dla nas naturalne, pozwalając zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie.


1. Korzystaj z porównywarek finansowych, aby wybrać ofertę konta osobistego czy kredytu najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb, spośród wielu opcji dostępnych na rynku. Wystarczy wpisać nasze wymagania dotyczące oferty, a mechanizm wyszukiwarki podpowie nam jakie konta bankowe są godne uwagi. Ten sposób pomaga na zawężenie pola wyboru i ułatwia bardziej szczegółową analizę interesujących nas ofert.

2. Planuj zakupy z wyprzedzeniem, a nie pod wpływem impulsu – aby nic nie zapomnieć używaj listy. Lepiej robić zakupy raz na kilka dni. Codzienne spacerowanie po sklepach kosztuje nas czas, nerwy i energię.

3. Płać za zakupy kartami banków, które dają zwrot za płatności bezgotówkowe. To nic nie kosztuje, a korzystając z tego typu promocji można zaoszczędzić nawet 100 zł na miesiąc.

4. Część swoich zarobków odkładaj na konto oszczędnościowe. Pieniądze zostaną uchronione w ten sposób przed inflacją ale również przed rozrzutnością. Poza tym regularne oszczędzanie pomaga wyrobić cenny nawyk oszczędzania.

5. Kupuj produkty sezonowe. Są zdrowsze, świeższe i tańsze. Brak długiego przechowywania w magazynach nie zdążyło pozbawić ich wszystkich wartości odżywczych.

6. Jeżeli planujemy w przyszłości wykonać zakup w określonym sklepie internetowym, warto zapisać się na jego newsletter i zgodzić się na wysyłanie materiałów marketingowych. Wcześniej czy później zostanie wysłana na naszą skrzynkę oferta promocyjna lub kod rabatowy. Niektóre sklepy wysyłkowe przyznają rabaty z okazji urodzin i rocznic.

7. Wymieniaj waluty w kantorach internetowych. W przypadku konieczności sprzedaży lub kupna waluty są najlepszą opcją. W wielu z nich prowizja za wymianę wynosi mniej niż 1%, a niektóre z nich dla nowych klientów wymieniają ograniczoną ilość waluty bez prowizji, po czystej cenie rynkowej.

8. Zdrowiej się odżywiaj. Do pracy czy szkoły przygotowuj samodzielnie kanapki lub proste dania z produktów takich jak kasze, makaron, ryż, połączone z warzywami i dodatkiem białkowym. Do picia najlepsza i najzdrowsza jest woda.

9. Sprzedaj nieużywane przedmioty. W miarę życia gromadzimy coraz więcej przedmiotów, których nie używamy, ale które to zużywają przestrzeń i zbierają kurz, utrudniając sprzątanie i dobre samopoczucie w pomieszczeniach w których przebywamy.

10. Czytanie na temat oszczędzania i śledzenie portali finansowych i promocji bankowych pomaga być na bieżąco i budować finansową pewność siebie.


Konta bankowe - porównanie ofert: konto-bankowe24.blogspot.com

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Zalety nowoczesnej bankowości internetowej

Zalety nowoczesnej bankowości internetowej.


Autor: Justyna Kowal


Bankowość elektroniczna dostarcza klientom usługi bankowe w atrakcyjnej cenie bez konieczności odwiedzania placówek bankowych. Z bankowości mobilnej można korzystać na komputerze, tablecie czy telefonie.


Wygląd aplikacji mobilnej dostosowuje się do urządzenia na którym jest używana. Bankowość internetowa daje nam możliwość zarządzania wszystkimi dostępnymi ofertami i usługami banku w kanale internetowym i mobilnym.

W łatwy sposób można korzystać z wielu funkcji bankowych, takich jak:

 • przeglądanie salda rachunków,
 • wykonywanie przelewów, wydruk ich potwierdzeń,
 • planowanie i zarządzanie finansami osobistymi,
 • obsługa kart debetowych i kredytowych.

Bezpieczeństwo połączenia z systemem i wykonywanych transakcji zapewnia szyfrowane połączenie internetowe https://, ale również zatwierdzanie transakcji kodami autoryzacyjnymi, często przesyłanymi na telefon w formie wiadomości tekstowej czy logowanie za pomocą hasła maskowanego. Należy wspomnieć iż bezpieczeństwo kont bankowych i mobilnych zarządzanych przez Internet zależy w dużej mierze od samego użytkownika i jego podstawowej wiedzy dotyczącej transakcji wykonywanych w Internecie.

Logując się do systemu bankowości internetowej lub mobilnej możemy:

 • szybko wykonywać przelewy pomiędzy własnymi rachunkami,
 • realizować przelewy na rachunki w innych bankach,
 • uzyskać informację o stanie konta,
 • obejrzeć historię operacji wykonanych na rachunku,
 • zastrzec kartę do konta w przypadku jej utracenia.

Jedną z głównych przyczyn szybkiego wzrostu popularności bankowości mobilnej jest jej wygoda użytkowania i tani koszt. W łatwy sposób nie wychodząc z domu można założyć lokatę o wyższym oprocentowaniu niż w banku tradycyjnym. Także oszczędzanie na koncie oszczędnościowym staje się łatwiejsze. Przelewy pomiędzy kontem osobistym a oszczędnościowym w tym samym banku możemy wykonać natychmiast i najczęściej bez utraty naliczonych odsetek.

Po zalogowaniu się na nasze konto możemy np. wnioskować o kredyt, kartę kredytową lub doładowywać konto u operatora sieci telefonicznej.

Stan naszych finansów możemy sprawdzać przez całą dobę, co jest dużą przewagą w stosunku do kont tradycyjnych, w używaniu których jesteśmy ograniczani dostępnością oddziałów banku i godzinami pracy ich pracowników.

Niektóre banki za operacje wykonane w oddziałach naliczają niemałe prowizje, aby w ten sposób zachęcić klientów do samodzielnej obsługi konta, ponieważ koszt pracowników i placówek jest dla tych instytucji największym wydatkiem.

Podsumowując, w przypadku zachowania należytej ostrożności nowoczesna bankowość ma głównie zalety – niższy koszt, szybkość, bogata oferta dodatkowa dostępna online, której warunki możemy spokojnie przeanalizować bez poczucia presji czasowej. Aby wybrać najkorzystniejszy produkt finansowy możemy również porównywać oferty innych banków korzystając z porównywarek finansowych.


Banki Online

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Wymiana walut online – jak to działa?

Wymiana walut online – jak to działa?


Autor: Justyna Kowal


Z powodu dużej marży nakładanej na transakcje z roku na rok ubywa klientów w kantorach tradycyjnych. Na tej sytuacji zyskują banki oraz systemy wymiany walut online.


Czy korzystanie z usług kantoru internetowego jest bezpieczne?

Transakcje przez Internet są bezpieczne w takim samym stopniu jak wymiana walut w kantorach tradycjonalnych, ponieważ opierają się o system bankowy a transakcje przebiegają w miejscu, gdzie nie jesteśmy narażeni na kradzieże. Kantory internetowe opierają się na transakcjach z wykorzystaniem kont bankowych w wymienianych walutach. Poza tym właściciele kantorów internetowych muszą przestrzegać tych samych przepisów co kantory stacjonarne.

Każdy kantor, także internetowy musi być wpisany przez Narodowy Bank Polski do Rejestru Działalności Kantorowej. W przypadku prowadzenia usług płatniczych, wymagana jest rejestracja w Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak wymienić walutę przez Internet?

Aby wymienić walutę należy posiadać konto walutowe i konto osobiste.

 1. Rejestrujemy się na stronie wybranego kantoru internetowego, Rejestracja twa tyko kilka minut.
 2. Zasilamy wirtualny portfel poprzez przelew z naszego rachunku bankowego.
 3. Wymieniamy waluty po kursie oferowanym przez kantor - w przypadku kantoru online działającym w modelu tradycyjnym . Przeglądamy oferty innych użytkowników kantoru lub ustalamy pożądany kurs i czekamy, aż system dobierze odpowiadającą ofertę innego użytkownika – w przypadku kantorów działających w modelu społecznościowym. Po znalezieniu atrakcyjnej oferty innego użytkownika w kantorze społecznościowym automatycznie dochodzi do transakcji. Należy pamiętać, że nie zawsze od razu znajdzie się użytkownik proponujący kurs nam odpowiadający.
 4. Potem już tylko przelewamy środki na drugie konto bankowe lub zlecamy kantorowi automatyczny przelew.

Walutę możemy odebrać w placówce banku lub wyrobić kartę do konta walutowego, która umożliwi nam dokonywanie płatności w tej walucie.

Ile można zyskać kupując waluty przez Internet?

Kupując waluty w kantorach internetowych możesz zaoszczędzić nawet 8% w stosunku do transakcji w bankach, które mają wyższe spready, ( różnica między kursem kupna i sprzedaży). Wszystkie kantory internetowe publikują na swoich stronach aktualne kursy walut.

Po przejrzeniu kursu walut online, kantor umożliwia precyzyjne określenie ceny, której możecie się spodziewać.


Banki-Online24.blogspot.com

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Pożyczka dla zadłużonych i bez stałych dochodów istnieje

Pożyczka dla zadłużonych i bez stałych dochodów istnieje


Autor: Artelis - Treść Zewnętrzna


Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej nie są skazane na wegetację. Mogą uzyskać wsparcie finansowe mimo niespłaconych należności, a nawet w sytuacji braku stałych źródeł utrzymania. Muszą tylko przedstawić odpowiednie zabezpieczenie pożyczki. Może być nim samochód.


Utrata pracy to poważny problem. Pozbawia nas stałego źródła utrzymania. By móc regulować bieżące wydatki, musimy sięgnąć po oszczędności. A co jeśli ich nie posiadamy i mimo starań nie możemy znaleźć zatrudnienia? Mamy dwa wyjścia:

 • otworzyć działalność gospodarczą,
 • wziąć pożyczkę i dalej szukać etatu.

Pożyczka pozabankowa jako alternatywa dla kredytu

W praktyce oba rozwiązania sprowadzają się do jednego. Dlaczego?

Rozkręcenie niemal każdej firmy wymaga nakładów kapitałowych. Chodzi o wydatki na inwestycje w środki trwałe, opłacanie składek i podatków, zdobycie uprawnień i licencji, zakup towarów, sprzętu, urządzeń. Jeśli więc nie mamy oszczędności i nie możemy liczyć na wsparcie bliskich czy znajomych, pozostaje nam sięgnąć po finansowanie zewnętrzne.

Pierwsze myśli związane z takim sformułowaniem kojarzą się z kredytem bankowym. Sęk w tym, że aby otrzymać kredyt z banku, musimy mieć stały dochód oraz spełnić inne wymagania, które dla osoby bezrobotnej albo zadłużonej mogą się okazać nie do przeskoczenia.

Na szczęście istnieją inne możliwości uzyskania zastrzyku gotówki na nieprzewidziane wydatki czy zdobycia środków na rozwój firmy. Rozwiązaniem może być pożyczka pod zastaw w Autokapital.pl.

Czym jest i jak działa pożyczka pod zastaw samochodu?

By ją otrzymać, niekoniecznie musimy odwiedzać lombard. Udzielaniem takich pożyczek zajmują się też podmioty znane z chwilówek.

Co może być zabezpieczeniem takiego zobowiązania? Zastaw samochodu to jedna z możliwości. Auto już dawno przestało być dobrem luksusowym. Po polskich drogach jeździ prawie 20 mln pojazdów. Część z nich należy do osób formalnie bezrobotnych i bez stałego źródła utrzymania. W wielu gospodarstwach domowych znajdują się przynajmniej dwa auta. To sprawia, że krąg odbiorców pożyczek pozabankowych z zabezpieczeniem w postaci samochodu jest całkiem spory.

Jak działa pożyczka pod zastaw? Od strony formalnej taki produkt przybiera postać pożyczki pod przewłaszczenie auta. Klient zawiera umowę pożyczki gotówkowej, której zabezpieczenie stanowią:

1. Prawo własności pojazdu potwierdzone umową przewłaszczenia oraz wpisem roszczenia do dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu

2. Przekazana w depozyt karty pojazdu

3. Przekazana w depozyt kopia dowodu rejestracyjnego

4. Przekazany w depozyt jeden komplet kluczyków

5. Weksel in blanco

6. Cesja ubezpieczenia OC samochodu.

Dwa ostatnie zabezpieczenia ustanawiane są tylko wtedy, gdy pożyczka pod zastaw opiewa na dużą kwotę.

Istotne jest to, że zastawienie pojazdu nie powoduje jego utraty. Klient nadal może go użytkować. Dopiero w sytuacji braku spłaty długu w wyznaczonym terminie auto przechodzi w całości na własność pożyczkodawcy.

W chwili zawierania umowy podmiot udzielający wsparcia staje się właścicielem 49 proc. samochodu. W razie niewywiązania się przez pożyczkobiorcę z umowy na firmę pożyczkową przechodzi prawo własności pozostałych 51 proc.

Pożyczka bez badania zdolności kredytowej

W wielu kwestiach udzielane pod przewłaszczenie pożyczki pozabankowe przewyższają kredyty dostępne w bankach.

Przede wszystkim są one dostępne dla osób bez zdolności kredytowej. Pożyczkodawca w ogóle nie jej nie bada. Nie interesuje go dochód wnioskodawcy, tylko wartość auta będącego zabezpieczeniem pożyczki.

Wartość zastawianego samochodu ustala współpracujący z firmą pożyczkową rzeczoznawca. Dzięki temu klient ma pewność, że wycena jest rzetelna, przeprowadzona na warunkach rynkowych.

Natomiast wstępną wartość, która pozwala wnioskodawcy zorientować się w możliwej do uzyskania kwocie pożyczki pod zastaw konkretnego wozu, wylicza specjalny kalkulator. Znajduje się on na stronie firmy pożyczkowej i wymaga podania podstawowych danych dotyczących auta: marka, model, typ, przebieg, data pierwszej rejestracji. Dzięki temu już na wstępie osoba zainteresowana tego typu finansowaniem wie, czy i jaką sumę otrzyma.

Formalności przy pożyczce pod zastaw

Cały proces ubiegania się o wsparcie od podmiotu pozabankowego jest mało sformalizowane i przebiega bardzo sprawnie. W przypadku pożyczki pod zastaw instytucje finansowe nie wymagają żadnych zaświadczeń, co w bankach jest standardem.

Oprócz podpisania dokumentów, w tym umowy pożyczki, umowy przewłaszczenia i ewentualnie deklaracji wekslowej, wnioskodawca musi jedynie załatwić formalności w wydziale komunikacji. Chodzi o ustanowienie firmy pożyczkowej współposiadaczem pojazdu będącego zabezpieczeniem zobowiązania.

Pożyczki dostępne również dla zadłużonych

Firmy pożyczkowe oferują pożyczki bez BIK i KRD. Nawet obecność danych klienta w bazach dłużników nie przekreśla szansy na wypłatę środków.

Dlaczego firmy pożyczkowe tak liberalnie podchodzą do kwestii wiarygodności kredytowej klienta? Ze względu na ustanowione zabezpieczenia pożyczki.

W ocenie pożyczkodawców są ono adekwatne do ponoszonego przez nich ryzyka. Perspektywa utraty wozu silnie oddziałuje na wyobraźnię klientów i mobilizuje ich do sumiennego regulowania należności.

Pożyczka dla firmy od 1. dnia istnienia

Pożyczka pod zastaw samochodu, którym nadal się jeździ, dostępna jest także dla nowych, dopiero powstałych podmiotów gospodarczych.

Dla osób prowadzących działalność ma to kolosalne znaczenie. W bankach młode firmy nie mogą bowiem liczyć na finansowanie, chyba że w ramach specjalnych programów, np. poręczeń BGK, z których nie każdy może skorzystać.

Pożyczką pod przewłaszczenie auta można sfinansować dowolny wydatek. Nie musi on być wcale związany z biznesem klienta. Równie dobrze przedsiębiorca zastawiający swój pojazd może przeznaczyć uzyskane z tego źródła środki na prywatny cel.

Wymagania związane z pożyczką pod przewłaszczenie

Choć na tle bankowych kredytów pożyczki pod zastaw są stosunkowo łatwo dostępne, wnioskodawcy muszą być świadomi pewnych wymagań. Chodzi o to, że nie każdy wóz może być zabezpieczeniem zobowiązania. Firmy pożyczkowe akceptują samochody:

 • osobowe i dostawcze (do 3,5 tony),
 • w wieku max 12 (osobowe) lub ośmiu lat (dostawcze),
 • z ważnym ubezpieczeniem OC,
 • należące tylko do jednego właściciela,
 • posiadające kartę pojazdu,
 • niewpisane do Krajowego Rejestru Zastawów.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

5 najczęstszych błędów w gospodarowaniu pieniędzmi

5 najczęstszych błędów w gospodarowaniu pieniędzmi


Autor: Paulina Buczek


Temat pieniędzy nie należy do najprostszych. Z jednej strony wiemy, że najlepsze rzeczy na świecie są dostępne za darmo, z drugiej- bez pieniędzy nie można przecież funkcjonować i każdy z nas chciałby mieć ich pod dostatkiem.


I tu pojawia się problem: nie wszyscy mają taką możliwość. Winowajcą jest nie poziom zarobków, a błędy, które codziennie popełniamy.

1. Zakupy pod wpływem chwili
Zdarzyło się to chyba każdemu z nas podczas zakupów w supermarkecie. Jeśli mamy dostatecznie dużo pieniędzy, dlaczego by nie pozwolić sobie na coś spontanicznego? Lubimy rozpieszczać się w ten sposób. Najpierw jedna rzecz, potem druga, a przy kasie jeszcze coś słodkiego. W ten sposób zbiera się większa suma, którą moglibyśmy przeznaczyć na cokolwiek bardziej pożytecznego lub po prostu zaoszczędzić.
Z tym dość częstym nawykiem można walczyć planując zakupy i ściśle trzymając się listy. Udając się do supermarketu po produkty na kolację kup tylko to, co niezbędne. Oblicz także ile środków potrzebujesz i weź ze sobą dokładnie tyle. Pokusa wydania drobnych na małe przyjemności szybko zniknie. Oszczędzisz w ten sposób nie tylko pieniądze, ale i cenny czas.

2. Kupowanie większej ilości, niż realnie jest potrzebna

Promocje w sklepowych witrynach nieustannie nas kuszą: „zrób zakupy za 100 zł, a pluszaka dostaniesz gratis”, „kup trzy butelki mleka, a zapłacisz jak za 2”. Przemyśl dokładnie, czy warto ulegać takim hasłom. Oferta jest bardzo atrakcyjna tylko wtedy, jeśli faktycznie potrzebujesz tego wszystkiego, co zamierzasz kupić. Po co potem martwić się co zrobić z zapasem produktów?

3. Lenistwo i wygoda

Często podczas planowania zakupów wolimy nie tracić czasu i wybrać najbardziej dogodną w danej chwili dla nas opcję. Kuszące wydają się zakupy w pobliskim sklepiku, gdyż możemy zrobić je szybciej, a zaoszczędzony czas przeznaczyć na przyjemniejsze rzeczy. Niestety w takich miejscach ceny są przynajmniej dwa razy większe niż w dużych supermarketach. Jeśli chcemy oszczędzić czas musimy więc liczyć się z tym, że wydamy więcej pieniędzy.

4. Uleganie pokusie łatwych pieniędzy

Pragnienie zysku bardzo łatwo może pozbawić nas zdrowego rozsądku. Rezygnujemy z opcji inwestowania, które wymagają większego wysiłku na rzecz łatwiejszych, ryzykownych sposobów zarabiania, które teoretycznie mogą przynieść większy zysk. Niestety, tylko w teorii.
Giełdy internetowe prześcigając się między sobą twardo zapewniają, że inwestować może każdy. Ten wariant jest bardzo kuszący, ponieważ nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani wysiłku. Jednak jeśli nie jesteśmy ekspertami w handlu papierami wartościowymi i kryptowalutą, nasze szanse na sukces będą niewielkie.

5. Niski poziom umiejętności finansowych

To najczęściej popełniany błąd. Być może nawet myślisz, że lepiej żyć w nieświadomości, nie tworzyć ograniczeń i pozwalać sobie na spontaniczne wydatki. Takie podejście w przyszłości może przynieść negatywne skutki w postaci np. długów. Warto spisywać swoje wydatki i planować budżet tak, by zawsze mieć środki na czarną godzinę. Dzięki temu zyskamy nie tylko większą świadomość finansową, ale także poczucie pewności i bezpieczeństwa.


Ciekawią Cię podobne tamaty? Zajrzyj tutaj

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.