niedziela, 31 maja 2015

Dlaczego wiarygodność kredytowa jest tak ważna?

Dlaczego wiarygodność kredytowa jest tak ważna?


Autor: Lena Mikorosk


Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem kredytu w banku, to zadbaj o scoring Biura Informacji Kredytowej. Scoring to ocena wiarygodności kredytowej. Im wyższą notę otrzymasz, tym lepsze warunki pożyczki możesz uzyskać. Nic więc dziwnego, że kredytobiorcy starannie dbają o swoją wiarygodność finansową.


Gdzie bank nas sprawdzi?

Bank przed wydaniem decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu kredytu może Cię sprawdzić nie tylko w BIK, ale także w biurze informacji gospodarczej lub w Systemie Bankowy Rejestr. Powinniśmy pamiętać, że nasza wiarygodność płatnicza – a co za tym idzie, także kredytowa – którą tworzymy poprzez terminowe wywiązywanie się z zobowiązań, może być skrzętnie odnotowywana w BIG. Przyczyniają się do tego pozytywne informacje gospodarcze. Warto je zatem zbierać, ponieważ bank również weźmie je pod uwagę.

Brak wiarygodności płatniczej

Słaba wiarygodność kredytowa często wiąże się z negatywną decyzją banku. Możemy dostać odmowę przyznania kredytu lub pożyczki, będziemy zmuszeni zapłacić wyższą prowizję albo wzrośnie nam marża kredytu. Zły scoring w BIK może spowodować, że oprocentowanie kredytu wzrośnie nawet o prawie 0,5 procenta, co przy przyznanej dużej kwocie i długim terminie spłaty może przełożyć się nawet na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Do tego zła historia płatnicza w BIG i posiadanie negatywnych informacji gospodarczych również może wpłynąć na decyzję banku i uniemożliwić nam otrzymanie kredytu.

Jak odzyskać wiarygodność?

Zgodnie z prawem bankowym usunięcie danych z BIK jest możliwe w trzech przypadkach:
1.Gdy odwołamy udzieloną przez nas zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego lub gdy upłynie termin, na który taką zgodę udzieliliśmy.
2.Gdy minie termin 5 lat, w których BIK może przetwarzać dane bez naszej zgody, ale tylko w przypadku nieterminowego spłacania przez nas należności (jeśli zwłoka wynosi min. 60 dni, to wpis o tym musi pojawić się w BIK).
3. Gdy w BIK pojawiły się nieprawdziwe lub błędne informacje na nasz temat.

W przypadku biura informacji gospodarczej wpis z informacją negatywną o nas zostanie usunięty, gdy spłacimy zadłużenie lub podpiszemy ugodę z wierzycielem. Wówczas nasz wierzyciel ma 14 dni na usunięcie lub zaktualizowanie danych. Raz na 6 miesięcy możemy za darmo sprawdzić siebie w BIG. Taka wiedza pomoże nam ocenić szanse na uzyskanie kredytu.

Pamiętajmy zatem, że nasza wiarygodność kredytowa i płatnicza jest niezwykle istotna, gdy chcemy być traktowani jako klienci godni zaufania przez instytucje finansowe.


Czytaj więcej: wiarygodnośc kredytowa - jak poprawić

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Trzy sposoby, by uniknąć wpisu na listę dłużników

Trzy sposoby, by uniknąć wpisu na listę dłużników


Autor: Marcelina Walijska


Czy wiesz, czym jest lista dłużników? To spis osób i firm, które zalegają ze spłatą należności. Listę dłużników, lub inaczej rejestr dłużników, prowadzi biuro informacji gospodarczej.


BIG jest instytucją zajmującą się gromadzeniem, przechowywaniem i przekazywaniem informacji gospodarczych. Z pewnością nikt nie chciałby widnieć na takiej liście. Jak się zatem przed nią uchronić?

Sprawdzaj siebie
Przede wszystkim sprawdź, czy przypadkiem nie widniejesz w rejestrze dłużników. Do BIG możesz trafić, gdy zalegasz ze spłatą zobowiązania więcej niż 59 dni, a jego wartość wynosi min. 200 zł. Jeśli więc miałeś ostatnio problemy np. z regulowaniem rat za kredyt, sprzęt AGD czy samochód, to powinieneś sprawdzić listę dłużników.

Spłacaj zobowiązania w terminie
Najprostszym sposobem na to, by nie znaleźć się na liście dłużników, jest po prostu spłacanie wszystkich zobowiązań w terminie. Wówczas nic nie powinno Cię zaskoczyć.

Warto również rozpisać sobie na kartce lub w telefonie wszystkie zobowiązania do uregulowania w danym miesiącu. W przypadku gdy opłat jest dużo, można w nich się pogubić i zwyczajnie przeoczyć którąś płatność.

Dobrym pomysłem może być również ustawiane np. automatycznych płatności na koncie w banku lub prostych powiadomień na telefonie czy komputerze, np. „dzisiaj zapłać za rachunki”.

Buduj pozytywną historię płatniczą
Biuro informacji gospodarczej to jednak nie tylko lista dłużników. W BIG znajdują się też informacje pozytywne na temat osób, które dbają o swoją historię płatniczą. Widnienie w rejestrach BIG jako rzetelny płatnik stawia Cię w niezwykle korzystnej sytuacji. Dzięki temu każdy usługodawca lub kontrahent będzie mógł zobaczyć, że warto z Tobą współpracować.


Jak widzisz – negatywnego wpisu na listę dłużników można uniknąć na parę sposobów. Przede wszystkim pamiętaj o automonitoringu i częstym sprawdzaniu informacji o sobie w BIG, wtedy na pewno nic Cię nieprzyjemnie nie zaskoczy.


Lista dłużników - sprawdź siebie

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

eKonto w mBanku – które wybrać?

eKonto w mBanku – które wybrać?


Autor: mgr Piotr Wasiluk


Masz problem z wyborem eKonta w mBanku? Postaram się pomóc Tobie.


eKonto pod lupą...

eKonto w mBanku to jedno z najpopularniejszych i najczęściej zakładanych kont bankowych na rynku. Wprowadzone przez mBank eKonto w 2000 roku było pierwszym kontem internetowym. Za sprawą tego, mBank stał się ikoną polskiej bankowości elektronicznej. Konto mBanku było wielokrotnie nagradzane w prestiżowych konkursach. Ostatnio, zostało laureatem konkursu "Złoty Bankier".

eKonto – porównanie

Porównanie zostało stworzone na podstawie Tabeli opłat i prowizji mBanku. Moim zamierzeniem jest ułatwienie Ci wyboru jednego z eKont mBanku. Wprawdzie na stronie internetowej banku istnieje pewne porównanie, jednak w mojej ocenie jest ono zbyt wąskie (za mało danych). Dopiero jak zapoznamy się z większą ilością informacji, uzyskamy bardziej rzeczywisty obraz danego konta w mBanku.

eKonta w mBanku - porównanie

Nazwa eKonta

eKonto mobilne

eKonto z darmowymi bankomatami

eKonto dla młodych

eKonto mobilne plus1

Przedział wiekowy

od 18 lat

od 18 lat

od 18 do 26 lat

od 18 lat

Otwarcie konta

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Prowadzenie konta

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł – jeśli suma wpływów na rachunek eKonto mobilne plus i/lub eMax wynosi min. 1 000 zł (badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, kiedy opłata zostanie naliczona)

5,00 zł – pozostałe przypadki

Karta debetowa

– opłata za wydanie karty

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

– opłata miesięczna za korzystanie z karty

0,00 zł – przy transakcjach na kwotę min. 200 zł miesięcznie

0,00 zł – przy transakcjach na kwotę min. 200 zł miesięcznie

0,00 zł – przy transakcjach na kwotę min. 200 zł miesięcznie

0,00 zł – przy transakcjach na kwotę min. 200 zł miesięcznie

4,00 zł – pozostałe przypadki

7,00 zł – pozostałe przypadki

4,00 zł – pozostałe przypadki

4,00 zł – pozostałe przypadki

– prowizja za płatności bezgotówkowe w PLN

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

– opłata za płatności bezgotówkowe w walucie obcej (prowizja od płatności + koszt przewalutowania)

0,00 zł – prowizja od płatności

0,00 zł – prowizja od płatności

0,00 zł – prowizja od płatności

0,00 zł – prowizja od płatności

5,9% – od wartości transakcji

5,9% – od wartości transakcji

5,9% – od wartości transakcji

5,9% – od wartości transakcji

– opłata za odnowienie karty

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

– opłata za zastrzeżenie karty

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

– opłata za wydanie duplikatu karty

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

Przelewy w złotych polskich (Internet, AST2)

– przelewy zwykłe

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

przelew ekspresowy

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

przelew SORBNET

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

Zlecenie stałe

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Polecanie zapłaty

– utworzenie, aktualizacja, przelew, odwołanie upoważnienia do polecenia zapłaty

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

– odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

– miesięczna opłata za korzystanie z polecenia zapłaty

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

Przelewy w walucie obcej

przelew SEPA

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

przelew SWIFT

0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł

0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł

0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł

0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 zł, max. 200,00 zł

Wypłaty z bankomatów

– wypłata gotówki z bankomatów krajowych sieci: Euronet, BZ WBK S.A., Planet Cash

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

– wypłata gotówki z pozostałych bankomatów krajowych

0,00 zł –

dla klientów korzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów”

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3% min. 5,00 zł, max. 9,00 zł – pozostali klienci

– wypłaty gotówki w bankomatach krajowych sieci Euronet w walucie EUR

0,00 zł –

dla klientów korzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów”

0,00 zł

0,00 zł –

dla klientów korzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów”

0,00 zł

3% min. 5,00 zł, max. 9,00 zł – pozostali klienci

3% min. 5,00 zł, max. 9,00 zł – pozostali klienci

– wypłaty gotówki w bankomatach zagranicznych (prowizja od wypłaty + koszt przewalutowania)

3%, min. 9,00 zł – prowizja od wypłaty

3%, min. 9,00 zł – prowizja od wypłaty

3%, min. 9,00 zł – prowizja od wypłaty

0,00 zł – prowizja od wypłaty

5,9% od wartości transakcji – koszt przewalutowania

5,9% od wartości transakcji – koszt przewalutowania

5,9% od wartości transakcji – koszt przewalutowania

5,9% od wartości transakcji – koszt przewalutowania

Sprawdzenie salda w bankomatach

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

Zmiana numeru PIN

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

Automatyczne przekształcenie konta

brak

brak

w miesiącu następującym po ukończeniu przez klienta 26. roku życia – na eKonto z darmowymi bankomatami

brak

------------------------------------------------------------------

Ostatnia aktualizacja danych: 2015-02-11

1 Rachunek dostępny dla klientów od 16.02.2015 r.

2 AST – Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii.

Usługi dodatkowe

 • Nowoczesny dostęp do konta przez Internet, telefon, tablet (bankowość internetowa, bankowość mobilna).
 • Bankowość internetowa – innowacyjny, prosty w obsłudze serwis transakcyjny.
 • Bankowość mobilna – m.in. sprawdzanie stanu konta bez logowania, przelewy na wybrany numer telefonu.
 • Powiadomienia sms – informacje wysłane na telefon komórkowy o operacjach na koncie/karcie, według wcześniej zdefiniowanych kryteriów. Np. powiadomienie o wpływie na konto (uznanie), każdej kwoty w wysokości co najmniej 1000 zł.
 • Płatności mTransfer – szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za zakupy w Internecie.
 • mNawigacja Finansowa – aplikacja do zarządzania wydatkami i oszczędnościami na koncie.
 • mOkazje – zniżki na zakupy u wybranych partnerów mBanku.
 • Program rabatowy – rabaty na zakupy przy płatnościach kartą u wyselekcjonowanych partnerów mBanku. Nawet do 55%.
 • Produkty dodatkowe na wyciągnięcie ręki – z poziomu konta możesz zamawiać: pożyczki, kredyty, konta oszczędnościowe, lokaty, karty kredytowe, inwestycje (eMakler, Supermarket funduszy inwestycyjnych), ubezpieczenia (ubezpieczenie turystyczne, ubezpieczenie komunikacyjne).

Jak wybrać eKonto odpowiednie dla siebie?

Niewątpliwie zależy nam, żeby płacić jak najmniej za wybrany rachunek bankowy. To będzie podstawowe kryterium wyboru. Ale czy mamy je stosować w odniesieniu do wszystkich czynności bankowych, ujętych w powyższe tabeli. Oczywiście, że nie.

Bierz pod uwagę tylko te czynności, z których będziesz najczęściej korzystać. Podejrzewam że większość osób nie będzie wykonywać operacji zagranicznych (przelewy zagraniczne, wypłaty z bankomatów za granicą, płatności kartą poza Polską). W związku z tym pomijamy je.

Jak już będziemy mieli listę czynności, na których nam najbardziej zależy, aby były tanie lub bezpłatne, to przechodzimy do kroku dalszego. Podążamy zawartością tabeli od początku do końca, wiersz po wierszu. Przy każdej pozycji stawiamy znak + przy jednym z rachunków, który ma najniższe opłaty.

Jeśli jest to więcej niż jeden rachunek, przy każdym z nich umieszczamy plus. Gdy dojdziemy do końca tabeli, to wówczas przechodzimy ponownie do jej początku. Z tym że teraz, zliczamy wszystkie plusy z każdej kolumny (konta bankowego). Najlepiej "przelecieć" każdą kolumnę oddzielnie. Te konto, które uzyskało największą ilość głosów dodatnich – jest zwycięzcą rankingu.

Dla ułatwienia, pobierz plik z tabelą porównawczą kont mBanku.


eKonto mobilne

eKonto z darmowymi bankomatami

eKonto dla młodych

eKonto mobilne plus

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak wybrać dobre konto walutowe?

Jak wybrać dobre konto walutowe?


Autor: mgr Piotr Wasiluk


Co daje nam konto walutowe? Kiedy warto założyć konto walutowe? Na co zwracać uwagę przy wyborze konta walutowego? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w treści artykułu. Zapraszam do lektury!


Co to jest konto walutowe?

Konto walutowe (rachunek walutowy), to nic innego jak zwykły rachunek bankowy, tyle że prowadzony w walucie innej niż krajowa (PLN). Prawie każdy bank ma w swojej ofercie konto walutowe. Najpopularniejsze konta walutowe to konto w EUR (euro), USD (dolar amerykański), GBP (funt brytyjski), CHF (frank szwajcarski).

Większość banków ma je w swoim asortymencie. O inne konta walutowe (waluty egzotyczne) znacznie trudniej. Wynika to przede wszystkim z tego, że mało klientów wykazuje zainteresowanie takimi kontami. W związku z tym bankom, nie bardzo opłaca się, oferować tego typu konta klientom.

Choć posiadając konto w PLN, mamy dostęp do przelewów i płatności kartą w walucie obcej (przynajmniej kilka najważniejszych walut), to jednak zawsze są one obarczone kosztem przewalutowania – o czym dalej.

Na czym polega przewalutowanie, czyli za co przepłacam?

Nikt z nas nie lubi płacić, jeśli można by tego uniknąć. A tym bardziej, gdy chodzi o konkretne koszta. Z dokonywaniem transakcji w walucie obcej za pomocą rachunku prowadzonego w PLN, wiąże się nieprzyjemny koszt przewalutowania (zysk banku za wymianę waluty). Np. płacimy za zakupy internetowe w Amazon.com posługując się kontem (kartą debetową, kredytową) w złotych.

Wówczas bank musi dokonać wymiany złotówek na dolary amerykańskie. To znaczy, sprzedajemy nasze złote a kupujemy dolary. Wszystko było by w porządku, gdyby nie różnica pomiędzy ceną kupna a sprzedaży danej waluty, określana mianem spreadu (różnice kursowe). Każdy z banków ma swoją tabelę kursów walut (kupna, sprzedaży), która jest aktualizowana codziennie i na jej podstawie wyliczany jest spread dla konkretnej transakcji.

Mało tego, ten spread bankowy jest znacznie wyższy od średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski (NBP) nawet o kilka procent. Dla porównania, kursy kupna/sprzedaży walut w kantorze są wyższe na ogół nie więcej niż 1% od tych z NBP.

Koszt przewalutowania może stanowić jedyny lub dodatkowy koszt realizacji całej transakcji. Banki oprócz kosztu przewalutowania liczą sobie także koszty zlecenia lub/i wykonania transakcji. W dużej mierze zależy to (naliczenie, wysokość opłaty) od banku oraz rodzaju przelewu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy koszty przelewu zostaną przerzucone na drugą stronę transakcji. Jest to możliwe w związku z istnieniem następujących opcji kosztowych.

Opcja kosztowa BEN – koszt przelewu ponosi beneficjent przelewu (odbiorca przelewu), zleceniodawca jest wolny od opłat.

Opcja kosztowa OUR – koszt przelewu ponosi zleceniodawca (nadawca przelewu) przelewu, beneficjent jest wolny od opłat.

Opcja kosztowa SHA – koszt przelewu ponosi zleceniodawca i beneficjent. Zleceniodawca i beneficjent przelewu pokrywa koszt według taryfy swego banku, co oznacza że te koszty mogą być różne.

Jak uniknąć przewalutowania?

Z koniecznością przewalutowania, a co za tym idzie potrącenia dodatkowej opłaty nie będziemy mieli do czynienia, jeśli waluta rachunku obciążanego (osoba zlecająca przelew, płatność kartą) jest identyczna z walutą rachunku uznawanego (osoba otrzymująca przelew/ płatność). I vice versa. Dla transakcji dokonywanych w walucie innej niż PLN, jest to możliwe dopiero po założeniu odpowiedniego konta walutowego.

Dla kogo konto walutowe?

Możemy wyróżnić pewne grupy osób, dla których posiadanie rachunku walutowego, jest po prostu opłacalne. Jeśli:

 • często wyjeżdżasz za granicę,
 • planujesz wyjechać na dłuższy czas za granicę,
 • lubisz podróżować po świecie,
 • otrzymujesz cykliczne wypłaty z zagranicy (wynagrodzenie za pracę, emerytury, renty, stypendia itp.),
 • regularnie wysyłasz pieniądze za granicę,
 • często robisz zakupy w zagranicznych sklepach internetowych,
 • prowadzisz rozliczenia z kontrahentami zagranicznymi (firmy),
 • handlujesz na europejskich lub amerykańskich rynkach akcji albo pozagiełdowym rynku walutowym (Forex, FX),
 • spłacasz kredyt walutowy.

to warto rozważyć kwestię założenia konta walutowego.

Jakie opłaty przy koncie walutowym?

Katalog opłat z tytułu posiadania rachunku walutowego w znacznym stopniu pokrywa się z tradycyjnymi rachunkami prowadzonymi w PLN. Zasadnicza różnica, to niższe opłaty za transakcje w walucie obcej. Za co posiadacz konta walutowego musi płacić? W zależności od banku, może być pobrana opłata za:

 • otwarcie i prowadzenie rachunku (w większości banków bezpłatnie),
 • kartę debetową (wydanie karty, wydanie dodatkowej karty, opłata miesięczna/ roczna za korzystanie z karty, opłata od transakcji dokonanej kartą). Warto pamiętać o tym, że nieliczne banki nie udostępniają karty debetowej do rachunku walutowego,
 • przelewy wewnętrzne (pomiędzy własnymi rachunkami w banku),
 • przelewy zewnętrzne wychodzące (krajowe, europejskie, międzynarodowe),
 • przelewy zewnętrzne przychodzące/ uznania rachunku walutowego (krajowe, europejskie, międzynarodowe),
 • wypłaty i wpłaty gotówkowe z bankomatów/ wpłatomatów w kraju (w sieci danego banku oraz poza siecią) i za granicą,
 • wypłaty i wpłaty gotówkowe w oddziale banku.

Czym się kierować przy wyborze konta walutowego?

Za najważniejsze uważam koszty obsługi konta (opłaty o których mowa wyżej). Pewne znaczenie ma również oprocentowanie, chociaż przy kontach walutowych jest ono marginalne. Średnio 0-1%.

Wyznacz cele

Z założenia szukamy konta najtańszego, z elastycznym dostępem (bankowość internetowa, bankowość mobilna). Oto krótka porada. Na wstępie powinniśmy sobie zadać pytanie. Jakich transakcji najczęściej będę dokonywać za pośrednictwem konta walutowego? Jak już odpowiemy na to pytanie, to będziemy mogli wybrać konto walutowe w banku, który pobiera niskie opłaty za tego rodzaju transakcje lub nawet nie pobiera opłat wcale.

Np. Grzegorz otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie za pracę z zagranicy w USD. Zależy mu na tym, aby bank, w którym założy konto walutowe, nie potrącał opłaty od każdego wpływu (zagraniczne przelewy przychodzące/ zagraniczne uznania). W związku z tym Grzegorz poszukuje konta walutowego kierując się tym podstawowym celem. Jak już znajdzie takie konto, Grzegorz powinien zwrócić uwagę również na inne koszty, jakie mogą mieć dla niego znaczenie. Zwłaszcza jeśli jego kryterium spełnia kilka kont (np. dwa konta mają bezpłatne uznania z zagranicy).

Schemat postępowania:

1. Wybierz od 1 do 3 czynności (np. przelewy europejskie, wypłaty z bankomatów, wpłaty gotówkowe na konto), które będziesz najczęściej dokonywać z udziałem konta walutowego.

2. Szukaj kont walutowych spełniających te kryterium/kryteria pod kątem najniższych opłat/ braku opłat.

3. Jeśli jest ich więcej niż jedno – wybierz konto, które ma najniższe pozostałe opłaty (np. transakcje kartą płatniczą, opłata okresowa za korzystanie z karty), które mają dla Ciebie znaczenie.

Jak założyć konto walutowe?

Konto walutowe dla nowych klientów banku

Wniosek o założenie konta walutowego możemy złożyć w placówce bankowej, przez telefon lub Internet (na stronie www danego banku). Składając swoją dyspozycję w banku, bank weryfikuje nasze dane osobowe, podpisujemy umowę o prowadzenie rachunku walutowego i otrzymujemy niezbędne dane do samodzielnej aktywacji konta bądź pracownik banku aktywuje konto za nas.

W przypadku pozostałych dwóch kanałów (telefon, internet), wybieramy sposób podpisania umowy. Umowę możemy podpisać w oddziale banku lub umowę dostarczy nam kurier w ciągu kilku dni roboczych.

Konto walutowe dla obecnych klientów banku

Jeśli posiadamy już konto w danym banku w PLN i odpowiadają nam warunki konta walutowego proponowane przez ten bank, to w większości banków wniosek o otwarcie rachunku walutowego możemy z poziomu naszego konta (serwis bankowości elektronicznej). Na ogół uda nam się aktywować konto elektronicznie. W niektórych wypadkach (zależnie od banku), będziemy musieli podpisać umowę papierową w placówce banku lub za pośrednictwem kuriera.

Jak założyć konto walutowe w całkowicie przez Internet?

Jak już zaznaczyłem niemożliwe jest otwarcie konta walutowego całkowicie przez Internet, bez podpisywania umowy papierowej Za wyjątkiem osób, które już posiadają konto w banku X i również pragną założyć tam konto walutowe.

Co mają jednak zrobić Ci, którzy posiadają konto w określonym banku, lecz nie odpowiadają im warunki konta walutowego tego banku, a chcą otworzyć konto przez Internet? Jest na to sposób. Otwieramy zwykłe konto w jednym z czterech banków (mBank, ING Bank Śląski, Meritum Bank oraz Bank Smart). Dlaczego tylko czterech? Aktualnie tylko te banki umożliwiają założenie konta w pełni przez Internet (bez wizyty w placówce banku, kuriera).

Gdy już aktywujemy konto, wówczas z panelu tego konta, możemy otworzyć konto w wybranej przez nas walucie. Nota bene decydując się na taki krok, trzeba mieć na uwadze to, czy te dodatkowe konto (pośredniczące w założeniu konta walutowego), będzie nam rzeczywiście potrzebne. Np. niektóre banki mają dla swoich klientów bezpłatne przelewy wewnętrzne pomiędzy kontem walutowym a kontem zwykłym w PLN.

Natomiast osoby, które nie mają konta w żadnym banku, nie mogą otworzyć konta walutowego przez Internet. Pozostaje im droga tradycyjna (kurier lub placówka banku).

Czy środki znajdujące się na rachunku walutowym są bezpieczne?

Niezależnie od tego, czy posiadamy rachunek w złotych polskich czy też w walucie obcej – nasze środki są chronione gwarancją depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Maksymalna kwota podlegająca ochronie to 100.000 EUR (sto tysięcy euro).

Wspomniana kwota dotyczy jednej osoby, bez względu na to, ile posiadamy rachunków bankowych i na jakie sumy. Ochrona BFG obejmuje środki przechowywane w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (tzw. SKOK-i). Jeśli więc spotkamy się z ofertą konta walutowego, udostępnianego przez inny podmiot, musimy mieć na uwadze to, że nasze środki nie będą chronione.


Konto walutowe mBanku

Konto walutowe BZ WBK

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Założenie konta bankowego przez Internet – jak i gdzie?

Założenie konta bankowego przez Internet – jak i gdzie?


Autor: mgr Piotr Wasiluk


Jak wygląda procedura założenia konta bankowego przez Internet? W którym banku mogę założyć w pełni funkcjonalne konto, bez wychodzenia w domu i w bardzo krótkim czasie? Zapraszam do lektury!


Nastały wspaniale czasy. Dużą część spraw możemy załatwić przez Internet. W Internecie robimy zakupy, kontaktujemy się ze znajomymi, szukamy informacji, porównujemy oferty, korzystamy z bankowości internetowej etc.

Doczekaliśmy się także możliwości założenia konta osobistego przez Internet, co kiedyś wydawało się czymś abstrakcyjnym. Pod pojęciem "założenia" mam na myśli pełną aktywację konta bankowego za pośrednictwem tego kanału, zero wizyt w banku, kontaktu z kurierem.

Chociaż większość banków umożliwia złożenie wniosku o otwarcie konta bankowego przez Internet, lecz tylko nieliczne (można policzyć na palcach jednej ręki) dają możliwość zawarcia umowy o rachunek bankowy elektronicznie. Oznacza że nie musimy osobiście fatygować się do placówki bankowej, stać w kolejce czy też wyczekiwać kuriera celem podpisania umowy w formie papierowej i tym samym uzyskania dostępu do konta.

Dlaczego cztery polskie banki zdecydowały się na taki krok?

Między innymi z następujących powodów:

 • znaczna część Polaków aktywnie korzysta z Internetu,
 • ułatwienia dla osób niepełnosprawnych,
 • wygoda dla osób zainteresowanych założeniem konta bankowego w danym banku,
 • niższe koszta obsługi klienta na etapie zawierania umowy,
 • pełna automatyzacja procesu zakładania konta po stronie banku.

Internet vs. inne metody założenia konta bankowego

Na chwilę obecną mamy następujące kanały za pomocą których możemy założyć konto bankowe:

1.Internet (złożenie wniosku +zawarcie umowy + uruchomienie konta),

2.Internet (złożenie wniosku + wybór metody podpisania umowy)

3.Telefon,

4.Placówka banku,

5.Punkty obsługi klienta powiązane z placówką bankową.

Co zyskuje przeciętny internauta otwierając konto elektronicznie?

 • wygoda,
 • czas,
 • oszczędność,
 • elastyczność.

Jak przebiega cały proces otwarcia konta przez Internet?

Proces ten jest dosyć zbliżony we wszystkich bankach, które umożliwiają otwarcie konta przez Internet i wygląda następująco:

Po pierwsze, składamy wniosek o konto w wybranym banku, na jego stronie internetowej, wybierając sposób zawarcia umowy elektronicznie. Przy składaniu wniosku niezbędny jest dowód osobisty lub paszport. Wniosek zazwyczaj składa się z trzech części.

W pierwszej części podajemy dane osobiste (imię, drugie imię, nazwisko, imię panieńskie matki, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, numer i seria dowodu osobistego, datę ważności dokumentu tożsamości)i teleadresowe (adres zamieszkania, adres do korespondencji, telefon, e-mail)

W drugiej części wybieramy produkty (dodatki) do konta bankowego. To jest: karta debetowa, karta kredytowa, debet na rachunku, kredyt, rachunek walutowy, rachunek oszczędnościowy itp. W zależności od oferty banku, opcje te są różne.

W trzeciej części wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez bank w celu realizacji naszych usług (konto bankowe). Opcja ta jest konieczna i należy ją zaznaczyć. W przeciwnym razie nie będzie możliwe założenie konta bankowego.

Ponadto akceptujemy regulamin danego banku dotyczący zasad prowadzenia rachunku bankowego. Pozostałe oświadczenia nie są obowiązkowe. Mam tu na myśli zgodę na przetwarzanie przez bank naszych danych osobowych w celach marketingowych bądź przekazywanie tych danych innym podmiotom.

Zaznaczenie tych nieobowiązkowych opcji może skutkować tym, że będą nas nękać akwizytorzy (ci bankowi i współpracujący z bankami) telefonami, mailami, listami tradycyjnymi, ulotkami. I wysyłamy wniosek!

Po drugie, dokonujemy przelewu weryfikacyjnego z naszego konta w innym banku (zawarcie umowy elektronicznie), na numer nowego konta zakładanego w danym banku. Informacje, jak mamy wykonać przelew i na jakie dane (numer konta, dane odbiorcy przelewu, tytuł przelewu) otrzymamy w automatycznym e-mailu wysyłanym do nas przez system informatyczny.

Ważne jest, żeby wykonać poprawny przelew, to znaczy nasze dane zawarte we wniosku o założenie konta muszą się pokrywać z danymi nadawcy przelewu. Poprawny musi być również numer konta, tytuł przelewu, dane odbiorcy przelewu, ewentualnie kwota przelewu. Jeśli któreś z danych nie będą się zgadzać, to konto nie zostanie założone elektronicznie i będziemy musieli osobiście wybrać się do banku lub podpisać umowę papierową za pośrednictwem kuriera.

Po trzecie, po pomyślnym przejściu kroku drugiego, czyli prawidłowej weryfikacji konta (danych osobowych) – otrzymamy od banku dane do samodzielnej aktywacji konta. Jak już aktywujemy konto, to możemy w pełnym zakresie korzystać z niego i dokonywać transakcji. Jeśli zakładając konto zamawialiśmy kartę debetową, to na jej dostarczenie listem tradycyjnym lub kurierem, musimy jeszcze zaczekać parę dni.

Schemat zakładania konta przez Internet

Początek

Wybór banku

II

Złożenie elektronicznego wniosku

II

Otrzymanie informacji na temat przelewu weryfikacyjnego na adres e-mail

II

Dokonanie przelewu weryfikacyjnego zgodnie ze wskazówkami banku

II

Potwierdzenie przez bank poprawności przelewu weryfikacyjnego

II

Przesłanie przez bank na e-mail klienta pakietu aktywacyjnego konta

II

Aktywacja konta przez klienta

II

Pełny dostęp do konta

Koniec

Ile to może potrwać?

Przy poprawnym funkcjonowaniu systemu w danym banku, przyjmując że składamy wniosek w dzień roboczy i nie w godzinach nocnych – do kilkudziesięciu minut od złożenia wniosku do pełnej aktywacji konta bankowego.

Gdzie mogę założyć konto w banku przez Internet?

Jak wspominałem mało który bank wdrożył system zawarcia umowy konta bankowego przez Internet. Aktualnie taką ofertę posiada: mBank, ING Bank Śląski, Meritum Bank oraz Bank Smart.Zatem, jeśli Ci zależy na założeniu konta elektronicznie, to tylko możesz to zrobić w jednym z wyżej wymienionych banków.


mBank – załóż konto >>

ING Bank Śląski – załóż konto >>

Meritum Bank – załóż konto >>

Bank Smart – załóż konto>>

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Konto bankowe dla dziecka

Konto bankowe dla dziecka


Autor: mgr Piotr Wasiluk


W jakim wieku dziecko może korzystać z konta bankowego? Jakie korzyści niesie za sobą posiadanie przez dziecko konta? Na co zwracać uwagę przy wyborze konta dla dziecka? Zapraszam do lektury!


Banki już dawno dostrzegły potencjał drzemiący w oferowaniu kont bankowych dla dzieci. Jeśli dziecko założy konto bankowe za młodych lat, to istnieje szansa, że pozostanie z danym bankiem na dłużej. Wielość ofert kont dla dzieci, sprzyja także małoletnim, którzy mogą liczyć na lepsze warunki konta, za sprawą konkurencji pomiędzy bankami.

Aspekty prawne – od ilu lat konto dla dziecka?

"Małoletni posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może po ukończeniu trzynastu lat swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na tych rachunkach, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego przedstawiciel ustawowy"

(ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, z późn. zm.).

Co z tego wynika?

Małoletni może założyć konto bankowe dopiero z chwilą ukończenia 13. roku życia. Do otwarcia konta przez osobę małoletnią potrzebna jest obowiązkowo zgoda jednego z rodziców. Jeśli dziecko nie ma rodziców, to będzie potrzebna zgoda innego przedstawiciela ustawowego lub umownego dziecka. Np. opiekun, kurator, rodzina zastępcza, dom dziecka, placówka rodzinno-wychowawcza.

Rodzic może określić sposób dysponowania rachunkiem bankowym przez dziecko. Mam tu na myśli: możliwość lub brak możliwości korzystania z karty płatniczej, limity dzienne wypłat gotówki z bankomatu, limity dzienne płatności dokonywanych za pomocą karty płatniczej, limity płatności w Internecie itp.

Zgoda rodzica na korzystanie przez dziecko z konta bankowego może być w każdej chwili odwołana, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy z bankiem. Obok tego, rodzic może cofnąć zgodę na wykonywanie przez dziecko niektórych transakcji bankowych, np. płatności w Internecie. To samo tyczy się maksymalnych dziennych limitów transakcji. Np. zmiana dziennej kwoty wypłaty z bankomatu z 20 zł na 10 zł.

Zależnie od banku, owe dyspozycje rodzica mogą być składane i przyjmowane z udziałem różnych kanałów dostępu. Tzn. platforma banku w Internecie, telefon, placówka bankowa.

Korzyści z posiadania konta bankowego przez dziecko

Postaram się podać najważniejsze z nich:

 • edukacja finansowa (krzewienie wiedzy na temat produktów bankowych),
 • nauka oszczędzania,
 • nauka odpowiedniego zarządzania wydatkami,
 • większe bezpieczeństwo posiadanych przez dziecko środków finansowych, mniejsze ryzyko utraty, kradzieży,
 • rodzice mogą ustawić zlecenie stałe i dziecko będzie otrzymywać kieszonkowe na swój rachunek w zdefiniowanym dniu każdego miesiąca, np. 10-tego,
 • większa wiedza i kontrola rodziców, w jaki sposób dziecko zarządza swoimi pieniędzmi,
 • możliwość zasilenia budżetu dziecka na odległość w razie nagłej potrzeby. Jak np. dziecko przebywa na wycieczce szkolonej, turnusie, koloniach,
 • dziecko nie będzie czuło się gorsze, że jego rówieśnicy posiadają konto a ono nie,
 • zniżki w szkołach językowych,
 • rabaty na zakupy.

Konto dla dziecka vs. konto dla dorosłych

Jeśli zestawimy korzyści płynące z korzystania z obu typów kont bankowych, to nieletni są na prawdę w fenomenalnej sytuacji. Mogą oczekiwać konta przeważnie bez opłat oraz podwyższonego oprocentowania. O takich benefitach, osoby pełnoletnie, mogą tylko pofantazjować. Naturalnie jest to zrozumiałe, gdyż małoletni mają bardzo małe wpływy na konto (na ogół od rodziców), więc nie ma sensu obciążać ich dodatkowymi kosztami. Poza tym kwoty znajdujące się na kontach dziecięcych nie należą do wysokich, w związku z tym banki mogą sobie pozwolić na wyższe oprocentowanie tych środków.

Nie mniej jednak, przed podjęciem decyzji o otwarciu konta dla dziecka, powinniśmy przyjrzeć się możliwym opłatom. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na opłaty za:

 • otwarcie i prowadzenie konta,
 • przelewy (w tym od rodziców),
 • wypłaty z bankomatów,
 • kartę debetową.

Konto dla dziecka poniżej 13 lat

Na rynku pojawiła się oferta konta bankowego dla dzieci, które nie ukończyły jeszcze 13 lat. Jest to swego rodzaju ewenement. Aczkolwiek nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami, gdyż takie konto nie posiada pełnej funkcjonalności (np. niemożliwe korzystanie jest z karty debetowej przez dziecko) w porównaniu do kont dla dzieci od 13 lat. Jednak stanowi pewną namiastkę "prawdziwego" konta bankowego. Konto takie możemy założyć w PKO BP – "Konto Junior".


Konto dla dziecka od 13 lat - załóż >>

Konto dla dziecka poniżej 13 lat - załóż >>

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Klienci nie chcą darmowych kont. Wolą płacić niż ponosić ukryte koszty

Klienci nie chcą darmowych kont. Wolą płacić niż ponosić ukryte koszty


Autor: Artelis


Jeszcze kilkanaście lat temu opłaty za podejmowanie pieniędzy z bankomatów nikogo nie dziwiły. Koszty operacji bankowych być może były znaczące, ale klient w każdej chwili mógł na oficjalnym cenniku sprawdzić, za co został rozliczony.


Dzisiaj, pomimo głośnych sloganów o „całkowicie darmowych rachunkach rozliczeniowych” takie podejście jest fikcją, a media nieustannie trąbią o procesach, w których stronami są banki pobierające nielegalne opłaty za konta i oszukani klienci.

Zdaniem specjalistów, czasy, w których banki będą utrzymywały fikcję, jaką są „darmowe konta” niechybnie zbliżają się ku końcowi. W najnowszym raporcie PwC czytamy, że ostanie skandale związane z nieuprawnioną sprzedażą produktów bankowych, takich jak ubezpieczenia kont, spowodowały gwałtowny spadek zaufania do instytucji finansowych. Jednak mimo to, że w uczciwość banków wierzą nieliczni klienci, nawet oni przyznają, że do tej pory patrzyli na ten naganny proceder przez palce.

Z raportu wynika, że dwie trzecie Brytyjczyków oczekuje, że za prowadzenie konta płacić nie będzie. Równocześnie, na pytanie czy zdają sobie sprawę, że banki prowadza nielegalną praktykę naliczania ukrytych opłat, zdecydowana większość odpowiedziała „tak”.

„Największy paradoks polega na tym, że klienci wydają się odbijać piłeczkę, którą podrzucają banki. Obowiązuje niepisane przyzwolenie na oszustwo – klienci udają, że korzystają z 'darmowego konta', a banki okrywają opłaty, aby ich z tego błędu nie wyprowadzać' – przekonuje Steve Davies, specjalista do spraw bankowości indywidualnej w PwC.

„Oczywiście, takie podejście sprawia, że rzesza klientów, kiedy zorientuje się, że bezprawnie naliczane prze lata opłaty sięgają tysięcy funtów, słusznie zaczynają się domagać zwrotu poniesionych kosztów” - twierdzi Davies i, jak pokazują wydarzenia ostatnich miesięcy – ma rację.

„Codziennie odbieramy tysiące telefonów od osób, które po przyjeździe do UK otworzyły, w teorii bezpłatne, konta bankowe i przez lata płaciły za ich prowadzenie” - twierdzi Anna Kaczmarczyk z firmy zajmującej się odzyskiwaniem kosztów opłat bankowych wśród polskich klientów. „Banki pobierają pieniądze a wszelkie możliwe sposoby – w postaci bezużytecznego ubezpieczenia czy kosztów manipulacyjnych, które nie były jednoznacznie sformułowane w umowie” - informuje Kaczmarczyk i dodaje, że odszkodowania, jakie zostaną wypłacone w związku z obecną aferą nielegalnych „bank fees”, bo właśnie tym mianem Brytyjczycy określają opłaty bankowe, będą wyższe niż te związane z ubezpieczeniem kredytowym - PPI.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Szybka gotówka - jak i gdzie wziąć szybką pożyczkę. Czy to bezpieczne?

Szybka gotówka- jak i gdzie wziąć szybką pożyczkę. Czy to bezpieczne?


Autor: Artelis


Marzą Ci się czasem szalone zakupy, wyjazd na ciepłe wakacje. Przychodzi Ci do głowy pożyczka, ale przerażają Cię bankowe formalności? Na myśl o pożyczce przez internet, boisz się konsekwencji? Pojawia się mnóstwo pytań... Co zrobiłbyś z pożyczonymi pieniędzmi? Czy to bezpieczne?


Jeżeli do tej pory pożyczki kojarzyły Ci się jedynie z oszustwem i firmami podpisującymi nie do końca jasne umowy - powinieneś przeczytać ten tekst do końca, bowiem bezpieczna i łatwa gotówka jest w zasięgu ręki!

Jak dostać taką pożyczkę?

Pożyczki przez internet są łatwe - wystarczy wypełnić formularz, mieć comiesięczny dochód, być osobą pełnoletnią. Myślisz sobie - ale mam już jeden kredyt i co wtedy? Jeżeli tylko nie zalegasz z ratami za pozostałe zobowiązania wiedz, że nie ma problemu z pożyczką przez internet. Pożyczka jest przyznana na łatwych i dokładnie opisanych zasadach, każdy może wybrać kwotę jaką potrzebuje, czas spłaty i wysokość rat. Wszystko na stronie na której wypełniasz formularz, możesz sprawdzić regulamin oraz umowę przed wypełnieniem formularza i założeniem konta. Cały proces jest jasny i klarowny, na samym początku wiesz ile pożyczasz i ile pieniędzy musisz zwrócić. Zamiast oprocentowania mamy jasno podaną kwotę odsetek.

Chcesz szybką gotówkę? nic prostszego zamiast zastanawiać się dłużej nad formalnościami i tkwić w banku godzinami przeliczając procenty na kwotę odsetek, możesz w wolnej chwili w domu na kanapie wypełnić kwestionariusz i po paru minutach już wiesz jaka decyzja została podjęta w Twojej sprawie. Jeżeli potrzebujesz pieniędzy od razu, jest to bardzo szybki sposób na jasnych zasadach, które możesz sprawdzić np. na stronie. Gotówka, a raczej przelew są na Twoim koncie chwilę po tym jak została podjęta pozytywna decyzja, bez czekania i bez jeżdżenia. Nie musimy się spotykać z doradcami, odpowiadać na miliony pytań.

Najważniejsze pytanie brzmi gdzie można taką pożyczkę otrzymać - wystarczy wpisać w wyszukiwarce szybka pożyczka, zarejestrować się, wpisać wybraną kwotę i już - Twoje małe i większe marzenia mogą się spełnić. Bez ukrytych kosztów i niejasnych formalności. Pożyczki zawsze wiążą się dla na nas ze stresem, co jeżeli nie damy rady spłacić jej w określonym terminie 7/14/30 dni, można przed końcem przedłużyć ten czas.

Czy widzisz tu coś nieuczciwego czy coś co nie jest do końca jasne?

Pomyśl o bezpieczeństwie i wygodzie - nie musisz wpuszczać do domu doradcy, którego nie znasz. Cała pożyczka jest załatwiona on-line. Łatwo dostępne pieniądze na dowolny cel, które możesz wydać jak tylko masz ochotę. Bez pokazywania rachunków i bez sprawdzania. Maksymalnie szybko, maksymalnie bezpiecznie. Czy to możliwe? Tak, wystarczy wybrać właściwą firmę taką jak Szybka Gotówka, a pożyczka będzie naprawdę szybka!


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.